foto-links

raamdom-gr

Lezing door Prof. Cees den Heyer. Galaten en Romeinen.

Paulus, een Jood geraakt door Jezus: lezing door Prof. Cees den Heyer.

Bij de Bijbelleesavonden op dinsdag hebben we na het lezen van de Handelingen der apostelen ons verdiept in brieven van Paulus: de brief aan de Galaten en de brief aan de Romeinen. Geen eenvoudige leesstof! We zijn daarom blij, dat Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer op 23 april ons meeneemt door de wereld van het beginnende Christendom, de tijd dat de Jood Paulus na zijn grote ommekeer, van vurig bestrijder een belangrijk verkondiger werd van een nieuwe bevrijdende boodschap.

Plaats: Grote zaal van de pastorie;

Begeleiding:   Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com;

Kosten:  € 5

Nieuw groep: Geweldloze (verbindende) Communicatie

In samenwerking met Iris Berfelo, Psycho-Sociaal-Counselor, start de Werkgroep Pastoraat in de maanden april tot en met juni, bij voldoende belangstelling, een groep ‘Geweldloze Communicatie’.

Iris heeft al veel vaker groepen, ook in het buitenland, rond dit onderwerp begeleid.

Heel graag willen wij u uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst op zondag 24 maart  om

12.30 uur in de Grote Zaal. Iris vertelt dan wat de bedoeling is van de zes avonden die u kunt bijwonen, met de materie aan de slag gaat en waarvan u veel kunt leren. Het onderwerp sluit prachtig aan bij de serie over barmhartigheid uit de veertigdagentijd. Na de voorlichting kunt u besluiten of mee wilt doen met deze groep.

De avonden zijn gepland op de donderdagen: 25 april, 9, 16 en 23 mei, 6 en 13 juni.

Voor deze voorlichtingsbijeenkomst hoeft u zich niet op te geven, na de viering kunt u aanschuiven in de grote zaal.

Om u een beeld te geven vindt u hieronder al enige toelichting van Iris op het onderwerp van deze groep:

Wat ik in mijn leven wil is mededogen

een stroom tussen mijzelf en anderen

gebaseerd op wederzijds geven vanuit het hart.

-        Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg, Amerikaans psycholoog, heeft Non Violent Communication ontwikkeld. Van jongs af aan dreven in hem twee vragen:

- Hoe komt het dat we van ons natuurlijke mededogen vervreemd raken, waardoor we gewelddadig worden?

- En omgekeerd, hoe kan het dat mensen soms onder de moeilijkste omstandigheden compassievol blijven? Daarbij inspireerde hem o.a. Etty Hillesum en de boodschap van verschillende religies en oude wijsheden.

Toen hij bestudeerde welke factoren onze vaardigheid beïnvloeden om compassievol te blijven, viel hem de cruciale rol van taal op en de manier waarop wij ons uitdrukken en woorden gebruiken. Hij gebruikte de term ‘Geweldloos’ zoals Ghandi – namelijk om te verwijzen naar onze natuurlijke staat van mededogen wanneer geweld in het hart is geluwd.

Hoewel we onze manier van communiceren gewoonlijk niet als geweldvol beschouwen, leiden woorden en houding vaak tot kwetsing en pijn, zowel naar anderen als naar onszelf. Het proces van Geweldloze Communicatie wordt ook wel vertaald als Compassievolle of Verbindende Communicatie. Een taal van mededogen.

Onbewust communiceren we vaak op een manier die mededogen blokkeert b.v. (moralistische) oordelen, een ander of jezelf analyseren, classificeren en etiketteren.

In Mattheὕs 7:1 staat: Oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt, want zo jij oordeelt zul jij geoordeeld worden.

Geweldloze Communicatie gaat over verbinden, verbinden met jezelf en verbinden met de ander. Mensen zeggen vaak; ‘we verbinden toch, dat doen we continu als we in contact zijn.’ In praktijk blijkt echter dat onze manier van praten, luisteren, en de manier waarop we onze aandacht richten ons regelmatig uit verbinding brengt.

De intentie van Verbindende Communicatie is een kwaliteit van verbinding te ontwikkelen die het mogelijk maakt om positief aan elkaars leven bij te dragen. Dit via het (h)erkennen van elkaars behoeftes en samen te kijken hoe ieders behoefte vervuld kan worden (i.p.v. bijvoorbeeld je gelijk te willen halen of je zin te krijgen).

De aanname van Geweldloze Communicatie is dat alles wat we doen, we – bewust of onbewust – doen om een behoefte te vervullen. Alle mensen hebben dezelfde behoeftes. Overal op de wereld – los van geslacht, leeftijd, cultuur, ras – hebben mensen hetzelfde nodig. Zoals de behoefte aan voedsel, veiligheid, begrip, liefde, creativiteit en zingeving. Ieder mens / cultuur kiest zijn eigen strategie om zijn behoefte vervuld te krijgen.

Onenigheid en onbegrip ontstaat vanuit de strategie, niet vanuit de behoefte.

De informatie/leeravonden zijn erop gericht te leren hoe je kunt verbinden met je eigen behoeftes en die van de ander wanneer er een conflict is. Hoe je steeds weer naar jezelf en de ander terug kunt keren wanneer je uit contact bent. Je leert vanuit deze verbondenheid oplossingen te bedenken langs wegen die compassievol zijn en gericht op samenwerking versus vasthouden aan eigen strategie.

Opgeven bij Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam of 06 20364158

Theater: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

Theatergroep Hare Majesteit speelt: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

In een zorginstelling komen personeel, cliënt en familie/mantelzorger  elkaar tegen. Te midden van protocollen en richtlijnen wordt gezocht naar de menselijke maat. Het kan goed gaan tussen mensen; ook kan het zwaar en moeilijk zijn om elkaar te begrijpen, om op elkaar af te stemmen.

Wellicht ook voor u heel herkenbaar theater. De voorstelling wordt gevolgd door een gesprek met de toeschouwers.

 

Datum: zaterdag 16 maart om half 3

Om half 3 in de kerk – Ingang Korsjespoortsteeg.

Kaartjes bestellen: Stort € 10 op rekeningnummer NL45ABNA0435657208 tnv Dominicus Gemeente ovv  ‘drie schone jurken’.

Op 3 en 10 maart worden er na de dienst in de kerk ook kaartjes verkocht.

Zijn er vragen neem dan contact op met de Werkgroep Pastoraat via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of  Olga Wagenaar via 06 20364158

 

 

12 februari om 7 uur: Lezing professor Cees den Heyer

Paulus, een Jood geraakt door Jezus

Na het lezen van de Handelingen der apostelen en de brief aan de Galaten, lezen we nu de brief aan de Romeinen.

Vanavond geeft  Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer  van 19.00 – 21.00 uur een inleiding. Dit belooft zeer interessant te worden.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen. Opgeven is niet nodig.

Contactpersoon: Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Kosten:  € 5 per avond voor koffie/thee en kopieën

Lezing van Patrick Chatelion Counet:Paulus, een Jood geraakt door Jezus

Na het lezen van de Handelingen der apostelen, waarin we Paulus leerden kennen als gedreven evangelist en reiziger na zijn ‘grote ommekeer’, maar ook als brievenschrijver. Bij het bijbellezen op de dinsdagavond gaan we verder met het lezen van een van de brieven, die Paulus schreef aan de Galaten. Op dinsdag 16 oktober zal Paulus-kenner Patrick Chatelion Counet zijn visie op Paulus en zijn missie houden. Beelden en meningen over Paulus ‘afstoffen’, die in de loop van 2000 jaar Christendom en theologie over hem zijn ontstaan en veel weerstand hebben opgeroepen. Dat zou wel eens heel spannend anders kunnen uitpakken!

Deze avond is open voor een ieder die een andere Paulus wil leren kennen. Wanneer u een of meer keren van plan bent een of meerdere keren naar het bijbellezen te gaan, mag u deze avond niet missen.

Plaats en tijd: Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30

Begeleiding:      Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Bijdrage: €5

Veel nieuwe en doorgaande activiteiten – Werkgroep Pastoraat

In het nieuwe seizoen zijn er weer heel veel  activiteiten om aan mee te doen, georganiseerd door de Werkgroep Pastoraat. Natuurlijk een groot aantal doorgaande groepen zoals het Bijbellezen – dit keer over de brief aan de Galaten, het Joods leerhuis met Exodus als onderwerp, de ontmoetingsgroepen, de meditatiegroepen en de sacred dance groep. Een goed moment om aan te haken bij een van deze groepen. Meedoen met een groep is een heel goede manier om mensen te leren kennen.

Ook zijn er nieuwe groepen uitgedacht en op touw gezet zoals:

- Eens speurtocht door de Psalmen met Gerard Swüste en Gert Bremer

- De Ouderendag voorafgegaan en gevolgd door een afgestemde activiteit

- Een tweetal avonden over het prikkelende programma ‘Kijken in de ziel’

- Een nieuwe serie Bibliodrama;

- Een studiegroep over de mimetische theorie;

- Een avond met als onderwerp ‘kinderen in de Dominicus’ over het betreffende hoofdstuk uit het jubileumboek;

- De groep wandelen in stilte.

Heel speciaal is de avond waarop de Misa Criolla wordt gedanst in het kader van de Vredesweek. En natuurlijk gaan onze tieners elkaar ontmoeten en erop uit (een moskee bezoeken?) of juist niet om in de pastorie een film te kijken.

En dan is nog niet alles genoemd. Bekijkt u de folder goed en zoekt u verder informatie op de website of op de flyers die bij de ingang op de pilaar hangen.

Iedereen is van harte welkom! Verrijkend, verbindend en verdiepend.

Het nieuwe mailadres van de werkgroep pastoraat is: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl. Hier kunt u zich opgeven of om meer informatie vragen.

‘De ruimte van de stilte’ Drie meditatieavonden in het voorjaar

Heb je altijd al eens willen mediteren in een groep of was je niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de meditatiekring uit het groepenprogramma van de Werkgroep Pastoraat? Ook dit jaar is er weer gelegenheid om deel te nemen aan meditatieavonden in de voorjaarstijd . Het is een open groep dus je kan kiezen op welke avonden je mee wilt doen. Van te voren aanmelden is niet nodig . Data: 16 en 30 mei; 13 juni. Tijd: 19.30 uur: samenkomen met koffie/thee. 20.00-21.30 u.: meditatie in de grote zaal van de pastorie.

Bijdrage in de kosten:  €2,- per avond. Begeleiding Dick de Korte en Tineke Dijkstra

Opgeven bij D.de.korte@hva.nl of tineke-dijkstra@live.nl

digitale flyer Kerstwandeling hartje Amsterdam 15 dec 2017

Kerstwandeling

Kerstwandeling door de Amsterdamse binnenstad – vrijdagavond 15 december

digitale flyer Kerstwandeling hartje Amsterdam 15 dec 2017

 

Laat u verrassen door het kerstverhaal in een modern jasje. Op vrijdagavond 15 december kunt u engelen, daklozen, Jozef en Maria en koning Herodus tegenkomen langs de Amsterdamse  grachten. De wandeling begint in de Oude kerk en eindigt in de Keizersgrachtkerk, waar u een poëtisch en muzikaal onthaal wacht met warme/koude drankjes en hapjes. Voor jong en oud! Een gids begeleidt de groepen. De wandeling duurt anderhalf uur en ………………………  de Dominicus doet ook mee!

Aanmelden op kersttheatertour.nl: u kunt uw eigen starttijd kiezen van 18.00 tot 20.00 uur.

Meer informatie vindt u hier

Leef je eigen leeftijd – Marinus van den Berg

Marinus van den Berg was op 26 september onze gast in de grote zaal. Hij vertelde hoe hij zijn eigen leeftijd beleeft en beantwoordde vragen uit de zaal. Aan het einde van elke dag schrijft hij een column. Hieronder lees je de column van Marinus waarbij hij verslag doet van zijn dag en ook vertelt over wat hij in de Dominicus heeft ervaren.

Ze gingen naar een dorp in de buurt van Marrakech.  Zij die naast mij zat was al vaker geweest maar “mijn moeder gaat voor het eerst.”  Die vrouw met haar zwarte haar leek me door haar stemklank een echte Rotterdamse.  Was haar vader van Marokko verliefd geraakt op deze heldere Rotterdamse? We zaten op de trein te wachten.  Ik kon het niet zomaar vragen.  En waar gaat u heen vroeg de jongste met haar hoofddoek en haar mooie nieuwe roze rolkoffers. Mijn beschadigde Hema-koffertje stak er afgeleefd bij af.  Ik ga naar Amsterdam om met mensen te spreken over het leven van je eigen leeftijd. Kun je je eigen leeftijd leven…”  “Da’s een goeie ,”zei de moeder lachend.”   “Lachen is de kortste afstand tussen mensen” heeft  president Kennedy eens gezegd.  Trump  kon nog niet eens lachen.  Het staat in Amsterdam  te lezen bij het  cafe Karpershoek als je vanaf het CS via al die fietsen de Spuistraat inloopt. “ Leef je eigen leven…”  zeiden de vrouwen als groet toen de Intercity Direct van 12.11 binnenreed.  Het klonk als een refrein voor een lied: Leef je eigen leeftijd.  De samenkomst was in de bovenzaal  waar eens het dagboek van Dag tot dag onder redactie van ds Wim Janssen werd gepresenteerd. (1) Dat is al weer jaren geleden.  Ik was op Spuistraat 12: “de bredere trap was voor de paters en de kleinere voor de dienstmeiden,”  zei de vrouw die me ontving. Ook al weer jaren geleden.  Er waren broodjes en er was te drinken. We begonnen met een lied om ons warm te zingen. Daarna gingen de bezoekers in kleine groep uiteen: denk eens na en schrijf op wat je ” innerlijke leeftijd is,”  was de hoofdvraag…Intussen kon ik zo maar bijna een uur in de Dominicuskerk zitten – die snoepdoos van Cuypers – “Deze plaats is heilig….” staat er op de muur. Ik keek naar het wandkleed dat er nu te zien is.  Ik zag een stroom die door een veelkleurige wereld gaat. Ik keerde in mijn ziel, mijn innerlijk archief, terug naar de Ijssel, naar Wijhe, waar ik geboren ben en waar ik een week eerder een dubbeljubileum vierde 70 jaar  leven en 40 jaar priester.  De dag begon vanaf het station met een bezoek aan het graf van mijn oud geworden ouders. “Ze zijn in vrede” staat er op hun grafsteen.  Ik zocht er niets maar kwam er mijn dank voor het leven brengen.  We liepen daarna met zo’n 4o zeer verschillende mensen naar de  Boerhaar. We kwamen samen in de nu  succesvolle sfeerzaal Logtenberg.  In mijn jonge jaren een parochiezaal waar gymnastiekles werd gegeven. Een zaal waar bruiloftsmaaltijden en begrafenismaaltijden  mijn familie waren.  Toneelavonden en nog veel meer.  Het kon er broeien.  We gingen naar de Willibrordkerk waar ik in 1947 werd gedoopt. Er passeerden allerlei  leeftijden – levensgebeurtenissen – levenstijden -terwijl ik daar alleen in de mooiste kerk van Amsterdam zat.   Wat ziet die kerk er schoon en onderhouden uit.  Ik las inmiddels verder in een verrassend boek van een Duitse vrouw over vergeven. (1)   Hoe ga je om met wat niet goed was, waar je je schuldig over voelt of ook bent? Ook die vraag hield me bezig in dit jaar waarin ik vooruitkijk door ook terug te kijken.  ook ik ken mijn schaamte en falen. Ik ontdek toekomst via het verleden.  Ik kan vooruitkijken via de weg van omzien en terugzien. Via pijn aan te kijken.   Leeftijd valt niet samen met kalenderleeftijd en de beelden die anderen daarvan hebben en die ik er ook van had toen ik jong nog voor het eerst van Schiphol naar Londen vloog, waar een internationale vredes-conferentie was met o.a. Marga Klompe. Dat was in 1974. Ik las, omringd door glas in lood heiligen, keek rond en genoot van het alleen zijn op deze plaats waar verhalen van wat vervlogen tijden lijken  te zien en te horen zijn.  “Ook hier vallen gaten,”zei iemand.  Zoals bijna overal. “Niets aan te doen…..”    Hoeveel plaatsen zoals deze  Dominicus en de Willibrordkerk in mijn geboorteplaats zullen over 25 jaar nog open zijn?   Niemand weet het.   We leven in spannende tijden.  Ik kreeg een mooi boek over de mensen van deze kerk die vrijzinnig en kritisch en oecumenisch wordt genoemd en waar de nieuwe theoloog  des vaderlands werkt (2) Ik las de kritische bijdrage van theoloog Eric. (3).  “Is men hier niet wat “selfish” wat weinig verbonden met de wereldkerk? Ik was er een middag te gast. Mocht iets delen  en luisterde. Ik noemde nog het boek van Frits Spits, De Standaards van Frits Ik met o.m de rapper Ali B. (4)  Bij het eerste gehoor anders dan Huub Oosterhuis of toch niet……  In de avond luisterde ik naar Fresku Angst een lied om je niet door angst te laten leiden.    Leef je eigen leeftijd, laat je niet leiden door angst.   Overal vallen gaten……of zijn er overal  mensen die  levend hun eigen leeftijd leven…..niet geleid door angst maar  door hoop.  Leef je eigen leven in verbinding met de beweging van hoop en liefde.   Het klinkt mooi maar vraagt om moed. Altijd weer. Er waren nog broodjes over die naar het Leger des Heils zouden gaan.  Ik deed een paar heerlijk belegde bruine boterhammen in  mijn groene Oxfam trommeltje. Ze smaakten heerlijk toen ik met de forensen van 16.51 terugreisde en we op geplande tijd aankwamen.  Maar ik had aan een andere tijd geproefd van mensen  met tijd voor elkaar. Mensen die samenkomen en luisteren naar elkaar als de vraag wordt wie was je vader, wie was  je  moeder…… Luisteren naar verhalen die je helpen te verstaan waarom er in deze kerk  het Onze Vader niet meer wordt gebeden. Misschien omdat er een schreiend verlangen is naar een Abba, een thuiskomen  waarin je gekend zonder een moeten gekend wordt . Zonder druk en kwelling. “Zit ik dood aan de grond, jij bent daar,” vertaalt Gerard Swüste (5)  Leef je eigen leven met elkaar en de Levende geeft je een por en zegt dat is een goeie. De Algoede in het goede.

Marinus van den Berg  publiceerde in september Na-werk-tijd, uitgeverij ten Have over zijn eerste pensioenjaar.

“Laat je niet opsluiten in de nog tijd maar ontplooi je nu. “

(1)     Svenja Flasspohler: Vergeven, omgaan met onrecht , Uitgeverij ten Have,Utrecht 2017

(2)    Claartje Kruijff  (1974) zie www.claartjekruijff.nl

(3)    Erik  Borgman, De eigen aard van de Dominicus, in : ‘Verbinden en verdiepen’, Skandalon, Vught 2015

(4)    Frits  Spits, De Standaards van Spits II, Luitingh Sijthoff, Amsterdam 2017

(5)    Gerard Swüste, Altijd hetzelfde lied, Skandalon 2015

 

 

 

Dominicus door de week – groepen

Er is weer een groot aantal nieuwe en doorgaande groepen georganiseerd door de werkgroep pastoraat. U bent van harte welkom om mee te doen aan een of meer activiteiten. Hieronder vindt u een opsomming met de (start)datum van de groepen. Wanneer u deze datum onder ‘kalender’ opzoekt, vindt u meer uitgebreide informatie.

 • Binnenwaaien
 • Kan ik mijn leeftijd leven? – 26 september
 • Flexibel geloven – 16 oktober
 • Verbinden en verdiepen ‘kinderen’ – 1 november
 • Studie
 • Bijbellezen – Handelingen der apostelen – 3 oktober
 • Joods leerhuis – 10 oktober
 • Bibliodrama – 10 oktober
 • Wereldliteratuur – 5 november
 • Ontmoeting
 • Tieners in de Dominicus -
 • Dominicus eetgroep – 10 november
 • Geloof en gezin – 14 november
 • Filmavond ‘Tous les soleils’ 24 november
 • 50+ groep – contact opnemen via hjjkroll@gmail.com
 • Ontmoetingsgroep ouderen – contact opnemen via m.m.goddijn@hetnet.nl
 • Meditatie
 • Meditatie op maandag – 18 september
 • Meditatiekring in de ruimte van de stilte - 27 september
 • Vredeslabyrint – 19 september
 • Sacred dance – 20 september
 • Adventlabyrint – 11 december
 • Kloosterbezoek Egmond – 29 januari 2018