foto-links

raamdom-gr

Korenfestival Zingen van verzet en bevrijding op 5 mei

Zaterdagmiddag 5 mei presenteert de raad van Kerken Amsterdam een korenfestival in de oude Lutherse Kerk aan het Spui. Zeven koren uit diverse christelijke stromingen zingen liederen van verzet en bevrijding uit hun eigen repertoire. Er treden koren op uit de orthodoxe (Russisch, Koptisch en Ethiopisch), katholieke, protestantse, oecumenische en evangelische tradities. Zij brengen zeer uiteenlopende kerkmuziek ten gehore, van Gregoriaans tot moderne Black Gospel. Het Dominicuskoor treedt op met drie liederen. Intermezzo’s met piano en saxofoon door Hans en Annet Boetje van het duo Echt(g)enoten wisselen de zang af. Tussen de optredens door studeert dirigente Wilna Wierenga met koren en publiek enkele liederen in die tijdens de afsluitende vesper ten gehore worden gebracht.

Het evenement begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) en mondt rond 16.30 uur uit in een korte vesper. Het korenfestival is onderdeel van Amsterdamse programma van het 4 en 5-mei comité.

De toegang is gratis.

Vrijwilligers voor werkgroep Kind en Crèche gezocht

Er worden vrijwilligers voor de kinderdienst en de crèche gezocht. Hieronder vindt je alle informatie:

Voor de Crèche (0-4): Al enige tijd is er geen crèche meer tijdens de dienst voor onze allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar) . Wij vinden dit erg jammer en willen de crèche nieuw leven inblazen, zodat ouders met jonge kinderen weer deel kunnen nemen aan de vieringen. Het liefste bemensen we de crèche telkens met twee volwassenen. We willen rustig beginnen met de crèche op de 1e en 3e zondag van de maand en hopen dat dan weer uit te bouwen naar een wekelijkse crèche. Wij zijn dus hard op zoek naar gemeenteleden/(groot)ouders/jongeren vanaf 16 jaar die een van de volgende zondagen willen oppassen: 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli of 15 juli. Zullen we als gemeente onze schouders hier onder zetten?

Als je een van deze data zou willen oppassen,  stuur dan een mailtje naar Rieke Hart en/of Frederik Lobbrecht. Appen of bellen mag ook! Wij zorgen dan voor een rooster en instructies.

riekehart@gmail.com    - 06 2004 94 53    f.lobbrecht@xs4all.nl     - 06 4450 47 86

 

Voor de kinderwerkgroep van de Dominicus (4-12) zijn we weer op zoek naar vrijwilligers! Lijkt het je leuk eens per 4 à 6 weken de kinderen te begeleiden tijdens de kindernevendienst? kan je knutselen? verhalen vertellen? muziek maken? theater spelen? Alle talenten zijn welkom!  Meer weten? Je kunt contact opnemen met Jantien ( 06-52163018, jantien.brouwer@gmail.com) of Frederik (06-44504786, f.lobbrecht@xs4all.nl  )

 

De Dominicus, een groene kerk

Onlangs heeft de Dominicus zich aangemeld als groene kerk www.groenekerken.nl. Daarmee werd het voornemen uitgesproken de kerk (nog) duurzamer te maken.

Als symbool van dit streven naar duurzaamheid wordt op zondag 8 april 2018 het schildje van de groene kerken actie overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Dominicus. Dit schildje zal goed zichtbaar worden bevestigd aan de buitenkant van de kerk.

Op zondag 8 april zal een serie diensten over duurzaamheid worden afgesloten met een dienst waarin Herman Wijffels de overweging zal houden.

Plastic vrijwilligers gezocht

We willen in de Dominicus het scheiden van afval nog wat verder doorvoeren. Glas en papier worden al gescheiden afgevoerd naar de daarvoor bestemde verzamelbakken. Dat willen we nu ook gaan doen met plastic.

Dat handige plastic dreigt het leven op aarde te verstikken: oceanen, steden en natuurgebieden liggen er vol mee. Statiegeld op kleine petflesjes komt er op z’n vroegst in 2021.

We willen in de beide keukens van de Dominicus een bak plaatsen voor het verzamelen van schoon(gemaakt) plastic. Het is belangrijk dat gebruikers van de keukens erop toezien dat er geen plastic met etensresten in de bakken terechtkomt. Het plastic moet één keer per week worden afgevoerd naar een inzamelpunt voor plastic. Zo’n inzamelpunt is niet in de directe omgeving van de Dominicus te vinden, wel elders in het centrum en in de stad. Lieke van Duin is bereid zich in te zetten voor het afvoeren van plastic, maar het zou prettig zijn als er een klein groepje vrijwilligers gevormd zou kunnen worden dat gezamenlijk die taak op zich wil nemen.

Wie wil meehelpen met het afvoeren van plastic naar een inzamelpunt kan zich melden bij Lieke van Duin. Lieke is vrijwel elke zondag te vinden in het koor bij de sopranen.

Werkgroep Dominicus duurzaam.

Coördinerend secretaris m/v voor 18-20 uur per week

In verband met het naderende vertrek wegens pensionering van Emile Linssen zoeken wij voor de Dominicusgemeente een:

Coördinerend secretaris m/v

voor 18-20 uur per week

 Functie-inhoud

 • Beheer van het secretariaat van de Dominicus
 • Secretariële ondersteuning van het Liturgisch Team en andere werkgroepen
 • Bewaken en stimuleren van de verbinding tussen de werkvelden
 • Aankondigen van vieringen en activiteiten via internet en sociale media
 • Agendabeheer vieringen, groepen, activiteiten en verhuur
 • Coördinatie van het vrijwilligerswerk
 • Coördinatie verhuur kerk en grote zaal
 • Aansturing koster*

Globale profielschets:

 • Affiniteit met liturgie en kerk
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Taalvaardig
 • Bedreven in het gebruik van website en social media
 • Kennis en ervaring op het gebied van ict
 • Bereid zijn om op onregelmatige tijden te werken
 • In het bezit van een EHBO-diploma of bereid dit te halen

 

We bieden een contract voor een jaar dat bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een vast dienstverband. Daarbij zijn er goede arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers van de Protestantse Kerk Nederland. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Aan het einde van de sollicitatieprocedure wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Reageren

Deze vacature wordt eerst in eigen kring aangeboden. Interesse? Mail dan vóór 31 maart uw motivatie met CV aan de voorzitter van de sollicitatiecommissie Paul Kruyswijk, pnkruyswijk@gmail.com. Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie.

*De functie van Emile Linssen wordt in tweeën gesplitst. Behalve een coördinerend secretaris zal in een later stadium gezocht worden naar iemand die de kosterstaken op zich wil nemen. De invulling en bemensing van die taak hangt af van o.a. een onderzoek naar de verhuuractiviteiten van de Dominicus dat momenteel wordt uitgevoerd in opdracht van de Beheercommissie en de invulling van de vacature van secretaris. Ook voor de kostersfunctie zal eerst in eigen kring geworven worden.

 

Kinderboekentip over Duurzaamheid

Aansluitend aan het thema van deze veertigdagentijd in de Dominicus en in overleg met de werkgroep ‘Duurzaamheid’ heeft Lieke haar kinderboekentip aangepast aan dit thema. Ze heeft ook nog een lijst met goede kinderboeken over duurzaamheid, samengesteld,gesorteerd naar leeftijd.
Deze lijst kun je HIER vinden en is ook gratis af te halen bij de boekentafel.

Lees HIER de kinderboekentip.

 

 

The Universe Provides, Thom Jansen, piano

Een dubbel Cd met vertrouwde Dominicusklanken. Een warm thuisgevoel komt over je heen als het geluid van onze prachtige Faziolivleugel je huiskamer vult. Je hoort het direct: Dit is Thom!

Door Carla van der Heijden

Zijn favorieten uit de muziekliteratuur, bijvoorbeeld het Andante van Mozart, een Prelude van Chopin, de Träumerei van Schumann en Solvejgs Lied van Grieg, klinken vertrouwd. Maar je herkent vooral ook liederen van hemzelf en van Bernard Huijbers, zijn grote voorbeeld. En zelfs in de improvisaties die niet de naam van een lied dragen, resoneren de melodieën mee die ik talloze malen zong en zich vastgezet hebben in mijn hoofd en hart.

In het boekje dat bij de dubbel Cd hoort, schrijft Thom over zijn gave om te improviseren, wat hij dan ook veelvuldig doet tijdens de kerkdiensten. Het kost hem weinig moeite. ‘De geest van wat er allemaal om ons heen zweeft’ neemt bezit van zijn handen en dan ontstaat vanzelf de muziek waar vele mensen elke week weer van genieten. Maar omdat het dan te gezellig en te lawaaierig is, zijn daarvan zijn geen opnames te maken. Thom heeft echter ervaren dat het heel anders is als je alleen in de lege Dominicus aan de vleugel zit en de opnameknop hebt aangezet om een improvisatie te gaan opnemen. Dan is de zondagse positieve ‘geladenheid’ niet zo maar op te roepen vanuit het niets.

Toch kan het wel, een improvisatie opnemen met publiek erbij. Ooit maakte ik het mee. Een onvergetelijke ervaring. Het koor nam een Cd op voor iemand persoonlijk, bij wijze van groet. We zongen enkele liederen en Thom zou ook een improvisatie spelen. Zondagse gezelligheid moest natuurlijk niet in de opname terecht komen. Maar het koor was daar wel, met de neus bijna bovenop de vleugel, zoals altijd, en dus ook vlak onder de opname microfoons. Thom speelde, minutenlang, en wij zaten daar, roerloos en hielden onze adem in.

Natuurlijk is er met Thom in de laatste anderhalf jaar veel gebeurd. Zoals bekend is Thom behalve pianist/organist, ook een fervente klusser. En dat nu kan een risico met zich meebrengen, zo bleek in de zomer van 2016, toen een cirkelzaag de 4 vingers van zijn linkerhand ernstig beschadigde. Hoewel er allerlei beperkingen zijn gebleven, waar Thom soms veel last van heeft, kunnen we toch stellen dat de arts wonderen heeft verricht. Waardoor Thom op zijn beurt ook een wonder kon verrichten: De opname van deze dubbel Cd.

The Universe Provides wordt feestelijk gepresenteerd op zondag 18 februari om kwart voor 1, na de dienst in de Dominicus. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Na afloop is de dubbel Cd te koop voor €20,00. De Cd kan ook online besteld worden, zie daarvoor deze link

Carla van der Heijden is lid van het Dominicuskoor.

Zie ook de website van Thom.

 

Inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges

U hebt ze misschien ook nog ergens liggen, één of meer oude mobieltjes en lege cartridges. Daar kunt u iets nuttigs mee doen door ze in te leveren, zodat de waardevolle stoffen die ze bevatten, kunnen worden hergebruikt.

Dat inleveren kan de komende weken in de Dominicus. Er komt achter in de kerk een inzamelbox te staan van Eeko. Eeko is een ideële organisatie die zich al jaren bezighoudt met het recyclen van mobieltjes en cartridges. Met de opbrengst steunt Eeko een aantal goede doelen, zoals stichting Aap, het Wereld Natuurfonds en Light for the World.

Mobieltjes bevatten, naast een klein beetje zilver en goud, het mineraal coltan. Coltan zorgt ervoor dat de telefoon niet te warm wordt. Zonder coltan zou het mobieltje vele malen groter moeten zijn.

Helaas wordt coltan maar op een paar plaatsen in de wereld gevonden. Een van die plaatsen is de Democratische Republiek Congo. In Congo wordt strijd gevoerd om deze waardevolle grondstof, wat grote schade toebrengt aan het oerwoud en aan de daar levende gorilla’s. Bovendien worden voor het winnen van coltan in de mijnen kinderen ingezet, omdat zij zich makkelijker in de nauwe mijngangen kunnen bewegen. Het is zwaar werk dat bij hoge temperaturen moet worden gedaan en de kinderen maken heel lange werkdagen.

Met het terugwinnen van coltan uit oude mobieltjes kan dus kinderarbeid worden bestreden, vernietiging van het oerwoud worden tegengegaan en de levens van gorilla’s worden gespaard.

Als uw printer meldt dat een cartridge moet worden vervangen, bevat die nog een hoeveelheid inkt (toner) die hergebruikt kan worden. Eeko is een van de organisaties die zich daarmee bezighouden.

Neem dus uw oude mobieltjes en lege cartridges mee naar de Dominicus en leg ze in de verzamelbox achter in de kerk naast het trefpunt.

Eeko geeft een vergoeding van €3 voor elk ingeleverd mobieltje. Dat geld zal door Eeko worden overgemaakt aan ‘Light for the world’. Light for the world biedt steun aan mensen met een handicap in ontwikkelingslanden in de vorm van medische zorg, hulpmiddelen, aangepast onderwijs en revalidatie.

U ziet wel: u kunt met uw oude mobieltjes en cartridges meerdere goede doelen tegelijk dienen en u krijgt weer wat meer kastruimte.

Hartelijk dank namens de werkgroep Dominicus duurzaam, de kinderen in Congo en de gorilla’s, Ronald Polderman.

Bericht uit de beleidsraad

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud als u dit leest. Een nieuwjaarswens van de Beleidsraad voor u en jullie allen, bezoekers van de Dominicus, is dus wel oudbakken, een overjarige oliebol als het ware.

Maar toch  willen we u graag al het goede wensen voor dit jaar. Voor ieder die in 2018 de diensten bezoekt. Voor alle vrijwilligers die samen de Dominicusgemeente en kerk administratief, huishoudelijk en geestelijk verzorgen. En voor alle professionals die ons wekelijks verwennen met mooie vieringen en ons pastorale bezoeken bieden als we dit van node hebben.

Mogen wij met z’n allen een mooi, inspirerend en goed jaar hebben, in openheid naar de buitenwereld en de binnenwereld.

Als BR zijn we het jaar goed begonnen met drie nieuwe leden: Geert-Jan Meijerhof, Jan van der Meulen en Mirjam Nieboer vullen de vrijgekomen plaatsen in, zodat de BR weer op sterkte is. De blijvers zijn Jan Bade, Marjanne Tamminga en Joanne Kruijswijk Jansen.  De gegevens van de BR-leden vindt u HIER op de website.

Aan de eerste vergadering ging een gezamenlijke maaltijd in de pastorie vooraf, ieder bracht iets te eten of te drinken mee en zo maakten we op de oudchristelijke manier kennis met elkaar.

In die vergadering zijn de taken en de aandachtsvelden besproken en verdeeld. Die verdeling ziet er zo uit:

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Jan Bade, voorzitter, Joanne, secretaris, en Geert-Jan, derde lid. Dit bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de vergaderingen voor.

De aandachtsvelden zijn als volgt verdeeld:

- liturgie: Marjanne en Jan Bade

- beheer: Mirjam en Geert-Jan

- diaconaat: Jan van der Meulen

- pastoraat: Joanne

- interne communicatie: Joanne

- externe betrekkingen: Jan van der Meulen en Marjanne

In een korte terugblik willen we enkele mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen memoreren:

- na twee prachtige en goed bezochte kerstavondviering volgde een geslaagd Open Huis op eerste kerstdag. Er kwamen ongeveer 1500 bezoekers waarvan 750 deelnemers aan het driegangendiner. En dit alles dankzij een groot aantal vrijwilligers, die de kerk feestelijk versierden, het hele Open Huis voor en achter de schermen vorm en inhoud gaven en degenen die voor het opruimen en schoonmaken zorgden na de kerst. Van de vrijwilligers noemen we hier speciaal Danny van Ommen en Lina van Steenis. Danny was voor het eerst algemeen coördinator, samen met Lina die dit voor het tweede jaar op zich nam. Het bleek een geslaagd duo!

- de Dominicus wordt ‘groene kerk’, dankzij een initiatief van de werkgroep Dominicus Duurzaam. Dit houdt in dat ons kerkgebouw wordt aangemeld als deelnemer bij de Stichting Groene Kerken. Die deelname wordt zichtbaar door een schildje dat bij de entreedeur in de Korsjespoortsteeg zal worden aangebracht. Daar mogen we toch trots op zijn, ondanks dat ons gebouw niet optimaal vergroend kan worden.

- verder is de BR verheugd met het aspirant-lidmaatschap van het Liturgisch Team van de ons al bekende Marcel Elsenaar en van de theoloog van het jaar 2017, Janneke Stegeman.

De procedure voor het werven van een pastor is in vergevorderd stadium en het ziet er hoopvol uit. Mogelijk weet u al meer als u deze krant leest, en zo niet, dan zult u er spoedig van horen.  Voor de sollicitatiecommissie bleek het geen sinecure te zijn om een pastor te vinden die èn past in het profiel van de Dominicus èn akkoord gaat met de werkwijze in onze kerk en de beschikbare arbeidsvoorwaarden. Maar zoals het er nu – 23 januari – uitziet gaat zal de procedure succesvol afgerond worden.

In de komende tijd wordt er door BR en Beheercommissie gekeken naar de mogelijke opvolging van Emile. Zijn takenpakket is enorm uitgebreid over diverse terreinen, zoals de zondagse kerkdiensten, overige diensten, de verhuur van het gebouw en de administratieve werkzaamheden. Bij zo’n functie komt het ook aan op heel veel klussen en klusjes. En natuurlijk ook op het grote aantal contacten met uiteenlopende personen en organisaties dat deze functie vereist. Het opstellen van een profiel ten behoeve van de werving zal de eerste stap in deze procedure zijn.

Tenslotte vieren we op 18 februari de presentatie van de nieuwe CD van Thom Jansen, ‘volgespeeld’ – en dit vast met de van hem bekende virtuositeit – met pianomuziek. Na de viering bent u op deze zondag allen uitgenodigd om bij de presentatie te zijn en de kans te hebben, als eersten, om de nieuwe CD aan te schaffen. Thom feliciteren we alvast met zijn 65ste verjaardag in dezelfde maand.  Meer informatie over deze feestelijke bijeenkomst vindt u HIER

De vergaderingen van de Beleidsraad zijn openbaar. Meer informatie daarover vindt u HIER

Met een hartelijke groet voor u allen, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

Vergaderingen Beleidsraad in 2018

De  Beleidsraad heeft de vergaderplanning voor 2018 vastgesteld en laat u graag weten hoe die eruit ziet. Dit met het oog op de openbaarheid van deze vergaderingen, geïnteresseerde bezoekers van de Dominicus zijn hierbij van harte welkom zonder opgave vooraf. De vergaderingen vinden altijd plaats in de pastorie van 20.00 – 22.00 uur, behalve het coördinerend overleg, dat tussen 19.00 en 20.00 uur plaatsvindt.

Overzicht:

- de beleidsraad komt bijeen op 22 jan, 26 febr., 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober,  26 november en 17 december.

- het voor- en najaarsoverleg van de beleidsraad met de werkgroepen wordt georganiseerd op  11 april en 14 november.