foto-links

raamdom-gr

Open Huis zoekt coördinatoren

Wij hopen van u te horen: openhuisdominicus@gmail.com

Wilt u zich inzetten voor mensen die geen plek hebben om een veilige, warme Kerst te vieren? Vindt u het leuk daarin een leidende, coördinerende functie in aan te nemen die bovendien niet het hele jaar duurt maar maar een periode van 2 á 4 maanden? Dan bent u bij het Open Huis aan het goede adres! Met een enthousiast coördinatie-team van ongeveer 20 mensen wordt ieder jaar al vanaf oktober gestart met maandelijkse vergaderingen en beginnen de eersten al met de nodige voorbereidingen. Sommige coördinatiegebieden vergen veel voorbereiding, andere minder, maar uiteindelijk komt op Eerste Kerstdag alle energie er op een prachtig warme dag vol liefde en enthousiaste vrijwilligers én gasten tiendubbel dik uit!

Afgelopen jaar heeft een aantal mensen aangegeven te willen stoppen, maar wij streven ernaar voor iedere coördinatie tak minstens twee verantwoordelijken aan te stellen. Daarom zoeken wij op dit moment mensen bij de hieronder beschreven coördinatie onderdelen. Heeft u interesse in een van de beschreven functies of zou je meer informatie willen? Stuur dan een mail naar openhuisdominicus@gmail.com. Wij hopen van u te horen!

Centrale Coördinatie

De Centrale Coördinatie is eindverantwoordelijk voor het evenement. Communicatie is in deze functie het sleutelwoord. In de eerste maanden is die communicatie voornamelijk gericht op de rest van de coördinatoren, de koster en een aantal partijen buiten de Kerk; maar naar mate Eerste Kerstdag nadert, wordt er ook steeds meer gesproken en heen en weer gemaild met de 200 vrijwilligers die zich voor het Open Huis inzetten. Bovendien is het zaak genoeg vrijwilligers te ronselen. Dit doet de Centrale Coördinatie door middel van stukken in de Dominicuskrant, interviews met de MUG, oproepen op Facebook, de website, de Orde van Dienst: noem het maar op. Later in het proces is het indelen van vrijwilligers een belangrijk onderdeel die tot de takenlijst behoort. Tijdens het Open Huis zelf verwelkomt de Centrale Coördinatie de vrijwilligers en geeft het de grote lijnen van het evenement aan. Ook ben je tijdens het evenement als Centraal Coördinator het aanspreekpunt voor iedereen die dat nodig heeft – zoals je dat gedurende het hele proces bent. Het is een taak met ontzettend veel kanten, waarbij je schrijft, veel mensen spreekt en helpt maar ook verwonderd kan worden door prachtige initiatieven die mensen hebben. Bovendien werk je samen in een ontzettend hecht team, én je zet een geweldig mooi evenement neer waar velen de magie nog dagen van kunnen voelen!

Koffie

Wat zou het Open Huis zijn zonder koffie? Niets. Naast het feit dat veel gasten zich heerlijk opwarmen aan een stomend kopje van het een of ander, is de geur van koffie in de Kerk voor sommige vrijwilligers een grote drijfveer om drie dagen lang enthousiast mee te blijven draaien. Daarom zorgt coördinatie Koffie ervoor dat de koffie en thee voorraad voldoende strekkend is en  dat de vrijwilligers weten wat ze moeten doen als ze in de koffiehoek staan.

Keuken

Door coördinatieteam Keuken is het Open Huis ieder jaar weer verzekerd van een geweldig diner voor wel 700 mensen. Om dit te bewerkstelligen wordt er contact onderhouden met de cateraar voor het hoofdgerecht, wordt er geregeld dat een groep mensen van tevoren het toetje maakt en wordt op Eerste Kerstdag zelf een grote groep vrijwilligers begeleid bij het bereiden van het voorgerecht. Tijdens Open Huis 2018 draaien de twee heren van het Keukent coördinatie team nog mee, maar zij willen al graag mensen inwerken om komend jaar hun taken over te nemen.

Amusement

De coördinatie van het amusement gaat al vroeg van start. Er wordt vaak al vanaf september contact gezocht met muzikanten, clowns, dansers, etc. om te polsen of zij bereid zouden zijn op Eerste Kerstdag op te treden. Na al het netwerken, mailen en bellen is er dan tegen Kerst een gevarieerd, dagvullend programma in elkaar gezet en rest enkel het ontvangen van de artiesten en de samenwerking met de geluidsman. Het is een geweldige kans je communicatieve vaardigheden te laten gelden en de gasten van het Open Huis te verbluffen met een spectaculair cultureel programma!

 

 

Claartje Kruijff verkozen tot Theoloog des Vaderlands

Claartje Kruijff is vanavond verkozen tot Theoloog des Vaderlands, gefeliciteerd Claartje! 

Samen met Almatine Leene, predikant in de NG Kerk Stellenbosch-Wes in Zuid-Afrika, docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool in Zwolle en auteur; Rikko Voorberg, theoloog, community artist, opiniemaker, auteur en oprichter van de PopUpKerken was Claartje Kruijff, psycholoog, theoloog, auteur, predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam, pastor en gesprekspartner buiten de kerk, genomineerd.

Het komend jaar gaat Claartje met een denktank aan de slag rondom het Onze Vader. Een denktank die vragen stelt, verdieping zoekt en gezamenlijk schrijft over kernthema’s uit het alom bekende gebed: het Onze Vader. Wie is ons? Wie of wat is ons heilig? Geef ons heden ons dagelijks brood, Verlos ons van het kwaad.

“Ik gun mensen – voornamelijk buiten de kerk – die met lege handen staan – taal, woorden, en ruimte om over de dieptedimensie van het bestaan te spreken. Ik wil mensen buiten de kerk bereiken en hen woorden en ruimte teruggeven waar ze naar verlangen. Hun taal, hun gespreksruimte die ze kunnen opdelven en die aansluit bij de oeroude verlangens die mensen hebben.”

Zondag 8 oktober houdt Claartje Kruijff in de Dominicus een overweging over tevoorschijn komen, je kwetsbare gezicht laten zien. Wat kan leven Coram Deo, voor het aangezicht van God, voor ons betekenen? Weet je van harte welkom.

Video: De Elevator pitch van Claartje Kruijff tijdens de Nacht van de Theologie. Bron: Nacht van de Theologie.

De Dominicuskrant verschijnt op 1 oktober

In deze krant aandacht voor de veranderingen in het Pastoraal Team en het Liturgisch Team en voor de rol van de Beleidsraad bij deze vernieuwingen.

‘Als ik jonger was geweest had ik zeker gesolliciteerd,’ vertelt emeritus-predikant Meindert Boersma. Een interessant interview over de vernieuwingen die hij destijds in ‘zijn’ gemeentes initieerde.

Ruime aandacht voor de 12jarigendienst op 17 september j.l. , en voor de activiteiten van de Werkgroep Kind.

De commissie ‘Legaat Tolhuis’ heeft deze zomer niet stilgezeten. In deze krant geeft de commissie een overzicht van de gekozen projecten, en een toelichting op de monitoring van de beoogde uitvoering.

Tot slot doet de redactie een beroep op u. In de decemberkrant, die uitkomt op de 1e advents zondag, willen we het thema Verlangen’ of ‘Verwachting’ centraal stellen. De redactie nodigt u uit om uw verlangens en verwachtingen met ons te delen. We ontvangen uw bijdrage voor de decemberkrant graag voor 15 november a.s. Meer hierover op pagina 18.

Namens de redactie wens ik u veel plezier met deze krant.

Jacqueline Raeven

Inhoudsopgave:

De Dominicus zit op een kantelmoment                  2

Emeritus-predikant Meindert Boersma

Werkgroep Kind                 9
Serie werkgroepen geportretteerd, aflevering 5

Twaalfjarigendienst        13

Op weg gaan met een verhaal in je hart

Dominicuskoor in Hamburg        15

Berichten:

Van de beleidsraad         6

Allerzielen           8

Claartje Kruijff Theoloog der Vaderlands              8

Kunst in de kerk               12

Oproep Decemberkrant               18

Zomerdiensten 19

Lezers reageren: Van je paard stappen  22

Een keuze van projecten uit het legaat   23

In memoriam, Pieter Kroon        31

Maandelijkse rubrieken:

Van de pastores               7

Tour de Chant: Tijdloos lied        27

Kunst, niet te geloven: Tranen   29

Column: Ik geloof niks   30

Dominicusbron 32

Jan Nieuwenhuis in Vita Nova in Berg en Dal. Foto: Henny van Huystee.

Brief van Jan Nieuwenhuis

Lieve mensen van de Dominicus.

Zoals jullie weten, ben ik eind juli op mijn kamer in Vivaldi gevallen. Gelukkig was er niets gebroken, maar met name mijn linkerbeen was hevig gekneusd. De huisarts vond het toen beter, dat ik naar een zorginstelling zou gaan. Eerst werd dat een zorginstelling in Diemen, maar toen ook deze minder geschikt bleek, bleek in kamer met verzorging mogelijk te zijn in Vita Nova in Berg en Dal. Dit is een groot en nieuw klooster voor de oudere Jezuieten met alle nodige verzorging, waar ook Dominicanen welkom zijn. Er zaten al een paar medebroeders, en er bleek een kamer voor mij beschikbaar te zijn.Dus daar ben ik naar verhuisd,en ik woon hier nu een paar weken. De verzorging hier is perfect, en ik begin nu aan mijn nieuwe leven te wennen.

Ik heb inmiddels zeer veel brieven met goede wensen en lieve woorden uit de Dominicus ontvangen. Ik kan deze onmogelijk stuk voor stuk beantwoorden; ik wil en moet dit doen via deze algemene brief aan jullie allen met zeer vaal dank en beste wensen.

Op het ogenblik ben ik een stuk beter dan een paar weken geleden. Ook de dokter weet niet precies wat er aan de hand is geweest. Maar nu voel ik mij veel beter dan toen. Ik heb weer trek om te eten en begin aan alles hier te wennen. Het is wel een enorme verandering met Amsterdam, lopen is nog onmogelijk, maar wie weet?

Als iemand lust heeft om hier eens langs te komen, ben je altijd zeer welkom. maar meld even van tevoren, wat het plan is. Het adres is: Aqua Viva, Heyendaalseweg 290, 6525 SM Nijmegen, kamer 294 N, telefoon 024-3529052.

Nogmaals dank ik jullie allen meer dan ik zeggen of schrijven kan. Het ga jullie zeer goed, en wie weet…? Zien we elkaar nog een keer.

Het ga jullie allen zeer goed, en het aller beste!

Jan Nieuwenhuis

Jan Nieuwenhuis in Vita Nova in Berg en Dal. Foto: Henny van Huystee.

Jan Nieuwenhuis in Vita Nova in Berg en Dal. Foto: Henny van Huystee.

 

 

Terugblik op de gemeentemiddag en de nieuwe Dominicuskrant

In de nieuwe Dominicuskrant van september staat een uitvoerig verslag van een zeer geslaagde gemeentemiddag, die gehouden werd op 28 mei jl.

De Beleidsraad was blij verrast met de opkomst, zo’n 70 bezoekers bleven na de kerkdienst of kwamen er speciaal voor, en dat op een onverwacht hete zondag.

Voorzitter Anne Marie Hoogland leidde het programma in met een kort praatje over het thema ‘kennen en gekend worden’  dat uit het Blikopenerproject naar voren is gekomen als een heel belangrijk onderwerp voor het welbevinden van de bezoekers van de Dominicus. Daarna konden de bezoekers konden drie maal tien minuten aanschuiven bij een werkgroep en daar vragen stellen.

Marjanne Tamminga en Mirjam Nieboer presenteerden een onderzoeksspel, dat bestond uit het poneren van een aantal stellingen over het thema ‘kennen en gekend worden’.  Bij elke stelling konden de deelnemers een positie kiezen op een lijn  van ja tot nee en daar tussenin.  In de Dominicuskrant zijn een aantal stellingen de reacties van deelnemers toegelicht.

De Beleidsraad dankt alle deelnemers aan deze middag hartelijk voor hun belangstelling en inzet en belooft dat er gewerkt gaat worden aan de zaken die door de deelnemers van deze middag belangrijk gevonden worden, zoals het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het adressenbestand. Zodat ‘kennen en gekend worden’, het thema van deze middag ook in de praktijk gemakkelijker zal zijn.

 

DE INHOUDSOPGAVE VAN HET SEPTEMBERNUMMER VAN DE DOMINICUSKRANT

De levensfase van het moeten is voorbij: Interview met André Wesche

In de schijnwerper: Gesprek met Toisette en Louis Pietersen

Terug naar de kerk: Aart Jonker

Kennen en gekend worden: Terugblik op de gemeentemiddag

Jaarverslag Beheercommissie: Jos Valke

Vakantie mijmeringen:  Joanne Kruijswijk Jansen

Berichten

Gedicht: Dienst van het kleine leven

Nieuws uit het Liturgisch Team

Uitnodiging Familieweekend

Vergaderdata BR

In Memoriam:

Wim Hendriks

Marga Uhlenbusch

Wil de Greef

Honger is niet nodig, er is eten genoeg

Oproep voor internationale werkgroep

Activiteiten Dominicus Duurzaam

Karel Eykman bij boekhandel Kirchner

 

Maandelijkse rubrieken

Column: Geef ons heden ons dagelijks brood

Tour de Chant: Arde, deze

Van de pastores: Een bijbel en ik meende het

Spirituele poëzie: Achter de hemelpoort

Kunst, niet te geloven: Het onzichtbare briesje

Dominicusbron

Colofon

Infopagina

 

 

 

 

Familieweekend: ga je mee?

FAMILIE WEEKEND

Op het jaarlijkse familieweekend, waar de kinderen van de Dominicus (0- circa 13 jaar) en hun (groot)ouders elkaar eens wat uitgebreider kunnen ontmoeten, ben je van harte welkom. Kom ook mee speurtochten, cupcakes bakken, verstoppertje, weerwolven, paprika’s snijden, afwassen en elkaar (beter) leren kennen!

Zaterdag 30 september 14u tot zondag 1 okt 14 u in Nivonhuis Lage Vuursche. Aanmelden graag z.s.m. bij Bert Stronks: bjstronks21@gmail.com Ook beschikbaar voor overleg is Annigje Bos: bosannigje@gmail.com

augustinus02-72pix

Leerhuis in De Duif: Woon in de liefde en zij zal in u wonen

Als er weer muziek zit in de kerkvaders, dan is Augustinus Rock ’n Roll.

augustinus02-72pix

 

In vier avonden maken we kennis met het leven en werk van Augustinus en verkennen we hoe zijn denken betekenis kan hebben voor onze tijd.

Augustinus (354-430) geldt als een van de belangrijkste theologen en kerkvaders. Etty Hillesum had, op weg naar Westerbork, twee boeken in haar koffer: de bijbel en de Belijdenissen van Augustinus.

“Nooit heeft iemand God gezien” 1 Joh. 4:12

Aurelius Augustinus: “God is een onzichtbare werkelijkheid. Men moet God niet zoeken met de ogen, maar met het hart. Niemand mag zich een idee van God vormen op grond van de begeerlijkheid van de ogen, want dan gaat men zich God voorstellen als een ontzaglijk wezen, als een onmetelijke grootheid in de ruimte, zo ongeveer als het licht dat wij zien en dat wij ons over alle streken van de aarde uitgestrekt denken. Ofwel gaan we ons God voorstellen als een eerbiedwaardige grijsaard.

Beeld u niets in van die aard. Als u God wilt zien, hebt u één gegeven om u een idee te vormen: “God is liefde”.

Leerhuis ‘Augustinus’ door Bart-Jan van Gaart

Startviering met het thema ‘Augustinus’ op zondag 10 september

10:30 uur in De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam

Data leerhuis: woensdagen 13, 20, 27 september en 4 oktober

Locatie: De Duif, Utrechtsedwarsstraat 7, 1017 WB  Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur
Duur: 2 uur

Kosten: € 30,- voor 4 avonden

Inschrijven:   https://deduif.net/inspireren/leerhuis/

Bart-Jan van Gaart studeerde Theologie aan de KTU Amsterdam en Theologie & Levensbeschouwing aan Fontys Hogescholen.

 

Zomerdiensten met zomerkoor

Het is een traditie om in juli en augustus de diensten wat anders in te richten dan in de rest van het jaar. Er wordt gelezen uit werk van literaire en filosofische schrijvers en dichters. De lezingen worden vergezeld van kort commentaar.

Wie de voorgangers zijn en waar de dienst gaat zal zo spoedig mogelijk op de site te lezen zijn, bij de betreffende datum.

Het koor repeteert elke zondag voor de dienst, vanaf 10 uur. Goede zangers die vertrouwd zijn met het repertoire zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen in het koor. Je kunt een enkele keer komen, of elke week. De muziek en mappen liggen klaar!

 

 

Vergaderschema van de beleidsraad

 

Bericht van de beleidsraad:

Beste bezoekers van de Dominicuskerk,

De Beleidsraad maakt u graag bekend met het vergaderschema van het tweede halfjaar 2017. Dat luidt als volgt:

- Vergadering van de Beleidsraad: maandag 26 juni, 4 september, 25 september, 23 oktober , 6 november en 20 november, aanvang altijd 20 uur;

-  Coördinerend overleg, d.w.z. de Beleidsraad met een vertegenwoordiging van alle werkgroepen met als doel uitwisseling van de stand van zaken: maandag 23 oktober, van 19 tot 20 uur.

-   Najaarsoverleg, d.w.z. de Beleidsraad met een vertegenwoordiging van alle werkgroepen over specifieke beleidsonderwerpen: donderdag 2 november om 19.30 uur. Op de agenda staat in elk geval de begroting 2018, andere onderwerpen nog niet bekend.

Alle vergaderingen zijn open voor iedere bezoeker die daarvoor belangstelling heeft. U bent van harte welkom in de pastorie op de genoemde tijd.

 

 

Palmpasen collage

Palmpasen – kleurrijke terugblik

Palmpasen in de Dominicus met palmtakken, een optocht, een overweging van Claartje Kruijff, brood en wijn, zang, zegen en gebed. En meer. Voor kinderen en grotere kinderen met als thema ‘het geknakte riet laat zich niet afbreken’.

Palmpasen Collage-2

Jezus rijdt op een ezel Jerusalem binnen terwijl hij weet dat het niet goed met hem zal aflopen. Hij heeft de strijd al verloren maar hij voert een andere strijd. Hij strijdt anders. Met wapens die nog veel krachtiger zijn. Claartje Kruijff vertelde in haar overweging over haar grootmoeder en haar leven in het Jappenkamp. Enkele fragmenten:

De vrouwen waren net als riet in een storm; ze bogen mee en als de storm weer even voorbij was stonden ze weer recht op. Ze waren gevangen, vel over been en leefden in benauwde en onmenselijke omstandigheden. Ze werden beschimpt en getreiterd. Maar ze lieten zich niet tot op het bot afbreken. Ze bleven op beide benen staan. Riet laat zich niet gemakkelijk afbreken. Een rietstengel staat bovendien niet alleen.
De verhalen van deze vrouwen ontroeren en inspireren mij. En nu wil ik kampverhalen als deze bepaald niet romantiseren – want er waren er genoeg die het niet redden, die stierven of bezweken – die boven hun krachten beproefd werden of getraumatiseerd raakten.
Maar toch lees ik door de verhalen uit het kamp heen hoe de vrouwen steeds een niveau vonden waarop ze de strijd wel konden aangaan, hoe ze hun vrijheid bevochten. Te midden van dood en gevangenschap hielden ze vast aan het leven. Ze verstonden de kunst om in onmenselijke omstandigheden mens te blijven.

En in haar bijbeltje, haar bron in bange dagen, kon ze lezen over het geknakte riet dat niet afgebroken wordt. En over Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenkwam. Niet hoog te paard en oppermachtig. Maar medemenselijk en solidair – in wie de mensen koninklijke ruimte ervoeren. Voor wie de mensen hun mantel wilden uitdoen, als voor een koning. De mensen konden het misschien niet in woorden uitleggen maar ze wisten: Deze mens staat dicht bij wat wij aan een God ervaren. En dichtbij een koninkrijk. Een koninkrijk waarin er gestreden wordt met wapens van solidariteit en zachtmoedigheid. Waarin leven wordt veroverd op de dood. Leven dat kwetsbaar en weerloos is, soms tot op het bot ontkleed en ontwapend- maar misschien juist daar- om niet gemakkelijk kapot te krijgen. Een koninkrijk waarin het geknakte riet niet afgebroken wordt; waarin het geknakte riet zich niet laat afbreken. 

De gehele overweging van Claartje Kruijff lees je hier.

Palmpasen collage

De kinderen maakten allemaal 2 Palmpasenstokken: Eentje voor zichzelf en eentje voor iemand anders, die wel een opsteker kon gebruiken. Ze versierden de Palmpasenstokken, liepen in optocht – zingend – door de kerk en deelden Palmstokken uit.

De foto’s zijn van Ans Pieper en Henrike Laning, waarvoor veel dank.