foto-links

raamdom-gr

Vergaderingen Beleidsraad in 2018

De  Beleidsraad heeft de vergaderplanning voor 2018 vastgesteld en laat u graag weten hoe die eruit ziet. Dit met het oog op de openbaarheid van deze vergaderingen, geïnteresseerde bezoekers van de Dominicus zijn hierbij van harte welkom zonder opgave vooraf. De vergaderingen vinden altijd plaats in de pastorie van 20.00 – 22.00 uur, behalve het coördinerend overleg, dat tussen 19.00 en 20.00 uur plaatsvindt.

Overzicht:

- de beleidsraad komt bijeen op 22 jan, 26 febr., 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober,  26 november en 17 december.

- het voor- en najaarsoverleg van de beleidsraad met de werkgroepen wordt georganiseerd op  11 april en 14 november.

 

Caroline Waltman

Orde van Dienst: Kerstavond

Op Kerstavond zijn er in de Dominicus twee kerstdiensten. Juut Meijer houdt de toespraak, het koor staat onder leiding van Arjan van Baest. De diensten zijn live (en achteraf) te beluisteren via deze pagina: Luister.

Kerstmis 2017:   ‘Zal ooit de hemel de aarde raken?’

Voorafgaand aan de dienst branden de Adventskaarsen en zingen we een aantal kerstliederen. De Kerstliederen vind je hier (bestand opent in nieuw venster)

- Luiden van de bel

De aarde zal angstig en koud zijn, maar niet alleen ben je (t: Sieds Prins, m: Tom Löwenthal vrij naar Canta de la Sibilla)

- Welkom en gebed

 Nacht van droom en van verlangen (t: Jannet Delver, m: Tom Löwenthal)

(19.00u) Kerstspel door de kinderen…

- Lezing van enkele fragmenten uit de profetie van Jesaja

De wildernis zal bloeien (t: Martinus Nijhoff, m: Tom Löwenthal)

- Overweging door Juut Meijer

De wildernis zal bloeien (t: Martinus Nijhoff, m: Tom Löwenthal)

- Lezing van het geboorteverhaal volgens het evangelie van Lucas (allen staan)

Het woord (t: Jan Nieuwenhuis, m: Thom Jansen)

Intermezzo: (19.00) kinderen komen binnen en zingen Er is een kindeke
Collecte

- Viering van de tafel
tafelgebed: Hier woont God bij de mensen (t: naar Openbaring 21, Sieds Prins, m: Thom Jansen)– gezongen, gesproken
Delen van brood en wijn, een aantal kerstliederen wordt gezongen Angels Carol (John Rutter) en een aantal liederen van het inlegvel (zie bijlage hierboven)

- Voorbeden
afgewisseld met Uit zijn volheid (refrein uit Het woord)

- Zegen

Nu zijt wellekome

Op facebook zullen we een stukje van de late dienst (22:30) livestreamen. 

Uitslag van de verkiezing voor de beleidsraad

Op 10 december heeft de verkiezing voor de Beleidsraad van de Dominicus plaatsgevonden. De uitslag van de verkiezingen is als volgt: Er zijn 239 stemmen uitgebracht, waarvan 1 ongeldige en 2 blanco stemmen.

Gekozen zijn Mirjam Nieboer met 112 stemmen, Geert-Jan Meijerhof met 65 stemmen en Jan van der Meulen met 37 stemmen.

Rienk Theisens heeft 22 stemmen behaald. Hij heeft wel de kiesdrempel gehaald, maar is niet gekozen in de beleidsraad.

Wij feliciteren de nieuwe leden van de beleidsraad en zijn tevreden over het verloop van deze verkiezingen. Zijn er vragen of opmerking over de verkiezing, dan hoort de verkiezingscommissie dat graag: Jop Mendelts (jopmendelts@telfort.nl)  en Tineke Dijkstra (tineke-dijkstra@live.nl)

Zie mij – De Bijbel in 609 foto’s

Tentoonstelling in het Bijbels Museum

Fotograaf: Caroline Waltman

Caroline Waltman is sterk geïnspireerd door de Dominicus ook en maakte ook illustraties in het jubileumboek. Er zullen ook foto’s gebruikt worden voor de Orde van Dienst met kerst.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat haar fotoboek Paradisewill.com is verschenen.
De tentoonstelling toont foto’s uit dat boek op groot en levensgroot formaat. Van de tentoonstelling is een video gemaakt door NH Media: Nieuwe beelden bij oude teksten (08:21)

De tentoonstelling ‘Zie mij’, de Bijbel in 609 foto’s is te zien in het Bijbels Museum, Herengracht in Amsterdam tot 14 januari 2018.

Verkiezingen beleidsraad Dominicuskerk

Per 1 januari 2018 komen er drie plaatsen vrij in de Beleidsraad. Op 10 december zijn er verkiezingen om deze plaatsen op te vullen. De Beleidsraad is een groep mensen die verantwoordelijkheid draagt voor de koers, de contacten, het werkgeverschap en de financiën van onze Dominicuskerk. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken Dominicusgangers die een bijdrage willen leveren aan het beleid van de Dominicuskerk. Mensen die kunnen meedenken met werkgroepen, aanzet geven tot nieuwe ontwikkelingen, die praktisch regelen combineren met vooruitzien en besluiten. Kortom een veelzijdige functie!  Aanstelling in de beleidsraad is voor 4 jaar. Met de goed ingewerkte collega bestuurders worden de portefeuilles verdeeld. Tot 20 november kunt u zich aanmelden als kandidaat. Informatie over de beleidsraad en de functie kunt u vragen bij Tineke Dijkstra of Jop Mendelts: tineke-dijkstra@live.nl ofjopmendelts@telfort.nl Heeft u belangstelling: laat het ons weten!

 

Berichten uit de Beleidsraad

Een overzicht van de lopende zaken waar de Beleidsraad (BR) in oktober mee bezig was:

-           een nieuwe voorzitter voor het Liturgisch Team (LT):  dit wordt Alle van Steenis. Hij zal, als niet-liturg, fungeren als technisch voorzitter, voorlopig voor een kennismakingsperiode. Daarna kan hij op voordracht van het LT door de BR benoemd worden als lid van het LT.

-           verkiezingen voor de BR. Er zijn drie vacatures, twee ontstaan vanwege regulier aftreden en de derde, omdat voorzitter Anne Marie Hoogland vertrekt nu haar partner Alle voorzitter van het LT wordt. Een onverenigbaarheid van functies, vinden zij. De verkiezingen worden gehouden op zondag 10 december a.s.

-           de vacature voor een pastor. De  wervingsadvertentie is begin oktober verschenen in Trouw en andere bladen, we hopen op een goed aanbod van gegadigden.

-           de naderende pensionering van Emile Linssen, onze secretaris/beheerder. De Beheercommissie is bezig met onderzoek naar de verhuurmogelijkheden van de kerk en pastorie, de uitslag zal mede bepalen hoe de functie van de opvolger/ster van Emile eruit zal zien.

Lees voor een uitgebreider verslag de Dominicuskrant van november die vanaf 5 november te koop zal zijn in de Dominicus

 

Open Huis zoekt coördinatoren

Wij hopen van u te horen: openhuisdominicus@gmail.com

Wilt u zich inzetten voor mensen die geen plek hebben om een veilige, warme Kerst te vieren? Vindt u het leuk daarin een leidende, coördinerende functie in aan te nemen die bovendien niet het hele jaar duurt maar maar een periode van 2 á 4 maanden? Dan bent u bij het Open Huis aan het goede adres! Met een enthousiast coördinatie-team van ongeveer 20 mensen wordt ieder jaar al vanaf oktober gestart met maandelijkse vergaderingen en beginnen de eersten al met de nodige voorbereidingen. Sommige coördinatiegebieden vergen veel voorbereiding, andere minder, maar uiteindelijk komt op Eerste Kerstdag alle energie er op een prachtig warme dag vol liefde en enthousiaste vrijwilligers én gasten tiendubbel dik uit!

Afgelopen jaar heeft een aantal mensen aangegeven te willen stoppen, maar wij streven ernaar voor iedere coördinatie tak minstens twee verantwoordelijken aan te stellen. Daarom zoeken wij op dit moment mensen bij de hieronder beschreven coördinatie onderdelen. Heeft u interesse in een van de beschreven functies of zou je meer informatie willen? Stuur dan een mail naar openhuisdominicus@gmail.com. Wij hopen van u te horen!

Centrale Coördinatie

De Centrale Coördinatie is eindverantwoordelijk voor het evenement. Communicatie is in deze functie het sleutelwoord. In de eerste maanden is die communicatie voornamelijk gericht op de rest van de coördinatoren, de koster en een aantal partijen buiten de Kerk; maar naar mate Eerste Kerstdag nadert, wordt er ook steeds meer gesproken en heen en weer gemaild met de 200 vrijwilligers die zich voor het Open Huis inzetten. Bovendien is het zaak genoeg vrijwilligers te ronselen. Dit doet de Centrale Coördinatie door middel van stukken in de Dominicuskrant, interviews met de MUG, oproepen op Facebook, de website, de Orde van Dienst: noem het maar op. Later in het proces is het indelen van vrijwilligers een belangrijk onderdeel die tot de takenlijst behoort. Tijdens het Open Huis zelf verwelkomt de Centrale Coördinatie de vrijwilligers en geeft het de grote lijnen van het evenement aan. Ook ben je tijdens het evenement als Centraal Coördinator het aanspreekpunt voor iedereen die dat nodig heeft – zoals je dat gedurende het hele proces bent. Het is een taak met ontzettend veel kanten, waarbij je schrijft, veel mensen spreekt en helpt maar ook verwonderd kan worden door prachtige initiatieven die mensen hebben. Bovendien werk je samen in een ontzettend hecht team, én je zet een geweldig mooi evenement neer waar velen de magie nog dagen van kunnen voelen!

Koffie

Wat zou het Open Huis zijn zonder koffie? Niets. Naast het feit dat veel gasten zich heerlijk opwarmen aan een stomend kopje van het een of ander, is de geur van koffie in de Kerk voor sommige vrijwilligers een grote drijfveer om drie dagen lang enthousiast mee te blijven draaien. Daarom zorgt coördinatie Koffie ervoor dat de koffie en thee voorraad voldoende strekkend is en  dat de vrijwilligers weten wat ze moeten doen als ze in de koffiehoek staan.

Keuken

Door coördinatieteam Keuken is het Open Huis ieder jaar weer verzekerd van een geweldig diner voor wel 700 mensen. Om dit te bewerkstelligen wordt er contact onderhouden met de cateraar voor het hoofdgerecht, wordt er geregeld dat een groep mensen van tevoren het toetje maakt en wordt op Eerste Kerstdag zelf een grote groep vrijwilligers begeleid bij het bereiden van het voorgerecht. Tijdens Open Huis 2018 draaien de twee heren van het Keukent coördinatie team nog mee, maar zij willen al graag mensen inwerken om komend jaar hun taken over te nemen.

Amusement

De coördinatie van het amusement gaat al vroeg van start. Er wordt vaak al vanaf september contact gezocht met muzikanten, clowns, dansers, etc. om te polsen of zij bereid zouden zijn op Eerste Kerstdag op te treden. Na al het netwerken, mailen en bellen is er dan tegen Kerst een gevarieerd, dagvullend programma in elkaar gezet en rest enkel het ontvangen van de artiesten en de samenwerking met de geluidsman. Het is een geweldige kans je communicatieve vaardigheden te laten gelden en de gasten van het Open Huis te verbluffen met een spectaculair cultureel programma!

 

 

Claartje Kruijff verkozen tot Theoloog des Vaderlands

Claartje Kruijff is vanavond verkozen tot Theoloog des Vaderlands, gefeliciteerd Claartje! 

Samen met Almatine Leene, predikant in de NG Kerk Stellenbosch-Wes in Zuid-Afrika, docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool in Zwolle en auteur; Rikko Voorberg, theoloog, community artist, opiniemaker, auteur en oprichter van de PopUpKerken was Claartje Kruijff, psycholoog, theoloog, auteur, predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam, pastor en gesprekspartner buiten de kerk, genomineerd.

Het komend jaar gaat Claartje met een denktank aan de slag rondom het Onze Vader. Een denktank die vragen stelt, verdieping zoekt en gezamenlijk schrijft over kernthema’s uit het alom bekende gebed: het Onze Vader. Wie is ons? Wie of wat is ons heilig? Geef ons heden ons dagelijks brood, Verlos ons van het kwaad.

“Ik gun mensen – voornamelijk buiten de kerk – die met lege handen staan – taal, woorden, en ruimte om over de dieptedimensie van het bestaan te spreken. Ik wil mensen buiten de kerk bereiken en hen woorden en ruimte teruggeven waar ze naar verlangen. Hun taal, hun gespreksruimte die ze kunnen opdelven en die aansluit bij de oeroude verlangens die mensen hebben.”

Zondag 8 oktober houdt Claartje Kruijff in de Dominicus een overweging over tevoorschijn komen, je kwetsbare gezicht laten zien. Wat kan leven Coram Deo, voor het aangezicht van God, voor ons betekenen? Weet je van harte welkom.

Video: De Elevator pitch van Claartje Kruijff tijdens de Nacht van de Theologie. Bron: Nacht van de Theologie.

De Dominicuskrant verschijnt op 1 oktober

In deze krant aandacht voor de veranderingen in het Pastoraal Team en het Liturgisch Team en voor de rol van de Beleidsraad bij deze vernieuwingen.

‘Als ik jonger was geweest had ik zeker gesolliciteerd,’ vertelt emeritus-predikant Meindert Boersma. Een interessant interview over de vernieuwingen die hij destijds in ‘zijn’ gemeentes initieerde.

Ruime aandacht voor de 12jarigendienst op 17 september j.l. , en voor de activiteiten van de Werkgroep Kind.

De commissie ‘Legaat Tolhuis’ heeft deze zomer niet stilgezeten. In deze krant geeft de commissie een overzicht van de gekozen projecten, en een toelichting op de monitoring van de beoogde uitvoering.

Tot slot doet de redactie een beroep op u. In de decemberkrant, die uitkomt op de 1e advents zondag, willen we het thema Verlangen’ of ‘Verwachting’ centraal stellen. De redactie nodigt u uit om uw verlangens en verwachtingen met ons te delen. We ontvangen uw bijdrage voor de decemberkrant graag voor 15 november a.s. Meer hierover op pagina 18.

Namens de redactie wens ik u veel plezier met deze krant.

Jacqueline Raeven

Inhoudsopgave:

De Dominicus zit op een kantelmoment                  2

Emeritus-predikant Meindert Boersma

Werkgroep Kind                 9
Serie werkgroepen geportretteerd, aflevering 5

Twaalfjarigendienst        13

Op weg gaan met een verhaal in je hart

Dominicuskoor in Hamburg        15

Berichten:

Van de beleidsraad         6

Allerzielen           8

Claartje Kruijff Theoloog der Vaderlands              8

Kunst in de kerk               12

Oproep Decemberkrant               18

Zomerdiensten 19

Lezers reageren: Van je paard stappen  22

Een keuze van projecten uit het legaat   23

In memoriam, Pieter Kroon        31

Maandelijkse rubrieken:

Van de pastores               7

Tour de Chant: Tijdloos lied        27

Kunst, niet te geloven: Tranen   29

Column: Ik geloof niks   30

Dominicusbron 32

Jan Nieuwenhuis in Vita Nova in Berg en Dal. Foto: Henny van Huystee.

Brief van Jan Nieuwenhuis

Lieve mensen van de Dominicus.

Zoals jullie weten, ben ik eind juli op mijn kamer in Vivaldi gevallen. Gelukkig was er niets gebroken, maar met name mijn linkerbeen was hevig gekneusd. De huisarts vond het toen beter, dat ik naar een zorginstelling zou gaan. Eerst werd dat een zorginstelling in Diemen, maar toen ook deze minder geschikt bleek, bleek in kamer met verzorging mogelijk te zijn in Vita Nova in Berg en Dal. Dit is een groot en nieuw klooster voor de oudere Jezuieten met alle nodige verzorging, waar ook Dominicanen welkom zijn. Er zaten al een paar medebroeders, en er bleek een kamer voor mij beschikbaar te zijn.Dus daar ben ik naar verhuisd,en ik woon hier nu een paar weken. De verzorging hier is perfect, en ik begin nu aan mijn nieuwe leven te wennen.

Ik heb inmiddels zeer veel brieven met goede wensen en lieve woorden uit de Dominicus ontvangen. Ik kan deze onmogelijk stuk voor stuk beantwoorden; ik wil en moet dit doen via deze algemene brief aan jullie allen met zeer vaal dank en beste wensen.

Op het ogenblik ben ik een stuk beter dan een paar weken geleden. Ook de dokter weet niet precies wat er aan de hand is geweest. Maar nu voel ik mij veel beter dan toen. Ik heb weer trek om te eten en begin aan alles hier te wennen. Het is wel een enorme verandering met Amsterdam, lopen is nog onmogelijk, maar wie weet?

Als iemand lust heeft om hier eens langs te komen, ben je altijd zeer welkom. maar meld even van tevoren, wat het plan is. Het adres is: Aqua Viva, Heyendaalseweg 290, 6525 SM Nijmegen, kamer 294 N, telefoon 024-3529052.

Nogmaals dank ik jullie allen meer dan ik zeggen of schrijven kan. Het ga jullie zeer goed, en wie weet…? Zien we elkaar nog een keer.

Het ga jullie allen zeer goed, en het aller beste!

Jan Nieuwenhuis

Jan Nieuwenhuis in Vita Nova in Berg en Dal. Foto: Henny van Huystee.

Jan Nieuwenhuis in Vita Nova in Berg en Dal. Foto: Henny van Huystee.