foto-links

raamdom-gr

Activiteiten Werkgroep Pastoraat

De folder met het groepenprogramma voor het najaar beschikbaar. Heel kort wordt aangegeven welke activiteiten er in het komende seizoen worden aangeboden. Altijd verkrijgbaar bij de infotafel.
Wilt u meer informatie, kijkt u dan op de website onder ‘kalender’ en scrollt u door dan komt u veel meer te weten.
Op de pilaar achter in de kerk bij de ingang vindt u een aantal flyers met veel gegevens. Ook kunt u altijd even mailen met uw vragen of opmerkingen: werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of bellen met Olga Wagenaar – 06 20364158.
Welkom om mee te doen! Verbinden en verdiepen!

Introductie Joods Leerhuis op 24 september

Altijd al nieuwsgierig naar wat dat Joods leerhuis inhoudt? Wat leer je daar, wat lees je daar en hoe gaat het er aan toe tijdens dat leerhuis? Welke bronnen worden gebruikt? Op deze introductiemiddag komen al die vragen aan bod en kan je kijken of het leerhuis iets voor je is. En er wordt verteld wat we komend seizoen gaan lezen en lernen met en van elkaar samen met onze leraar ds. Kees Schakel. Iedereen is welkom!

Dinsdagmiddag 24 september 13.30 tot 16.00 in de grote zaal van de pastorie.

Informatie: Anne-Marie Hauer: a_mhauer@hotmail.com  (020-6452595)

 

Taalgroep zoekt docent

De taalgroep, die elke vrijdag lesgeeft van 10 tot 12 uur, is op zoek naar een nieuwe docent. Iedereen die belangstelling heeft, wordt uitgenodigd om eerst eens te komen kijken. Je krijgt dan een indruk van onze manier van lesgeven, wie onze cursisten zijn en wat je als docent bij mag dragen. Ervaring in het onderwijs is niet vereist. Informatie en planning van een bezoek: mail naar Henk Weesing – h.weesing@upcmail.nl of 020 6840632

’s Zomers verpozen

Elke donderdagmorgen ben je welkom in de pastorie om koffie te drinken, nieuwe mensen te ontmoeten of met voor jou bekende mensen bij te praten. Soms komt er een thema op waarover iedereen dan zijn/haar mening over naar voren kan brengen. Je bent van harte welkom voor een of meerdere keren en we zien je ook graag elke week. Heel vaak is een van de pastores ook aanwezig. Tot ziens bij de koffie.

Dominicusreis 2020

Belangstellenden voor het nieuwe reisplan: Mystiek in Duitsland’: Hildegard von Bingen, Meister Eckhart en Willigis Jager kunnen zich nog aanmelden tot uiterlijk 10 juli. Ook voor vragen over deze reis kan je mailen naar Anne-Marie Hauer: a_hauer@hotmail.com Organisatie en reisbegeleiding: Jannet Delver, Janrense Boonstra, Marianne Keisers en Anne-Marie Hauer.

 

Lezing door Prof. Cees den Heyer. Galaten en Romeinen.

Paulus, een Jood geraakt door Jezus: lezing door Prof. Cees den Heyer.

Bij de Bijbelleesavonden op dinsdag hebben we na het lezen van de Handelingen der apostelen ons verdiept in brieven van Paulus: de brief aan de Galaten en de brief aan de Romeinen. Geen eenvoudige leesstof! We zijn daarom blij, dat Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer op 23 april ons meeneemt door de wereld van het beginnende Christendom, de tijd dat de Jood Paulus na zijn grote ommekeer, van vurig bestrijder een belangrijk verkondiger werd van een nieuwe bevrijdende boodschap.

Plaats: Grote zaal van de pastorie;

Begeleiding:   Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com;

Kosten:  € 5

Nieuw groep: Geweldloze (verbindende) Communicatie

In samenwerking met Iris Berfelo, Psycho-Sociaal-Counselor, start de Werkgroep Pastoraat in de maanden april tot en met juni, bij voldoende belangstelling, een groep ‘Geweldloze Communicatie’.

Iris heeft al veel vaker groepen, ook in het buitenland, rond dit onderwerp begeleid.

Heel graag willen wij u uitnodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst op zondag 24 maart  om

12.30 uur in de Grote Zaal. Iris vertelt dan wat de bedoeling is van de zes avonden die u kunt bijwonen, met de materie aan de slag gaat en waarvan u veel kunt leren. Het onderwerp sluit prachtig aan bij de serie over barmhartigheid uit de veertigdagentijd. Na de voorlichting kunt u besluiten of mee wilt doen met deze groep.

De avonden zijn gepland op de donderdagen: 25 april, 9, 16 en 23 mei, 6 en 13 juni.

Voor deze voorlichtingsbijeenkomst hoeft u zich niet op te geven, na de viering kunt u aanschuiven in de grote zaal.

Om u een beeld te geven vindt u hieronder al enige toelichting van Iris op het onderwerp van deze groep:

Wat ik in mijn leven wil is mededogen

een stroom tussen mijzelf en anderen

gebaseerd op wederzijds geven vanuit het hart.

–        Marshall Rosenberg

Marshall Rosenberg, Amerikaans psycholoog, heeft Non Violent Communication ontwikkeld. Van jongs af aan dreven in hem twee vragen:

– Hoe komt het dat we van ons natuurlijke mededogen vervreemd raken, waardoor we gewelddadig worden?

– En omgekeerd, hoe kan het dat mensen soms onder de moeilijkste omstandigheden compassievol blijven? Daarbij inspireerde hem o.a. Etty Hillesum en de boodschap van verschillende religies en oude wijsheden.

Toen hij bestudeerde welke factoren onze vaardigheid beïnvloeden om compassievol te blijven, viel hem de cruciale rol van taal op en de manier waarop wij ons uitdrukken en woorden gebruiken. Hij gebruikte de term ‘Geweldloos’ zoals Ghandi – namelijk om te verwijzen naar onze natuurlijke staat van mededogen wanneer geweld in het hart is geluwd.

Hoewel we onze manier van communiceren gewoonlijk niet als geweldvol beschouwen, leiden woorden en houding vaak tot kwetsing en pijn, zowel naar anderen als naar onszelf. Het proces van Geweldloze Communicatie wordt ook wel vertaald als Compassievolle of Verbindende Communicatie. Een taal van mededogen.

Onbewust communiceren we vaak op een manier die mededogen blokkeert b.v. (moralistische) oordelen, een ander of jezelf analyseren, classificeren en etiketteren.

In Mattheὕs 7:1 staat: Oordeelt niet opdat je niet geoordeeld wordt, want zo jij oordeelt zul jij geoordeeld worden.

Geweldloze Communicatie gaat over verbinden, verbinden met jezelf en verbinden met de ander. Mensen zeggen vaak; ‘we verbinden toch, dat doen we continu als we in contact zijn.’ In praktijk blijkt echter dat onze manier van praten, luisteren, en de manier waarop we onze aandacht richten ons regelmatig uit verbinding brengt.

De intentie van Verbindende Communicatie is een kwaliteit van verbinding te ontwikkelen die het mogelijk maakt om positief aan elkaars leven bij te dragen. Dit via het (h)erkennen van elkaars behoeftes en samen te kijken hoe ieders behoefte vervuld kan worden (i.p.v. bijvoorbeeld je gelijk te willen halen of je zin te krijgen).

De aanname van Geweldloze Communicatie is dat alles wat we doen, we – bewust of onbewust – doen om een behoefte te vervullen. Alle mensen hebben dezelfde behoeftes. Overal op de wereld – los van geslacht, leeftijd, cultuur, ras – hebben mensen hetzelfde nodig. Zoals de behoefte aan voedsel, veiligheid, begrip, liefde, creativiteit en zingeving. Ieder mens / cultuur kiest zijn eigen strategie om zijn behoefte vervuld te krijgen.

Onenigheid en onbegrip ontstaat vanuit de strategie, niet vanuit de behoefte.

De informatie/leeravonden zijn erop gericht te leren hoe je kunt verbinden met je eigen behoeftes en die van de ander wanneer er een conflict is. Hoe je steeds weer naar jezelf en de ander terug kunt keren wanneer je uit contact bent. Je leert vanuit deze verbondenheid oplossingen te bedenken langs wegen die compassievol zijn en gericht op samenwerking versus vasthouden aan eigen strategie.

Opgeven bij Olga Wagenaar – werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam of 06 20364158

Theater: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

Theatergroep Hare Majesteit speelt: Drie Schone Jurken en een Schuldgevoel

In een zorginstelling komen personeel, cliënt en familie/mantelzorger  elkaar tegen. Te midden van protocollen en richtlijnen wordt gezocht naar de menselijke maat. Het kan goed gaan tussen mensen; ook kan het zwaar en moeilijk zijn om elkaar te begrijpen, om op elkaar af te stemmen.

Wellicht ook voor u heel herkenbaar theater. De voorstelling wordt gevolgd door een gesprek met de toeschouwers.

 

Datum: zaterdag 16 maart om half 3

Om half 3 in de kerk – Ingang Korsjespoortsteeg.

Kaartjes bestellen: Stort € 10 op rekeningnummer NL45ABNA0435657208 tnv Dominicus Gemeente ovv  ‘drie schone jurken’.

Op 3 en 10 maart worden er na de dienst in de kerk ook kaartjes verkocht.

Zijn er vragen neem dan contact op met de Werkgroep Pastoraat via werkgroeppastoraat@dominicusamsterdam.nl of  Olga Wagenaar via 06 20364158

 

 

12 februari om 7 uur: Lezing professor Cees den Heyer

Paulus, een Jood geraakt door Jezus

Na het lezen van de Handelingen der apostelen en de brief aan de Galaten, lezen we nu de brief aan de Romeinen.

Vanavond geeft  Paulus-kenner Prof. Cees den Heyer  van 19.00 – 21.00 uur een inleiding. Dit belooft zeer interessant te worden.

De avonden zijn open voor een ieder die een of meerdere keren wil meelezen. Opgeven is niet nodig.

Contactpersoon: Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Kosten:  € 5 per avond voor koffie/thee en kopieën

Lezing van Patrick Chatelion Counet:Paulus, een Jood geraakt door Jezus

Na het lezen van de Handelingen der apostelen, waarin we Paulus leerden kennen als gedreven evangelist en reiziger na zijn ‘grote ommekeer’, maar ook als brievenschrijver. Bij het bijbellezen op de dinsdagavond gaan we verder met het lezen van een van de brieven, die Paulus schreef aan de Galaten. Op dinsdag 16 oktober zal Paulus-kenner Patrick Chatelion Counet zijn visie op Paulus en zijn missie houden. Beelden en meningen over Paulus ‘afstoffen’, die in de loop van 2000 jaar Christendom en theologie over hem zijn ontstaan en veel weerstand hebben opgeroepen. Dat zou wel eens heel spannend anders kunnen uitpakken!

Deze avond is open voor een ieder die een andere Paulus wil leren kennen. Wanneer u een of meer keren van plan bent een of meerdere keren naar het bijbellezen te gaan, mag u deze avond niet missen.

Plaats en tijd: Grote zaal van de pastorie; 19.30 tot 21.30

Begeleiding:      Anne-Marie Hauer e-mail: a_mhauer@hotmail.com

Bijdrage: €5