foto-links

raamdom-gr

29 april Try out Nieuwe cd Nieuw LiedFonds

Kom luisteren en meezingen op 29 april

 

  • Dag/tijd:   Zaterdag 29 april 2017, 15 uur
  • Plaats:       Dominicuskerk Amsterdam, Spuistraat 12 (vlakbij het centraal station)
  • Entree:      gratis, vrijwillige bijdrage voor de nieuwe cd. Na afloop is iedereen welkom om nog iets te drinken.

Op zaterdag 29 april kun je met het projectkoor van het Nieuw LiedFonds voor het eerst de nieuwe nummers van de komende (de 7e) cd zingen. We maken een boekje met de teksten en de volkspartijen zodat je uit volle borst mee kunt doen. Zo kunnen we echt uitproberen of de nieuwe liederen ‘zingbaar’ zijn. Het zal klinken in de Dominicuskerk in Amsterdam.

Het thema van de nieuwe cd is loslaten. Bijvoorbeeld het loslaten van een geliefde, maar ook het loslaten van verplichtingen, dingen die niet meer hoeven.

De gedichten/teksten voor deze cd zijn van de handen van Bette Westera, Juut Meijer, Marjoleine de Vos, Anneke Meiners, Annewieke Vroom, Ellen Warmond, Ida Gerhardt, Vasalis, Hildegard von Bingen, Catharina Visser, Ursula Franken, Inge Verhoog Ockeloen en Agnes Schnitker.

Ook voor en door kinderen
Bijzonder is dat er ditmaal kinderen meezingen. We hebben namelijk drie gedichten opgenomen uit het boek ‘Doodgewoon’, waarmee Bette Westera in 2015 de gouden griffel won. Een klein koor van kinderen en enkele volwassenen zal deze drie liedjes zingen.

De muziek op de cd is gecomponeerd door Felicity Goodwin (de vaste begeleider van het Nieuw LiedFonds met o.a. een prachtige bewerking van cantate 106 van Bach op ontroerende tekst van Ida Gerhardt), Emma Breedveld (een tango), Mariëtte Harinck (jazzy als altijd), Thom Jansen (de pianist/organist van de Dominicus met verrassende composities met uitdagingen voor het koor en mooie melodieën voor de gemeente), Henri Heuvelmans (de pianist van de ekklesia met een jazzy en latin-swingend tafelgebed), Geke Bruining met 3 prachtige, zingbare melodieën, Jan Krans uit de Keizergrachtkerk zette de gedichten van Bette Westera op toon en Teresa Takken komt met een meditatief, mantra-achtig lied. We proberen ook in de instrumentatie te variëren: harp, viool, gitaar…

Kortom, een cd met verschillende kleuren en klanken.

Neem gerust mensen mee. Want we hopen op een grote opkomst en heten je van harte welkom op zaterdag 29 april.

Het Nieuw LiedFonds is een stichting die de Nederlandse liturgie verrijkt met liederen waarvan de teksten zijn geschreven door vrouwen en de muziek is gecomponeerd door mannen of vrouwen. Tot nu toe verschenen 6 cd’s met 90 liederen, met de bijbehorende partituren, en een oeuvreboek.
Door de verkoop van de cd’s, partituren en het boek kan het Nieuw LiedFonds nieuwe teksten en composities betalen. Een trouwe groep vrienden draagt financieel bij. Wilt u meer lezen over het Nieuw LiedFonds of vriend worden?
Klik dan hier voor de website.

11103255_958993970807294_3333589781101984874_o

Dienstenserie in de Veertigdagentijd – Strijd

Zondagochtenden in de Dominicus in de Veertigdagentijd met overwegingen van Juut Meijer, Annewieke Vroom, Henk Hillenaar, Arjan Broers, Bruno Nagel, Mounir Samuel, Claartje Kruijff, André Wesche en Germain Creyghton. Weet je van harte welkom om samen stil te zijn, te zingen, te luisteren, te bidden, brood en wijn te delen en – na afloop van de dienst – koffie, thee of chocomel te drinken. De diensten beginnen op zondagochtend om 11 uur.

Bij ‘strijd’ denken we spontaan aan oorlog en aan geweld. Maar ‘strijd’ is ook meer, het hoort in feite bij ieders bestaan: zowel om het leven te beschermen tegen alles wat het kan aantasten in zijn heelheid, veiligheid, voortbestaan, als om nieuw bestaan te scheppen, nieuw leven dat veroverd moet worden op de chaos.

De Bijbel en veel andere religieuze literatuur zien en bezingen het leven vaak als een strijd tussen licht en donker, goed en kwaad, dood en leven. Het Christendom viert het Paasgebeuren als de overwinning van het leven op de dood. Alle strijd zou voor ons, Christenen, voortaan in het licht van Pasen moeten staan. Daarover willen we deze Veertigdagentijd nadenken.

De geschiedenis van de strijd verhaalt niet alleen de uitschakeling van het kwaad in de wereld maar vooral ook het ontstaan van orde, eensgezindheid, gerechtigheid. Het idee ‘strijd’ krijgt daarbij een andere betekenis: naast oorlog en uiterlijke strijd is steeds meer sprake van politieke en sociale conflicten en van de innerlijke strijd die ieder met zichzelf voert. ‘Strijd’ kan vaak ook ‘hogere’ vormen aannemen:  tot prestaties leiden in sport,  kunst en wetenschap, een ontwikkeling die we alleen maar kunnen toejuichen.

Het Christendom heeft nooit een uitbanning van alle strijd gepropageerd. Ook Jezus gaat conflicten niet uit de weg en spreekt zelfs van een ‘zwaard’ dat hij komt brengen (Math. 10, 34). Maar bij hem is strijd altijd strijd voor het goede waarbij liefde en vergeving voorop staan. Zij komen in de plaats van het eergevoel en het recht op wraak waarmee men veel strijd in verleden en – helaas – ook heden tracht te rechtvaardigen.

Het woord van Jezus op het kruis : ‘Vader, vergeef hun want ze weten niet wat ze doen’ betekent dat de geschiedenis van de strijd tegen het kwaad – de geschiedenis van de mensheid in feite – ons te boven gaat en dat we als Christenen vóór alle strijd menslievendheid en barmhartigheid moeten blijven verkondigen.

Woensdag 1 maart: Aswoensdag
Voorganger: Juut Meijer

Zondag 5 maart:
Overweging: Annewieke Vroom
De kinderen houden een sponsorloop,

Zondag 12 maart:
Overweging:  Henk Hillenaar
In deze dienst vindt ook het ritueel van de handenwassing plaats

Zondag 19 maart
Overweging: Arjan Broers
Met speciale uitvoering van Bachs cantate BWV 54, ‘Widerstehe doch der Sunde’ gezongen door David Cohen (altsolo); hij wordt begeleid door een een klein strijkorkest en klavecimbel, onder leiding van Arjan van Baest.

Zondag 26 maart
Overweging: Bruno Nagel

Zondag 2 april
Overweging: Mounir Samuel

Zondag 9 april – Palmzondag
Overweging: Claartje Kruijff

Goede week

Donderdag 13 april 20.00 uur Witte Donderdag
André Wesche

Vrijdag 14 april 20.00 uur Goede Vrijdag
Claartje Kruijff

Zaterdag 15 april 21.00 uur Paaszaterdag
Juut Meijer

Zondag 16 april 11.00 uur Pasen
voorganger: Germain Creyghton.

11103255_958993970807294_3333589781101984874_o

 

Kinderdienst - Dominicus Amsterdam

Voor de kinderen – Veertigdagentijd

Kinderen nemen een belangrijke plek in in de Dominicus. Iedere week is er – als de toespraak gehouden wordt – een kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar die aansluit bij het thema van de dienst.. Er is een crèche voor de allerkleinsten, er is een catechese-groep voor kinderen vanaf 10 jaar en er is een jongerengroep. Tijdens de diensten brengen de kinderen het brood en wijn mee naar binnen en helpen het te delen. Tijdens de Veertigdagentijd zijn er verschillende bijzonderheden.

Kinderdienst - Dominicus Amsterdam

5 Maart: Rondom de kerk wordt een sponsorloop gehouden! Met aanmoedigingen, heel veel rondjes rondom de kerk en hopelijk een mooie opbrengst voor ontheemde jongeren in Aleppo.

Voor de jongeren (vanaf 12 jaar):
17 Maart – Vrijdag 17 maart gaan we weer samen koken en eten in de keuken van de Dominicus. Daarna kiezen en kijken we een film die gaat over ‘strijd’. Juut, Astrid en Luuk zijn er ook bij. Je mag een vriend of vriendin meenemen. We beginnen om 5 uur met koken en om half 9 gaan we weer naar huis. Welkom! (ook als je de vorige keer niet bent geweest)! Geef je even op via de groepsapp of bij astrid-philips@hotmail.com of 06 21 69 54 72

Jongeren Dominicus Kerk

26 Maart: Kindergroetenactie. In samenwerking met Amnesty worden er tekeningen gemaakt voor vluchtelingen.

9 April: Palmzondag. Palmstokken worden versierd en er een optocht met de Palmpasenstokken.

11103255_958993970807294_3333589781101984874_o

15 April Paaswake. Voorafgaand aan de Paaswake nodigen we de jongeren van de klassen 1 tot en met 4 van het Voorgezet Onderwijs uit om iets te eten, een paasvuur te stoken en te helpen bij de viering.

16 April: Pasen. Er is een kindernevendienst, brood en wijn wordt gedeeld en aan het eind van de dienst delen de kinderen de bloemen uit die in de kerk staan, meegebracht op Goede Vrijdag. Iedereen gaat naar huis met een of meerdere bloemen.

Serie rondom het evangelie van Matteüs

In de weken tussen de kersttijd en de veertigdagentijd lezen we uit het evangelie volgens Matteüs. Het oecumenisch leesrooster wijst de weg. In de kerkelijke traditie wordt het evangelie (op basis van Mat. 9,9; 10,3) toegeschreven aan de apostel  Matteüs, één van de twaalf, een tollenaar die door Jezus wordt geroepen.  Wetenschappers komen tot de conclusie dat de schrijver van dit levensverhaal van Jezus een christen van joodse origine moet zijn geweest en tussen het jaar 70 en 130 na Christus is geschreven. Het portret dat hij schildert laat vier kleuren zien waarin Jezus oplicht: als een tweede Mozes, als zoon van David, als Zoon van God, als Immanuël.

De opbouw van het evangelie wordt bepaald door vijf redevoeringen die Jezus in dit evangelie houdt. De bergrede (Mat.5-7), de uitzendingsrede (10),de parabelrede (13),  de gemeenterede (18) en de eschatologische rede, op weg naar het einde (24-25).

“Jezus was een jood, en zijn optreden en zijn boodschap zijn door hemzelf en zijn eerste volgelingen geïnterpreteerd in samenhang met de joodse bijbel, ons Oude Testament. Matteüs is van de vier canonieke evangelisten degene die ons dat het meest duidelijk en indringend laat zien. Hij vestigt onze aandacht nadrukkelijk op de joodse wortels van het   christendom. Matteüs ziet de Thora, de joodse Wet, als een positief gegeven, ook voor zijn gemeente geldig, maar dan wel in de interpretatie die Jezus eraan gegeven heeft. Deze houding zou ons kunnen helpen in onze omgang met wetten en regels”. (Maarten Menken,  Het evangelie van Matteüs, TvV 2011).

15 januari: Op de proef gesteld. Matteüs 4,1-11                        Juut Meijer

22 januari: Doe je mee?   Matteüs 4,12-25                                 Gerard Swüste

29 januari: Op de goede weg.   Matteüs 5,1-12                          André Wesche

5 februari:  Jullie zijn zout en licht.   Matteüs 5,13-16                Claartje Kruijff

12 februari: Matteüs 25,14-30        Kinderdienst                          Juut Meijer, samen met de kinderen

19 februari: Onverdeeld goed. Matteüs 5,38-48                         Jean-Jaques Suurmond

26 februari: Onze Vader in het verborgene. Matteüs 6,1-15    Colet van der Ven

 

Start nieuwe groepen in januari en februari

In januari en februari kunt u meedoen aan nieuwe groepen. En er zijn ook doorgaande groepen waarbij u welkom bent. De laatste vrijdagen van deze maanden kun je anderen ontmoeten en in de sfeervolle keuken met elkaar eten. Op 23 januari start een groep ‘geloofsgesprek’ als follow-up’ van de serie ‘spreken over God’. Meer informatie op deze website onder ‘kalender’ of onder de link: Dominicus door de week.

Eetgroep

De laatste vrijdag van deze maand, 24 februari, ben je welkom in de sfeervolle keuken van de Dominicus om samen te eten. Wie er ook komen, weet je niet maar het is juist leuk om nieuwe menen te ontmoeten. Er wordt voor een eenvoudige, smaakvolle maaltijd gezorgd. Je kunt helpen vanaf kwart over 5; om 6 uur gaan we eten. Welkom! Opgeven bij astrid-philips@hotmail.com. Kosten € 5,-

Overleg ouders klassen 1 tot en met 4 VO

Zondag  12 februari na de viering komen we met de ouders van jongeren van 12-16 bij elkaar om te overleggen. We willen met elkaar praten over het organiseren van activiteiten voor deze groep. Is het haalbaar? Wat zijn geschikte activiteiten? Wanneer zou dit het beste kunnen? Iedereen met kinderen in een van deze groepen is van harte welkom om mee te denken en te praten.

We beginnen om half 1 en willen rond kwart over een eindigen.

Juut, Astrid, Luuk en Olga

Serie voor de Advent en de Kersttijd: Namen voor Jezus, de Gezalfde.

Het is een mooi en geliefd lied: ’29 namen voor Jezus van Nazareth’. Een opsomming, een litanie van 29 namen. Iconische beelden, metaforen, symbolen die als een wegwijzer ons bewust maken van de persoon (de Naam) die het geheim is van het christendom, de Jezusbeweging. Als Dominicusgemeente verstaan wij onszelf als mensen die zijn spoor volgen. Welke woorden benoemen voor ons de levende relatie met deze inspiratiebron? Een zoektocht naar metaforen die een ruimte scheppen, waarin bevrijding, gerechtigheid en liefde gedijen. Wie is de Komende die wij verwachten? Jezus, icoon van de onzichtbare God.

 

zondag 27 november: VREEMDE (ongrijpbaar anders). Overweging:  André Wesche.

zondag 4 december: BRUIDEGOM. Overweging: Juut Meijer

zondag 11 december: DEUR OPEN. Overweging: Gerard Swüste

zondag 18 december:  ‘IK BEN DE WIJNSTOK’. Overweging: Henk Hillenaar

kerstavond 24 december: vieringen om 19u en om 22.30u. Overweging: Claartje Kruijff  (Voor deze diensten zijn toegangskaarten nodig. Hiervoor liggen bestelformulieren in de kerk)

zondag 25 december: Open Huis

zondag 1 januari: Nieuwjaarsdienst

zondag 8 januari: KONING DER JODEN. Overweging: Niek Schuman

OpenHuis2016-12

Open Huis 2016

Alweer voor de 47ste keer wordt op Eerste Kerstdag, zondag 25 december, het Open Huis georganiseerd. Het Open Huis is voor iedereen die gezamenlijk een warme kerst wil vieren en er vinden op deze winterse dag tal van activiteiten in de kerk plaats. Om dit feest met zijn allen te kunnen vieren, moet er een hoop gebeuren en hierbij kunnen we uw hulp goed gebruiken!

De inschrijving voor vrijwilligers is inmiddels gesloten

Meer informatie kunt u vinden op deze website onder het kopje Open Huis. 
Wij hopen u te zien!

Om alle maaltijden te bereiden en alle versiering op te hangen is er ook geld nodig. Elke bijdrage, groot of klein, is bijzonder welkom. U kunt ons steunen door te geven via onze bankrekening NL37 INGB 0004 8850 50 t.n.v. Open Huis Dominicusgemeente

 

OpenHuis2016-12

Spreken over God, een serie diensten in oktober en november

Wat bedoelen en verlangen wij wanneer we het woord ‘God’ in de mond nemen?

Voor wij in onze jaarlijkse liturgische cyclus weer toekomen aan de Advent en Kerstmis, en dus aan het verhaal over Jezus van Nazareth, staan wij deze herfst zes zondagen lang stil bij het woordje ‘God’ dat in Jezus’ bestaan centraal stond en dat ook voor ons veelal het mysterie van ons bestaan aanduidt. Welke inhoud we aan dat woord ‘God’ geven, wat we bedoelen en verlangen als we het in de mond nemen, is niet alleen de eeuwen door maar ook in ieder mensenleven aan verandering onderhevig. De meesten van ons leven tegenwoordig met een andere invulling van het woord ‘God’ dan in hun jeugd : met andere beelden, andere gedachten, vaak ook weinig beelden of gedachten, want het mysterie van leven en dood waarmee het woord ‘God’ alles te maken heeft gaat ons ten enenmale te boven. Veel van ons gebruiken graag het ‘Ik zal er zijn’ uit het Mozes verhaal of het ‘Onze Vader’ van Jezus. Wij spreken ook over ‘De Levende’ of ‘De Eeuwige’, maar er zijn er onder ons ook die het hebben over ‘Iets’ of die, zoals dat heet, ‘niet meer geloven’, en voor wie ‘God’ en onze diensten vooral een gelegenheid zijn om het mysterie van het bestaan te vieren en te verdiepen. Hoe dan ook, de grootste verschuiving in ons Godsidee de laatste halve eeuw is waarschijnlijk geweest dat we God niet  meer zien als een ‘bovennatuurlijke’ werkelijkheid tegenover ons ‘natuurlijk’ bestaan. Die tweedeling is voor de meesten van ons een dwaalspoor geworden. Er is maar één werkelijkheid : die waarvan wij deel uit mogen maken, en waarin mensen ‘God’ al dan niet zien en ervaren als oorsprong en dragende kracht naar de toekomst.

Over hoe dat gebeurt, en om onze uiteenlopende ervaringen enigszins te bundelen en er richting aan te geven, zullen de komende zondagen zes verschillende antwoorden klinken op de vraag wat wij bedoelen en verlangen wanneer we in gezang en gebed, prediking en gesprek, het woord ‘God’ in de mond nemen. Die zondagen betekenen ook een uitnodiging om hierover in een ander verband met elkaar van gedachten te wisselen.

Mozes zei : ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga

en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders

mij gestuurd heeft, en ze vragen :

“Wat is de naam van die God?”

Wat moet ik dan zeggen?’

Toen antwoordde God hem :

Ik ben die er zijn zal.

Zeg daarom tegen de Israëlieten :

Ik zal er zijn

heeft mij gestuurd” ‘  Ook zei hij tegen Mozes :

‘Zeg tegen hen : “De Levende heeft mij gestuurd,

de God van uw voorouders, de God Abraham,

de God van Isaac en de God van Jacob.

En hij heeft gezegd : ‘Zo wil ik voor altijd heten,

met die naam wil ik worden aangeroepen

door alle komende generaties.’ “

 

Exodus 3, 13-14

16  oktober      voorganger : Henk Hillenaar

23  oktober     voorganger : Colet van der Ven

30  oktober     voorganger : Juut Meijer

6   november   voorganger : Marcel Elsenaar

13 november    voorganger  : Agnes Grond

20 november   voorganger : Annewieke Vroom