foto-links

raamdom-gr

Bericht uit de BR

De coronacrisis is in deze vorm (dd 2/4/2020) alweer bijna een 3 weken aan de gang. Elkaar niet zien in de kerk, elkaar ontwijken op straat en in de winkels. Het voelt niet erg bijbels aan om ontmoetingen te vermijden, maar de bedoeling om elkaar juist te ontzien is dat natuurlijk wel.

De beleidsraad is een nieuwe fase van zijn bestaan ingegaan door digitaal te vergaderen. We doen dat via een programma dat ‘Zoom’ heet, het doet mij denken aan een gezellig gonzende bij op zoek naar stuifmeel. Je ziet en hoort elkaar via het scherm en dat werkt prima, en het gaat ook heel efficiënt want overbodige praatjes zijn er niet. Wel een beetje ongezellig trouwens.

Vorige week woensdag kwamen we zo bij elkaar. Een belangrijk punt dat bovenaan de agenda stond was het vieren van de liturgie zonder kerkgangers. Er waren strengere regels in de maak voor het aantal mensen dat maximaal aanwezig mocht zijn, maar inmiddels versoepelde de overheid die weer voor de kerkdiensten. Maximaal 30 mensen mogen er nu zijn, wij hebben dat toch strikter geïnterpreteerd. Dat heeft te maken met allerlei geluiden uit de gemeente waarin vooral aangedrongen wordt op het beschermen van elkaar.

Afgelopen zondag werd een dienst uitgezonden als podcast en dat zal komende zondag ook het geval zijn. Intussen beraden we ons op de vieringen en met name de invulling van de muziek op de zondagen daarna. We hopen zo dicht mogelijk bij de ‘echte’ Dominicusvieringen te kunnen blijven, ook in deze omstandigheden, maar zullen dat de komende tijd doen zonder een koor. We hopen natuurlijk op uw en jouw begrip voor deze regeling. Trouwens, er is een mogelijkheid dat we binnenkort niet alleen via audiokanalen kunnen streamen maar ook via video. We kijken nu of hier in de eerste plaats bij het LT maar natuurlijk vooral ook bij onze digitale bezoekers behoefte aan is.

Verder een bericht over de benoeming van twee BR-leden. Anna Hoekstra en Bianca Beens hadden zich gemeld als kandidaat-lid en hebben na drie maanden aangegeven graag te willen blijven. En dat wil de zittende BR ook, we zijn blij met deze versterking. Een en ander maakt dat de aandachtsvelden gedeeltelijk herverdeeld zijn:

Jan van der Meulen – diaconaat
Joanne Kruijswijk Jansen – pastoraal team
Bianca Beens – werkgroep pastoraat
Ellen de Geer – Liturgie
Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof – beheer
Anna Hoekstra – externe contacten
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de zittende leden: Jan als voorzitter, Joanne vanwege het secretariaat en Mirjam als lid.

De gegevens voor telefonisch en mailcontact zijn te vinden op de website onder de knop ‘wij zijn’.

Tenslotte willen we graag iedereen die in deze wonderlijke tijd zo bezig is voor en met en in de Dominicus hartelijk danken voor alle inspanningen. Achter de schermen gebeurt heel veel in de overlegsfeer. En de resultaten daarvan worden concreet merkbaar b.v. via de website met podcasts van onze pastores, en op de zondagen waarop we samen hoe dan ook de liturgie vieren, brood en wijn delen en de lofzang gaande houden!

Laten we zo verbonden blijven en elkaar behoeden en doen leven.
Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,
Joanne Kruijswijk Jansen

Over het geluid van de luisterdiensten

Een kleine notitie van uw secretaris (nav van vragen over de luisterdiensten in de corona-tijd):

Wij krijgen de laatste tijd af en toe een vraag (we hebben ook meer luisteraars) over het geluid – of dat niet wat harder kan. Kort antwoord: helaas niet aan onze -zenders- kant*. Maar er is meestal wel wat aan uw, de ontvangerskant, te doen.

Vaak wordt de vraag nl. gesteld door luisteraars die hun laptop of tablet gebruiken. En die apparaten zijn nou eenmaal niet zo luid. Ik geef u graag ter overweging dat de oplossing kan liggen in het aanschaffen van een koptelefoon of een pc-geluidsboxset, waarvan er verschillende zeer betaalbaar zijn en die die goed genoeg zijn: voor eur 10,- of 15,- hebt u al een setje boxjes dat u aan een laptop, tablet of computer kunt aansluiten en dat een luisterdienst zeer verstaanbaar maakt – en waarmee u ook tijdens de dienst makkelijk het geluidsniveau kunt regelen. Wilt u voorbeelden stuurt u dan een mail naar het secretariaat.

* Wij zenden onze diensten zo luid uit als we kunnen, maar de huidige luisterdiensten bestaan uit fragmenten die op verschillende plaatsen en tijden door verschillende mensen op verschillende apparaten worden opgenomen en muziekfragmenten die uit verschillende diensten afkomstig zijn. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat het niet mogelijk alle mensne die bij een dienst betrokken zijn in 1 ruimte bij elkaar te zetten. We doen het zo goed we kunnen maar lopen tegen grenzen aan – we moeten proberen zowel zachtere als hardere gedeelten verstaanbaar te houden – en dat kan betekenen dat u zo af en toe tijdens een dienst zelf aan de knoppen zult moeten draaien. Deze situatie blijft nog aanhouden, we weten niet hoelang – maar naar alle verwachting minstens tot mei.

Een viering in een lege kerk

Dat was een bijzondere ervaring afgelopen zondag, 15/3: met zo’n dertig mensen samen een viering beleven in een kerk die verder leeg is.

Bij binnenkomst staat het koor, zo’n vijftien man, nog te oefenen. Ze zijn opgesteld in een halve cirkel rondom de vleugel waar Henri Heuvelmans speelt en dirigeert tegelijk.

De voorgangers, Annigje Bos en Janneke Stegeman, hebben samen overleg op het voorste rijtje van het Liturgisch Team. Juut Meijer schuift aan, zij zal een woordje vooraf doen over de huidige situatie. Ik voel me vereerd dat ik namens de beleidsraad hierbij aanwezig mag zijn.

Op de foto’s is te zien hoe het er uit zag in die lege Dominicus.

En nu het wonderlijke: het voelde helemaal niet leeg. Zodra de viering begon was het zoals wanneer we met z’n allen bij elkaar zijn. Juut met haar warme pastorale woorden op het podium. Daarna het openingslied met een volop zingend koor, Annigje die het welkomstwoord doet en ook de kaars voor de kinderen noemt, Janneke met een prachtige overweging, brood en wijn wordt gedeeld. We bidden met elkaar en we worden gezegend. Het is zoals we het kennen en zoals de luisteraars via de computer het hopelijk ook herkennen en beleven.

Het inclusieve taalgebruik is wat mij betreft hier de sleutel. Steeds weer worden door de voorgangers de luisteraars betrokken in de viering, we zijn echt met elkaar aanwezig. En dat was voelbaar, ook in die lege kerk. Jullie waren om ons heen! En dat is een onvergetelijke ervaring.

Mag dat zo blijven, ook de komende zondagen wanneer we elkaar niet zien. Samen de viering beleven alsof we in een volle kerk zitten, brood en wijn klaarzetten en samen delen, en een zegen ontvangen voor de week die komen gaat.

Met een warme groet,

Joanne Kruijswijk Jansen

U vindt hier de luisterpagina, waar u de dienst ook kunt terugluisteren.

Op de tast: Documentaire over Ronald en Marianne Polderman

Te zien op TV: Maandag 16 maart op NPO 2 om 20.25 uur

Ronald en Marianne komen al jaren in de Dominicus en zongen in het koor. Zij hebben veertig jaar geheel zelfstandig gewoond op driehoog in Amsterdam. Maar ze worden ouder in een wereld die steeds drukker, bedreigender voor ze wordt. Daarom zijn ze nu verhuisd naar een beschermde woonomgeving op de Veluwe in Wolfheze.
De documentaire vertelt het verhaal over het leven van dit blinde echtpaar dat zich op de tast een weg zoekt in de wereld van de zienden.
Veel mensen hebben het al kunnen zien in de bioscoop. Maar nu dus op TV, in een iets verkorte versie. ( we weten niet of de beelden van de koorrepetitie van het Dominicuskoor ook in de TV-versie te zien zullen zijn)
Zie een fragment uit de film: https://www.youtube.com/watch?v=J-rT7HYKVcQ
Meer informatie: https://www.dorpsbelangwolfheze.nl/documentaire-blindenechtpaar-marianne-en-ronald-polderman-op-tv/

Meditatieve vieringen in de 40dagentijd – AFGELAST

IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DEZE VIERINGEN NIET DOOR

In de Veertigdagentijd zijn er in de Dominicus op dinsdagavond kleine vieringen door de week om de drukte te ontstijgen en het hart te vinden – wie weet God. Het zijn korte diensten met een meditatief karakter, gericht op jongeren.

We zitten met elkaar in het midden van de kerk op de grond. Er is stilte, zang (liederen met veel herhaling en meditatief van aard, van Taize-liederen tot Dominicusliederen) we steken een kaarsje aan, er klinkt een verhaal, er is nog meer stilte en/of (korte)meditatie. Na afloop is er soep en brood.

Tip jij deze dinsdagen aan je kinderen, buurman, meditatievriendin of iemand anders? 
Het gaat om de dinsdagen in maart en april (3, 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april), Spuistraat 12.
Viering van 18:00- 18:45, daarna, als je zin hebt, staat er een vegetarische soep klaar.

Bericht uit de Beleidsraad 22 (februari 2020)

Elk jaar wordt van ons als kerkelijke gemeente verwacht dat we aan onze verplichtingen voldoen die bij de ANBI-status horen. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, en daartoe wordt ook een kerk gerekend. Praktisch betekent deze status dat giften aan de Dominicus, dus collecten en vaste bijdragen, fiscaal aftrekbaar zijn.

De ANBI-status verplicht om een jaarverslag over het gemeenteleven te publiceren. Bij het maken van het verslag viel op hoeveel er in dat ene jaar 2019 gebeurd is!

U kunt het verslag vanaf 1 maart hier vinden op de website .

Over de website gesproken, we gaan op zoek naar professionele ondersteuning bij het vernieuwen daarvan. De wensen zijn grotendeels geïnventariseerd en we gaan met het communicatieteam dat website, facebook en twitter verzorgt, de Werkgroep Communicatie en andere betrokkenen binnen de gemeente in gesprek met een professional die ons hierbij wil helpen. Wordt vervolgd dus.

In de januarivergadering besloot de BR op advies van het Liturgisch Team de samenwerking met het Genetic Choir, die voor een jaar was aangegaan, op contractbasis geen vervolg te geven. De samenwerking begon in 2018 in de vorm van een project rond stem, improvisatie en persoonlijk geloof.

Het GC werkte in 2019 twee keer mee in een viering en dat werd over het algemeen positief ontvangen. Ook waren er in december twee succesvolle concerten. Opgemerkt werd in de gemeente dat het leuk is dat de Dominicus af en toe dit soort experimenten aangaat. Organisatorisch en financieel had de samenwerking echter nogal wat haken en ogen. De evaluatie wees uit dat we er als gemeente veel van hebben geleerd, ook op deze terreinen. Een andere conclusie was, dat we als gemeente zeker open staan voor incidentele samenwerking met dit soort inspirerende partners.

Twee nieuwe leden versterken de beleidsraad inmiddels, Anna Hoekstra begon in januari, Bianca Beens in februari. In het maartnummer zullen we de nieuwe verdeling van de aandachtsvelden bekend maken.

Een verandering staat ons als gemeente te wachten als onze pastor Juut Meijer in najaar 2021 met pensioen gaat. De BR gaat zich tijdig bezinnen op de betekenis van deze verandering voor onze gemeente, we houden u op de hoogte.

In de februarivergadering zullen we eerst de verkiezingsprocedure onder de loep nemen vanuit de vraag: hoe kunnen we de democratie in de Dominicus bewaren en een beleidsraad samenstellen op een andere manier. Er leven her en der al ideeën en we komen er vast wel op een goede manier uit.

Wilt u ook eens kijken hoe die beleidsraad eigenlijk werkt, u en jij bent altijd als toehoorder welkom bij een vergadering. Neem vooraf even contact op met de secretaris.

Met een hartelijke groet, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen (secretaris)

40-dagenkalender

We kennen in de Dominicus al enige jaren een digitale 40-dagenkalender: een dagelijkse tekst en afbeelding rond het thema van de 40-dagentijd. Voor de komende 40-dagentijd wordt weer een digitale kalender samengesteld die dan dagelijks aan belangstellenden zal worden gestuurd.

Heeft u in voorgaande jaren deze kalender al ontvangen dan hoeft u niets te doen als u deze dit jaar wil krijgen.
Als u de kalender voor het eerst (of juist niet meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar: 40dagentijdkalender@gmail.com.

De eerste uitgave ontvangt u op Aswoensdag 26 februari.

Dominicus zoekt supporters

De Dominicus is een ambitieuze gemeente, volop energie, creativiteit en plannen: een vernieuwde website, het orgel in perfecte staat houden en de nodige verbouwingen. Daarnaast willen we de zondagse vieringen blijven streamen, aantrekkelijke activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren, experimenteren met muziek, en nog veel meer.

Maar aan dit alles hangt een prijskaartje. De begroting voor 2020 geeft een tekort aan van € 10.000. De vaste uitgaven zijn flink gestegen terwijl de vaste bijdragen met € 8.000 per jaar zijn afgenomen. Alleen op basis van die vaste bijdragen zijn we in staat het beleid voor de toekomst te bepalen.

Daarom voert de Beheercommissie actie. Alleen met nieuwe supporters kunnen we onze plannen waarmaken! Helpt u mee ?

Zeg dan, liefst vandaag nog, een vaste bijdrage toe. Dat kan heel eenvoudig met dit formulier. En als u al een vaste bijdrage overmaakt: ziet u kans het bedrag te verhogen en/of om te zetten in een periodieke schenking?

Namens de Dominicus: hartelijk dank !

PS: U kunt uw vaste bijdragen aftrekken van uw belastingaangiften. Neem voor informatie over de spelregels en mogelijkheden contact op met onze
penningmeester: Theo van Kamp, e-mail: v.kamp@kpnplanet.nl.
Ook eenmalige giften zijn erg welkom op IBAN: Nl 05 INGB 0000 217695 of op onze nieuwe rekening bij de Triodosbank: NL 12 TRIO 0788 8224 46, t.n.v. Kerkgenootschap Dominicusgemeente Amsterdam.

Collecte via Givt

Sinds begin september 2019 kunt u via uw mobiele telefoon bijdragen aan de collectes, ook vanaf thuis – via de knop op de ‘Luister’-pagina.

Dat gaat via de app Givt. U vindt hier hoe u Givt op uw mobiel kunt installeren, of kijkt u op de website van Givt.

Vrouwenweekend 2020

Lieve Dominicusvrouwen,

Voor het dertiende jaar wordt het Dominicusvrouwenweekend voor en door vrouwen georganiseerd! Ieder jaar weer een bijzonder evenement waar verrassende dingen gebeuren. Het weekend vindt plaats op 7 en 8 maart 2020 in het Zeehuis in Bergen aan Zee.

Aan de hand van het thema ‘Zintuigen aan Zee’ wordt het programma voor het weekend samengesteld. De workshops door en voor vrouwen zijn divers en geven een extra dimensie aan het weekend. Heb je ideeën of wil je een workshop geven? Laat het ons weten!

We hopen weer op een actieve en inspirerende inbreng van deelnemers. Iedereen kan naar eigen mogelijkheden meedoen aan de workshops, de kledingruilbeurs, wandelingen, maaltijden, enz.  Naast aandacht voor het thema is er veel ruimte voor ontmoeting en genieten van de omgeving. Zo hebben we o.a. een kleding- en boekenruilbeurs waar een aantal vrouwen actief bij betrokken is met kleding- en kleuradviezen, kleine modeshows en vooral veel plezier met het passen van de kleding en het uitzoeken van accessoires en sieraden. De meest gehoorde uitspraken tijdens en na het weekend zijn; verbondenheid, vertrouwen, gezelligheid en creativiteit. Maar vooral veel verdieping en plezier met elkaar! Kortom een heerlijk weekend weg, waarin ruimte is voor voor rust maar ook voor activiteit.

Er is plaats voor 40 vrouwen. Een traplift is aanwezig voor degenen die slecht ter been zijn. Diverse vrouwen hebben aangeboden deelnemers die met het openbaar vervoer komen van en naar station Alkmaar te halen en te brengen. Dus ook dat hoeft geen belemmering te zijn!
Wil je een 1persoonskamer dan kan je dat regelen via het Zeehuis.
Er is ook gelegenheid om één dag aan het weekend deel te nemen.
Zijn de kosten een bezwaar? Het Solidariteitsfonds kan uitkomst bieden!

Op 26 januari 2020 vindt na de dienst in de grote zaal van de pastorie een kennismaking en informatiebijeenkomst plaats.

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met
Annemarie van der Voet of Hannnie Bulsink (contactgegevens via het secretariaat).

Aanmelden kan via email (ook als je één dag kan/wilt komen):  DominicusVW@gmail.com

We hopen weer op een mooi en inspirerend weekend!

Vriendelijke groet,

Tineke Dijkstra, Hannie Bulsink, Anselma van der Gulik, Veronique Schol, Annemarie van der Voet