foto-links

raamdom-gr

Dominicus door de week – groepen

Er is weer een groot aantal nieuwe en doorgaande groepen georganiseerd door de werkgroep pastoraat. U bent van harte welkom om mee te doen aan een of meer activiteiten. Hieronder vindt u een opsomming met de (start)datum van de groepen. Wanneer u deze datum onder ‘kalender’ opzoekt, vindt u meer uitgebreide informatie.

 • Binnenwaaien
 • Kan ik mijn leeftijd leven? – 26 september
 • Flexibel geloven – 16 oktober
 • Verbinden en verdiepen ‘kinderen’ – 1 november
 • Studie
 • Bijbellezen – Handelingen der apostelen – 3 oktober
 • Joods leerhuis – 10 oktober
 • Bibliodrama – 10 oktober
 • Wereldliteratuur – 5 november
 • Ontmoeting
 • Tieners in de Dominicus -
 • Dominicus eetgroep – 10 november
 • Geloof en gezin – 14 november
 • Filmavond ‘Tous les soleils’ 24 november
 • 50+ groep – contact opnemen via hjjkroll@gmail.com
 • Ontmoetingsgroep ouderen – contact opnemen via m.m.goddijn@hetnet.nl
 • Meditatie
 • Meditatie op maandag – 18 september
 • Meditatiekring in de ruimte van de stilte - 27 september
 • Vredeslabyrint – 19 september
 • Sacred dance – 20 september
 • Adventlabyrint – 11 december
 • Kloosterbezoek Egmond – 29 januari 2018

Activiteiten in de komende maanden

De komende maanden zijn er ook weer activiteiten om op in te tekenen. Er zijn bijvoorbeeld vier meditatieavonden ‘In de ruimte van de stilte’. Deze avond zijn speciaal voor mensen die nu in de gelegenheid zijn om mee te doen. De data zijn 17 en 31 mei en 14 en 28 juni. Meer informatie onder ‘agenda’ en de genoemde data.

Op 8 juni ben je welkom om te komen eten in de keuken van de pastorie  Opgeven voor een smakelijke maaltijd, veel gezelligheid en zinnige gesprekken bij Astrid Philips – astrid-philips@hotmail.com. Kijk ook even onder ‘agenda’ bij 8 juni.

Verder komt de jongerengroep op 10 juni weer bij elkaar. Het wordt zeker erg leuk. Via de groepsapp kom je te weten wat er gaat gebeuren en hoe laat je wordt verwacht. Verrassing!

 

Genesis: het visioen van de schepping

Nog twee keer kunt u op dinsdagavond meedoen aan een Bijbelleesavond. Er worden teksten uit Genesis gelezen en tijdens het gesprek rond deze teksten, waarbij ieder een eigen inbreng heeft, komen de woorden dichtbij en krijgen betekenis in deze tijd en voor ons. Bij elke bijeenkomst wordt een inleiding gegeven. Op dinsdag 11 april door Judith v.d. Werf en op dinsdag 25 april door Juut Meijer. De avond is van 20.00 tot 21.30 uur. Vooraf is er koffie en na afloop gelegenheid tot napraten. Vooraf opgeven is niet nodig, je kunt zo een keer meedoen en om te ervaren of het iets voor jou is. Voor deze twee bijeenkomsten wordt gelezen en besproken Genesis 42 t/m 46.

 

 

Start nieuwe groepen in januari en februari

In januari en februari kunt u meedoen aan nieuwe groepen. En er zijn ook doorgaande groepen waarbij u welkom bent. De laatste vrijdagen van deze maanden kun je anderen ontmoeten en in de sfeervolle keuken met elkaar eten. Op 23 januari start een groep ‘geloofsgesprek’ als follow-up’ van de serie ‘spreken over God’. Meer informatie op deze website onder ‘kalender’ of onder de link: Dominicus door de week.

Eetgroep

De laatste vrijdag van deze maand, 24 februari, ben je welkom in de sfeervolle keuken van de Dominicus om samen te eten. Wie er ook komen, weet je niet maar het is juist leuk om nieuwe menen te ontmoeten. Er wordt voor een eenvoudige, smaakvolle maaltijd gezorgd. Je kunt helpen vanaf kwart over 5; om 6 uur gaan we eten. Welkom! Opgeven bij astrid-philips@hotmail.com. Kosten € 5,-

Overleg ouders klassen 1 tot en met 4 VO

Zondag  12 februari na de viering komen we met de ouders van jongeren van 12-16 bij elkaar om te overleggen. We willen met elkaar praten over het organiseren van activiteiten voor deze groep. Is het haalbaar? Wat zijn geschikte activiteiten? Wanneer zou dit het beste kunnen? Iedereen met kinderen in een van deze groepen is van harte welkom om mee te denken en te praten.

We beginnen om half 1 en willen rond kwart over een eindigen.

Juut, Astrid, Luuk en Olga

Binnenkort ‘Dominicus door de week’

 Psalmen met Gerard Swüste

Op 3 oktober is de eerste avond van een reeks van 3 avonden met als onderwerp: Psalmen.  Dit naar aanleiding van de nieuwe vertaling van Gerard Swüste. Ongetwijfeld  boeiende avonden!

Joods Leerhuis- Deuteronomium

Op 4 oktober start, in tegenstelling tot wat in de folder staat, het Joods Leerhuis. Een inspirerende groep die per keer nieuwe inzichten oplevert.

Bijbellezen – Genesis

Op 4 oktober ‘s avonds start het Bijbellezen weer. Nu is het boek Genesis aan de beurt. U kunt eenmalig maar ook meerdere keren meedoen. Er wordt uitgewisseld maar er is ook altijd een deskundige aanwezig die toelichting en uitleg geeft.

De meditatiegroepen zijn al gestart maar ook daar kunt u zeker nog aan meedoen.

Voor meer informatie zie onder ‘kalender’ of klik door op ‘Dominicus door de week’.

Welkom!

Dominicus door de week- twee nieuwe groepen bijbellezen

Wees welkom in mijn huis: bijbelse teksten over vreemdeling en gastvrijheid. Abraham trok weg uit zijn land. Mozes idem, maar nam een heel volk mee. Jozef en Maria vluchtten met hun pasgeborene. De verhalen van toen zijn ook de verhalen van nu. Vrijwillig of genoodzaakt trekken mensen weg. Onderweg worden zij verjaagd, hartelijk onthaald of gedoogd. Wat leert de bijbel in deze? Vooruitlopend op de zondagse diensten exploreren we bijbelteksten over vluchten, vreemdeling zijn, thuiskomen en gastvrijheid. We bekloppen oude teksten op betekenis en wijsheid bij de vragen die de actualiteiten oproepen. Inleiders zijn degenen die daarna over betreffend thema gaan preken in de veertigdagentijd. Opgave s.v.p. voor de hele reeks bij Mirjam Wolthuis, mirjam.wolthuis@icloud.com. 6 februari – Mirjam Wolthuis, 13 februari – Juut Meijer, 27 februari – Janneke Stegeman, 5 maart – Gerard Swuste. Zaterdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur.

Een tweede groep heeft de titel De weg van de mens en is een vervolg op de dinsdagavonden bijbellezen in het jubileumjaar. Velen van ons werden enthousiast en willen meer. Daarom vanaf 23 januari een nieuwe cyclus waaraan iedereen mee kan doen. We lezen nu teksten uit Exodus. In 10 avonden gaan we dieper op de teksten in en zoeken naar onze eigen momenten van Uittocht. Wat betekent dat voor ons in deze tijd? Door onze ervaringen te delen met elkaar, blijken ‘oude’ woorden verrassend actueel te kunnen zijn! Inleiders van binnen en buiten de Dominicus helpen ons op weg. Je kunt één, meer of alle keren meedoen. Voor te lezen teksten en de inleider: zie deze website onder ‘kalender’. Dinsdagen 26 januari, 9 en 23 februari, 8 en 22 maart, 5 april, 3, 17 en 31 mei, 14 juni van 19.30 – 21.45 uur.  Contactpersoon en opgave Anne-Marie Hauer, a_mhauer@hotmail.com.

Uitnodiging Gemeentemiddag – 15 maart – Verbinden

Op zondag 15 maart na de dienst organiseren we een gemeentemiddag om samen ’50 jaar Dominicus’ te vieren.

Samen koffie drinken en lunchen. Wil je voor de lunch iets meenemen bijvoorbeeld brood, broodjes, fruit, iets hartigs. Als iedereen iets bij zich heeft, hebben we vast genoeg en kunnen we delen met elkaar. Er zullen tafels klaar staan waarop het meegebrachte neergelegd kan worden. Voor drinken wordt gezorgd.

Daarna een interactieve voorstelling van de terugspeel theatergroep ‘Wordt vervolgd’. Het interactieve houdt niet in dat we zelf toneel gaan spelen; het houdt wel in dat mensen die dat  willen, iets kunnen vertellen over hun beleving van de Dominicus. De theatergroep luistert en verwerkt het verwoorde in spel, beweging en muziek. Dit zal verrassend en verdiepend zijn.

Er volgt een nabespreking waaraan de leden van de theatergroep deelnemen.

Programma van 15 maart

11.00 uur: viering

12.15 uur: koffie

12.45 uur: lunch

13 30 uur: optreden theatergroep

14.30 uur: nabespreking

15.00 uur: afronding

Dit is de globale planning; het kan iets anders gaan lopen.

Van harte welkom! De jubileumcommissie: Gabrielle van Zaalen, Jan Bade, Olga Wagenaar en Annemarie Hoogland (beleidsraad)

Aanbod ‘Dominicus door de week’

In dit nieuwe jaar zijn er ook nieuwe kansen om mee te doen aan een van de groepen of avonden van ‘Dominicus door de week’. Er is veel te kiezen. Bijvoorbeeld een avond een lezing bijwonen, een reeks avonden waarin de mystiek van Julian Norwich centraal staat, meedoen aan Bibliodrama (er zijn nog twee plaatsen). Dit zijn maar een paar voorbeelden van ons aanbod.

Op dinsdagavond staat het wekelijks Bijbellezen gepland, elke week een andere begeleider die vanuit haar/zijn deskundigheid een toelichting geeft. Voor meer informatie kijk je onder ‘kalender‘, hier zie je het hele aanbod en ook bij wie je je kunt aanmelden. Laat je inspireren, je bent welkom!

Namens de Werkgroep Pastoraat,
Olga Wagenaar