foto-links

raamdom-gr

UITNODIGING EL

23 september Afscheid Emile

september 2018

Zomerdiensten 2018

Het is een traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Het accent ligt meer op de lezingen. De lezingen worden vergezeld van kort commentaar.

 

zondag 1 juli     ONZICHTBARE LEVENS

Voor hun boek Onzichtbare levens- Hiv aan de rand van de samenleving, bezochten fotograaf Adriaan Backer en Colet van der Ven mensen in de maatschappelijke marge wereldwijd. Mensen die extra gestigmatiseerd worden vanwege het feit dat ze hiv of aids hebben: zwarte homomannen in het christelijke zuiden van de VS, slachtoffers van politiek geweld in Kenia, drugsgebruikers in Myanmar, transgenders in India, jonge vrouwen in Tadzjikistan, ex- gevangenen in Zuid-Afrika, een vluchtelinge in Oekraïne en een vertegenwoordiger van de eerste lichting aidspatiënten in Nederland.

In deze eerste zomerdienst zal Colet nader ingaan op het begrip stigma. Wat betekent het? Waar komt het vandaan? Wat heeft het voor invloed op het zelfbeeld ? Waarom is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan gestigmatiseerde groepen?

Met Vincent Bijlo als gastcolumnist.

Commentaar: Colet van der Ven

 

zondag 8 juli     LICHTER LEVEN

‘Het is waar,

in andere steden doen wij meer moeite, kijken

naar peuken en stof op de weg,’

dicht Miriam Van hee.  In deze dienst bespreekt Judith van der Wel een aantal zomerse gedichten. Hoe doen we dat toch, wat lichter leven? Kan dat alleen in de vakantie? Of is het dan juist lastig met al die verwachtingen?

Commentaar: Judith van der Wel

 

zondag 15 juli     VERLANGEN NAAR VERBINDING

In deze dienst lezen we enkele citaten uit het Boek van Brené Brown Verlangen naar verbinding. Brené Brown heeft wereldwijd het debat op gang gebracht over de ervaringen die ons leven betekenis geven: moed, kwetsbaarheid, liefde, erbij horen, schaamte en empathie. In Verlangen naar verbinding geeft Brown een nieuwe definitie van wat het betekent om er echt bij te horen in een tijd van toenemende polarisatie. ‘Er echt bij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.’

Commentaar: Wilna Wierenga

 

zondag 22 juli     DYSTOPIA: THE HANDMAID’S TALE

In deze dienst zal het gaan over dystopieën, het tegenovergestelde van utopieën. Meer in het bijzonder over de tv-serie The handmaid’s tale, gebaseerd op de gelijknamige roman van Margaret Atwood (vertaald als Het verhaal van de dienstmaagd). Sommigen zien in dat boek een bijna profetische waarschuwing, die in het huidige Amerika opeens relevanter lijkt dan in 1985 toen de roman verscheen. In het boek speelt het verhaal over Lea en Rachel een belangrijke, niet zo prettige rol. Maar misschien kunnen we dat bijbelverhaal ook anders lezen.

Commentaar: Bettine Siertsema

 

zondag 29 juli     EN ZE GINGEN OP REIS…

De kikker wil de verte wel eens zien, de eekhoorn gaat op ontdekkingsreis en de olifant vaart op een vlot richting zee. Alle dieren hebben vroeg of laat zin om eropuit te gaan. Maar soms valt de wereld buiten het bos een beetje tegen. ‘Als je het me eerlijk vraagt, kun je net zo goed thuisblijven. Al dat gereis…’ verzucht de mier – totdat hij weer op reis gaat.

De zomer is de tijd waarin velen op reis gaan. Anderen, zoals wij die op zondagochtend in de kerk zitten, blijven achter. Of zijn we ook een soort reizigers? In deze zomerviering staat het thema reizen centraal begeleid door verhalen, gedichten en fragmenten uit het werk van Toon Tellegen.

Commentaar: Eva Martens

 

zondag 5 augustus     DINGEN DIE VOORBIJGAAN

Alles wordt anders en niets is meer wat het was. We lezen van Vasili Grossman uit ‘Leven en Lot’ en van Shahrnush Parsipur over vrouwen in Iran, van voorbijrijdende treinen en wie weet meer.

Commentaar: Juut Meijer

 

zondag 12 augustus     EEN DRIEVOUDIGE RELATIE

Een verrassend inzicht van Franz Jalics: ‘We staan tegenover God zoals we met de mensen omgaan. De parallel is meetkundig exact, zonder uitzondering. Als men het heel nauwkeurig opvat, zou men nog van een derde component moeten spreken. De betrekking tot onze medemensen, die met de relatie tot God gelijkgesteld kan worden, loopt ook parallel met betrekking tot onszelf. Als we onze medemensen afwijzen, dan wijzen we ook God en daarmee onszelf af. Wie zichzelf niet liefheeft, kan ook God, die hem zijn leven schenkt, niet liefhebben.’

We lezen: Marcus 12, 28-34

Commentaar: André Wesche

 

zondag 19 augustus     GOD MET VAKANTIE ?

In de Ekklesia zijn er in ‘s zomers geen diensten. ‘God is met vakantie’, wordt er dan wel eens geroepen. Een grapje natuurlijk en in de praktijk is het eerder andersom: de mens neemt in toenemende mate vakantie van God. Is dat reden tot somberte? Niet voor Alain de Botton. Deze filosoof houdt in zijn boek ‘Religie voor Atheïsten’ een vurig betoog voor herwaardering van religieuze waarden in een seculiere wereld. Wat die herwaardering inhoudt, en of we de zomer daarmee uitzingen, hoort u in deze zomerdienst.

Commentaar: Geeske Hovingh

 

zondag 26 augustus     LAAT STROMEN, LEVEND WATER!

Waar vind je verfrissende en openbrekende gedachten wanneer je leven vast zit of op de momenten dat je keuzes moet maken voor een nieuw begin? Een viering over levend water, het belang van een goed gesprek en de kracht van zingen over je visioenen en dromen.

We lezen: Johannes 4 – De Samaritaanse vrouw bij de bron

Commentaar: Franck Ploum

Zomeropenstelling

In de maanden juli en augustus is de Dominicuskerk op zondagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur open voor publiek. Iedere zomer weer kunnen we op deze manier een paar duizend mensen laten meegenieten van onze mooie kerk. Geeft u er in uw omgeving wat ruchtbaarheid aan? Natuurlijk bent u ook zelf van harte welkom!

Programma activiteiten en lunchpauzeconcerten:

8 juli – Zomerlabyrint
15 juli – Het Octet, met afwisselende zang uit alle windstreken
29 juli – Zomerlabyrint
5 augustus – Liederen door Vera Ramer en Barbara Wessel, begeleid door Teun Lingeman op de theorbe. Zie het programma hier.
12 augustus - Nova Zembla Saxofoonkwartet (minus one) muziek van o.a. Mozart, Poulenc en Piazolla Zie het programma hier.
19 augustus - Organsax , met Hans Boetje aan de saxofoon en Cees Verschoor achter het orgel. Zie het programma hier.
26 augustus – Afwisselend mini-concert  met o.a. Karin Kasdorp, zang, Jellie Scholtens (piano) en leerlingen van de muziekschool. Diverse muziekoptredens (Zang, viool, piano)

Coördinatie: Geertjan Meijerhof (gjmeijerhof@upcmail.nl) en Mirjam Nieboer (mnieboer@planet.nl)

Zomerkoor

ZING MEE IN HET ZOMERKOOR
In de maanden juli en augustus repeteert het zomerkoor elke zondag voor de dienst vanaf 10 uur. Goede zangers die vertrouwd zijn met het repertoire zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of elke week. De muziekmappen liggen klaar!

Nieuwe serie diensten: Wees heilig want ik ben heilig

‘Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.

Wees heilig want ik ben heilig.’

1 Petrus 16

‘Laat je vernieuwen door de Geest, ondanks alle tegenslagen en gefaalde pogingen.’

Paus Franciscus, exhortatie Gaudete et Exultate, april 2018

Na het Pinksterfeest worden we uitgenodigd om te speuren naar de transformerende werking van Gods Geest in ons leven. Het helpt om te kijken waar we in onszelf en om ons heen al sporen van de geest aantreffen, en te kijken hoe we daar in kunnen oefenen. Heel praktisch. De recente oproep van paus Franciscus om zelf heilig te worden biedt daarvoor goede handvatten. Heilig leven betekent voor hem niet ‘perfect leven’, maar vooral om met je eigen falen en fouten te leven en te blijven voortgaan met God’s liefde voor ogen.

Heilig worden klinkt  aanmatigend, totdat je je realiseert dat het draait om  trouw zijn, en steeds meer worden, aan je diepste wezen, in het  alledaagse leven. Waar je samen met anderen leeft en zorgt. Waar je je eigen plek inneemt als deel van het geheel. Niemand wordt in zijn eentje verlost, maar God trekt ons naar zich toe in de verbondenheid van gewone mensen. In allerhande vormen van gemeenschap worden wij voortdurend uitgenodigd om te doen wat goed is.

Deze zondagen zullen we verhalen lezen die ons een blik geven op verschillende concrete uitnodigingen om onszelf te oefenen in  ‘meer van het goede’, zoals uithoudingsvermogen, geduld en zachtheid, vreugde en gevoel voor humor, onverschrokkenheid en hartstocht, de gemeenschap en het gebed.

zondag 3 juni              Alledaags heilig

De kern van heiligheid ligt volgens paus Franciscus niet besloten in vroomdoenerij maar in geleefde compassie. Niet het eigenbelang vooropstellen maar bijdragen aan het goede leven voor allen. Geen geringe eis. Kunnen we dat wel? En hoe doe je dat? In de film Maria Magdalena en de brief van Paulus aan de Romeinen krijgen we waardevolle tips.

Lezing: Romeinen 12, 1 – 8

Overweging: Manuela Kalsky

 

zondag 10 juni            Als christenen zijn wij geroepen heilig te worden, aldus Paus Franciscus. Dat klinkt gewichtig. Maar volgens de Paus is het licht; iets dat vreugde zou moeten brengen. Bovendien wordt je slechts heilige in het leven zelf, niet door gebed of studie alleen. Het is een levenslange oefening in spontaniteit. Laten we vanochtend (opnieuw) beginnen.

Overweging: Eva Martens

 

zondag 17 juni            Heilige familie

Vanouds in de heilige familie, het kerngezin waarin Jezus geboren wordt, voorwerp van bijzondere devotie. Toch is met dit gezin van alles aan de hand, zoals met haast elk gezin in de bijbel. Bestaat de heilige familie eigenlijk wel, kun je je afvragen. En is dat verontrustend of ook troostrijk ?

Lezing: Genesis 16 en Mattheus 2

Overweging: Juut Meijer

Vandaag brandt de INLIA Kaars in de Dominicus.  INLIA ( Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Opgericht in 1988. Al 30 jaar is deze organisatie dienstverlenend, en dat is een goed moment om dit werk in het licht te zetten. Hiertoe is er een kaarsenestafette vanuit INLIA Groningen het land in gegaan. De grote INLIA-kaars brandde op 13 mei jl in de Keizersgrachtkerk. Waar andere kerken weer kleinere kaarsen konden ontsteken. Twee vertegenwoordigers van de Dominicus waren aanwezig en namen deze kaars mee. Vandaag zal die kaars weer branden. Zo worden verbindingen gelegd tussen gemeenschappen ter aanmoediging van kerken, instellingen, de plaatselijke politiek en vrijwilligers om te blijven werken aan een rechtvaardig bestaan voor vluchtelingen. Zie ook: www.inlia.nl

 

zondag 24 juni            Slotdienst van het seizoen 2018 – 2019

In deze dienst worden 4 kinderen gedoopt.

Overweging: Janneke Stegeman

 

 

Vrijwilligers voor werkgroep Kind en Crèche gezocht

Er worden vrijwilligers voor de kinderdienst en de crèche gezocht. Hieronder vindt je alle informatie:

Voor de Crèche (0-4): Al enige tijd is er geen crèche meer tijdens de dienst voor onze allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar) . Wij vinden dit erg jammer en willen de crèche nieuw leven inblazen, zodat ouders met jonge kinderen weer deel kunnen nemen aan de vieringen. Het liefste bemensen we de crèche telkens met twee volwassenen. We willen rustig beginnen met de crèche op de 1e en 3e zondag van de maand en hopen dat dan weer uit te bouwen naar een wekelijkse crèche. Wij zijn dus hard op zoek naar gemeenteleden/(groot)ouders/jongeren vanaf 16 jaar die een van de volgende zondagen willen oppassen: 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli of 15 juli. Zullen we als gemeente onze schouders hier onder zetten?

Als je een van deze data zou willen oppassen,  stuur dan een mailtje naar Rieke Hart en/of Frederik Lobbrecht. Appen of bellen mag ook! Wij zorgen dan voor een rooster en instructies.

riekehart@gmail.com    - 06 2004 94 53    f.lobbrecht@xs4all.nl     - 06 4450 47 86

 

Voor de kinderwerkgroep van de Dominicus (4-12) zijn we weer op zoek naar vrijwilligers! Lijkt het je leuk eens per 4 à 6 weken de kinderen te begeleiden tijdens de kindernevendienst? kan je knutselen? verhalen vertellen? muziek maken? theater spelen? Alle talenten zijn welkom!  Meer weten? Je kunt contact opnemen met Jantien ( 06-52163018, jantien.brouwer@gmail.com) of Frederik (06-44504786, f.lobbrecht@xs4all.nl  )

 

Stemmen in de tijd: hedendaagse profeten

Dominicus-serie 15 april – 20 mei 2018

Een profeet is een mens die groots durft te dromen over hoe de wereld ook zou kunnen zijn. Die durft tegen de status quo in te gaan. Daagt uit, klaagt aan en zwijgt niet. Profeten putten uit de bron van hartstochtelijke betrokkenheid bij deze wereld, liefde zelfs.

Toch is ‘profeet’ in de bijbel geen heldere taakomschrijving. Een nurks type als Jona wordt als profeet aangeduid, de troostende stem uit Jesaja 40 is profetisch, maar ook het scherpe zwaard van een paar hoofdstukken verderop. Er is Nathan die opkomt voor de zwakken en Jeremia die heult met de vijand. We hoeven profeten nu ook weer niet te idealiseren. Juist niet, zelfs: dan kunnen ze hun kracht verliezen. Het is een kunst stemmen te horen, zachte en luide, die werkelijk iets profetisch te zeggen hebben, nu, in onze situatie.

Niet zelden ook roept een profeet iets van irritatie bij ons op.  Misschien omdat diegene te ver gaat, of juist omdat die profeet iets zegt dat raak is en ook over ons gaat. Dat roept ongemak op. Misschien hebben we dat nodig:  het voorkomt dat we in hetzelfde kringetje rond draaien en alleen nog horen wat we al wisten. Zo laat een profeet een ander perspectief zien. Een nieuw gezichtspunt, in het groot of in het klein, dat ons kan wegleiden van doodlopende paden.

In deze serie delen voorgangers wie voor hen hedendaagse profetische stemmen zijn. Door wiens geluid worden zij geprikkeld?  Wie inspireert hen? Waarom is die profeet, dat geluid, nodig is nu, in deze wereld, in onze samenleving, in ons eigen bestaan?

 

15 april, Janneke Stegeman: Stiaan van der Merwe

Als ‘mijn’ profeet koos ik Stiaan van der Merwe, een naam die weinig mensen iets zal zeggen. Voor mij is Stiaan van grote betekenis en zelfs levensveranderd. Ik ontmoette hem in Israël en Palestina en leerde veel van hem: hij nodigde  mij uit voorbij mijn verontwaardiging te gaan en te kijken naar mijn (of onze) eigen rol in geweld en conflict.

Lezingen: een gedicht van de Palestijnse dichteres Rafeef Ziadeh en een gedeelte uit Jeremia 31.

 

22 april, Marcel Elsenaar: Sandra Janoff

De profeet die mij nieuwe wegen heeft gewezen is Sandra Janoff, die ik vorig jaar tegen kwam tijdens een conferentie van seculiere profeten. In conflictgebieden, organisaties en bedrijven helpt zij omstandigheden creëren waarin mensen samen gaan werken aan nieuwe toekomstmogelijkheden, visioenen van vrede en gerechtigheid.  Dwars door alle onmogelijkheden heen, met liefde.

Lezingen: een gedeelte uit de profeet Zacharia

 

29 april, Erik Borgman: Edward Schillebeeckx, buiten de wereld geen heil

Geloof is een vorm van bewustzijn, een vorm van weten. Maar er is in de Westerse christenheid wel altijd erg veel nadruk gelegd op dat bewustzijn, dat weten. Maar waarvan zijn gelovige mensen zich bewust? Het antwoord dat Edward Schillebeeckx (1914-2009) gaandeweg ontdekte was: het heil van Godswege dat werkzaam is in de wereld. Dat heil is er dus al en is al werkzaam, met name waar mensen verontwaardigd zijn over wat er aan onheil in de wereld plaatsvindt. Dan getuigen zij van een beweging in de richting van het goede waardoor zij en hun verlangen gedragen wordt. Gelovigen zien hierin Gods presentie. We lezen een kort stukje tekst van Schillebeeckx waarin hij van zijn hiervan getuigt en enkele gelijkenissen van Jezus.

Lezingen: Matteüs 13:31-33, 44

 

6 mei, Eva Martens: Marina Abramović

Marina Abramović was toen ik aan de theaterschool studeerde een ontzag- maar ook afschrikwekkend voorbeeld voor me. Ik bewonderde haar lef en de overgave waarmee ze performances deed, maar vond haar ook eng: te extreem, over de top. Ik vond het fascinerend hoe ze met publiek omging, kijken is lijden.

Nu, als pastor, raakt haar werk me nog steeds en heeft  ze mij – en ik denk veel mensen van deze tijd, levend in een vluchtige, steeds meer digitale wereld – opnieuw iets​ te zeggen. Over echt​ aanwezig zijn, honger naar lichamelijkheid, over eenzaamheid en ontmoeting.

Lezing: gedeelte uit 1 Koningen 19 en een fragment van Abramović ​

 

13 mei, Mirjam Wolthuis: Willigis Jäger

Arjan Lubach gooit hoge ogen als oprechte maar machteloze anti-facebook-profeet. Toch kies ik voor een andere benadering van het onbehagen van deze tijd. Zoals de Duitse monnik en zen-leraar Willigis Jäger die aanreikt. Inmiddels is hij op hoge leeftijd, en zeker geen roepende in de woestijn meer, al blijft er ogenschijnlijk veel bij het oude in godsdiensten.

Lezingen: Mattheüs 21, 10-14 en een tekst van Jäger

 

20 mei, Claartje Kruijff :  Pinksteren, de kracht van het getal

We staren ons vaak blind op kwantiteit. Is het een bestseller? Komen er genoeg mensen? Soms is het moeilijk om de juiste stemmen te horen, om door de bomen van het bos kwaliteit te blijven horen. Welke stem is de profetische? Degene die zo genoemd wordt door de meesten?

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen en dat is zeven keer zeven plus een.

‘Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige geest.’ Het bijbelse getal negen staat voor oordeel en vuur.

Over de macht en de kracht van het getal gaat het deze Pinksterdag.

Intrede Eva Martens

Op zondag 6 mei a.s. zal Eva Martens, onze nieuwe pastor, voor het eerst voorgaan in de viering. Eva zal in deze viering ook gezegend worden.

Na de dienst is er gelegenheid om met Eva kennis te maken. U en jij bent allen van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn.

De Beleidsraad en de voorgangers.

Zie ook dit bericht

 

Eva Martens 2

Eva Martens wordt nieuwe pastor Dominicus

Na een uitgebreide zoekperiode kunnen we als Dominicusgemeente een nieuwe pastor verwelkomen: Eva Martens. Per 1 april 2018 wordt zij voor 15 uur per week de collega van Juut Meijer.

Eva is 35 jaar, ze is getrouwd met Remco Graat, woont in Lent en heeft een dochter, Rivka, van 2,5 jaar en een zoon, Avital, van 7 maanden. Eva komt uit een katholiek nest. Na een propedeuse psychologie studeerde ze vier jaar voor theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze zocht meer verdieping in haar leven en vond die in de theologiestudie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar deed ze ook haar Master of Theology en een beroepsjaar Geestelijke verzorging. Sinds 2016 is ze – als lid van het team van studentpastores van de Studentenkerk Nijmegen – studentenpastor voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit werk combineert ze voorlopig met haar werk voor de Dominicus.

Eva heeft veel zin in haar nieuwe baan. Zelf zegt ze daarover: “Ik vind het een eer te mogen werken in deze mooie en bruisende kerkgemeenschap. Ik verheug me op inspirerende vieringen en ontmoetingen.”

Veel dank gaat uit naar de sollicitatiecommissie met als leden: Paul Kruyswijk (personeelsfunctionaris, voorzitter), Jan Bade (BR), Olga Wagenaar (WP), Juut Meijer (pastor), Claartje Cruijff (LT, eerste ronde) en Willem Koperdraat (WP, tweede ronde). Na een eerste poging die op niets uitliep, gaf de commissie niet op, plaatste een nieuwe advertentie en doorliep het hele traject van voren af aan. De keuze voor Eva was unaniem, het kennismakingsgesprek met de BR en het klikgesprek met Juut Meijer bevestigden deze keuze.

Speciale dank ook aan Juut Meijer die in de afgelopen maanden op het gebied van pastoraat veel extra werk op zich heeft genomen.

We heten Eva van harte welkom en wensen haar een goede start in de Dominicus.

De Beleidsraad

 

 

 

 

Diensten in de Veertigdagentijd en rond Pasen

Ook de informatie over de diensten in de Goede week en Pasen vindt u in dit bericht.

Tijdens  de Veertigdagentijd, die vanouds een tijd van bezinning en reflectie is op de wereld waarin we leven, willen we dit jaar aandacht besteden aan het thema Duurzaamheid. De vernietiging, vervuiling en uitputting van de natuur is een van de meest zorgwekkende onderwerpen geworden. Op alle mogelijke manieren staat het begrip Duurzaamheid daarom in de belangstelling: overal zijn groepen bezig met de toekomst van onze aarde in het klein en in het groot, en dat is nodig ook. Nederland heeft een nieuw ministerie voor economische zaken en klimaat, maar Trump trok zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. De plasticsoep in oceanen en rivieren breidt zich uit, fijnstof is een groeiend probleem, net als tekort aan water.

Ook de Dominicus telt sinds vorig jaar een Werkgroep Dominicus Duurzaam die over dit onderwerp in de Dominicuskrant schrijft om de thematiek meer onder de aandacht te brengen van ieder van ons en de Dominicus als geheel.

De bijbel spreekt van het beschermen van leven. Juist in de tijd van Pasen vieren we in de Christelijke traditie de overwinning van het leven op de dood.  We zingen van liefde die duren zal en van een God  die niet laat varen wat eenmaal begon. Hoe verhoudt zich dat tot hoe wij de natuur naar ons hand zetten en de aarde uitputten?

En hoe vertaalt duurzaamheid zich naar andere aspecten van ons leven?

De lange duur lijkt op veel meer terreinen in het nauw te raken. Men spreekt van de duurzaamheid van onze economie, de arbeid en de zorg,  van relaties, kerk en geloof en van kunst en cultuur. Overal wordt bezuinigd en ingedikt. Allerlei toezeggingen, afspraken, (verblijfs-)vergunningen en contracten zijn eerder tijdelijk dan blijvend. En nu we dikwijls zoveel langer leven dan voorheen, komt ook nog de vraag op naar het ingrijpen in onze levensduur.

Deze spanning tussen tijdelijkheid, eindigheid en eeuwigheidswaarde die met het leven gegeven is, willen we overdenken. Hoe kunnen wij barmhartigheid verkondigen en gestalte geven in de wereld van nu : liefde en leven voor een langere duur. Gedurende de weken tot en met Pasen zullen we het begrip Duurzaamheid  van verschillende kanten verkennen en ons bezinnen op de ‘’lange adem’’ die in de Schrift hoog aangeschreven staat naast recht en zorg en durende liefde.

14 februari:  Aswoensdag – Mens ben je, wees gezegend  – Henk Hillenaar

Zondag 18 februari – inleiding op de serie
lezing : fragmenten van Genesis 1 en 2  voorganger : Henk Hillenaar

Zondag 25 februari  Duurzaamheid van relaties
Lezing:  Handelingen 8, 26 – 40   Voorganger: Janneke Stegeman

Zondag 4 maart : Duurzaamheid en beheersen
Lezing: Psalm 8.  Voorganger: Christiaan M. Erwich

Zondag 11 maart:  Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar – over duurzaamheid en hoop. In deze viering vindt het jaarlijkse ritueel van de handwassing plaats, symbool van omkering en hoop op nieuwe toekomst.
Voorganger: Germain Creyghton

Zondag 18 maart:  Aarde, deze.
Lezing: Jeremia 18, Jesaja 24   Voorganger: Colet van der Ven

Zondag 25 maart:  Palmpasen – Duurzaam Leiderschap
In samenwerking met de Werkgroep Kind en Annigje Bos

 

Witte Donderdag – Janneke Stegeman en Germain Creyghton

Pasen draait om mysteries van transformatie. Een graankorrel die in de aarde verdwijnt en daar weer uit tevoorschijn komt, maar als iets anders. Misschien is het eerder te beleven in ritueel dan in taal. Zoals in het ritueel dat op Witte Donderdag centraal staat, van eten en drinken dat niet alleen maar eten en drinken is. Waarin Jezus onder onze huid kruipt en wij elkaar nabij komen. Delen dat boven zichzelf uitstijgt – niet in taal te vangen.

Goede Vrijdag – Juut Meijer

Op Goede Vrijdag is er een bloemenhulde rond het kruis. Wie daaraan mee wil doen, wordt verzocht zelf bloemen mee te nemen. De bloemen zullen worden gebruikt voor de versiering van de kerk met Pasen.

Paasavond – Henk Hillenaar. In deze Paaswake zullen we De grote litanie zingen. Lees HIER wat Arjan van Baest daarover schrijft.

Paasmorgen – Arjan Broers

Het is Pasen en het is 1 april. De dag waarop je niets moet geloven. Je veter is los! Je gulp staat open! De Heer is waarlijk opgestaan! Toch klopt het wel, dat Pasen een gekke dag is. Paulus wist dat ook al. Christus’ dood en verrijzenis is ‘een ergernis voor de Joden, een dwaasheid voor de Grieken’, schreef hij. En het is een rariteit voor mensen van nu, die wel massaal eieren zoeken, maar niet het mysterie. Arjan Broers verkent het mysterie van Pasen.

 

Zondag 8 april: Beloken Pasen – Fundamenteel anders denken
Voorganger: Herman Wijffels
Na de dienst besluiten we de serie over duurzaamheid met een vegetarische lunch en een nagesprek met Herman Wijffels.