foto-links

raamdom-gr

Nieuw lid van de Beleidsraad

In het najaar kon de verkiezingscommissie ondanks herhaalde oproepen geen enkele kandidaat voor de BR vinden. Omdat vijf leden erg minimaal is voor het werk dat op de BR afkomt hebben we nog eens hard gezocht en gelukkig iemand gevonden.
De BR wil graag Ellen van de Geer benoemen als zesde lid van de BR.
Ellen is al jaren actief in de Dominicus.

De BR is blij dat zij zich in wil zetten voor het bestuur van onze gemeente. Wij vragen dan ook uw instemming met haar benoeming. Mocht u om zwaarwegende redenen toch een stemming willen, dan kunt u dat melden bij de voorzitter van de BR, Jan Bade, via jan.bade@gmail.com.
U kunt de leden van de BR natuurlijk ook na de kerkdienst aanspreken.

Koorloze zondagen ? – bericht van het LT

Op zondag 27/1/2019 was het voor sommige kerkgangers een verrassing dat er in die dienst geen koor was. We hebben daar van meerdere kerkgangers vragen over gekregen – wat is er aan de hand?

We laten u dat graag weten:

Sinds afgelopen zondag heeft het Dominicuskoor één keer per maand een zondag vrij. Die vrije zondag is niet alleen bedoeld om het koor ruimte en tijd te geven om te werken aan nieuw repertoire en om oudere, lastige stukken eens goed op te halen, maar ook om onder leiding van een zangpedagoog te werken aan zangtechniek. Doel van dat laatste is het handhaven en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het koor.

Zondag 27/1/2019 was de eerste vrije zondag voor het koor. De afwezigheid van het koor is toen ingevuld met samenzang onder leiding van een cantor. Dat is één van de mogelijke invullingen van een koorvrije zondag, maar zeker niet de enige. Tot aan de zomervakantie komt er naast een cantordienst een paar keer een inloopkoor, is er een Bachcantate met een cantorij, en zijn er zondagen met een cantorij. Het is een experiment met verschillende muzikale invullingen van de diensten. Soms geven die experimenten aanleiding of gelegenheid tot het experimenteren met andere liturgische vormen, zoals zondag 29/1 met een geleide meditatie.

De Dominicus zoals we die nu kennen is ooit ontstaan uit een liturgisch-muzikaal experiment. Vanuit die achtergrond en de solide basis die ons dat oude experiment heeft gegeven, geven we graag de ruimte aan nieuwe experimenten. We zijn een levende gemeente, en we willen graag met onze tijd meegroeien zowel in inhoud als in vorm. Zoekt en groeit u met ons mee?

hartelijke groet,
namens het Liturgisch Team,

Alle van Steenis

Bericht uit de Beleidsraad 13 – februari 2019

Het kan eigenlijk niet meer, maar het is nog niet te laat om namens de beleidsraad ons allen met elkaar – alle Dominicusgangers, medewerkers en vrijwilligers – een mooi, goed en inspirerend 2019 toe te wensen!
Dat we maar vaak mogen zingen van dit huis waar de deur open staat en waar ieder welkom is. De regenboogvlaggen die half januari aan de gevel van onze kerk wapperen, spreken daarvan en zo is het ook!

Hoe gaan we verder in dit nieuwe jaar?
De verkiezingen voor nieuwe BR-leden hebben niet plaatsgevonden, want er waren geen kandidaten. Dat betekent dat wij voorlopig verdergaan met z’n vijven: Jan Bade, Geert-Jan Meijerhof, Mirjam Nieboer, Jan van der Meulen en ondergetekende. We zijn wel van plan om te kijken of we de BR toch op sterkte kunnen brengen, en wie weet hebt u wel suggesties voor ons in die richting.

Na het vertrek van Emile is er een groep van vrijwillige kosters gevormd, die samen zorgen voor het goed laten verlopen van de reguliere kerkdiensten en bijzondere vieringen, zoals een uitvaart.
Deze groep van kosters bestaat uit Rieke Hart, Herman Huijmans, Jan Pieter de Jong, Emile Linssen, Frederik Lobbrecht, Geert-Jan Meijerhof, Petra Meijerhof en Mirjam Nieboer. De BR is blij met deze mensen die zo vlekkeloos en onopvallend op de achtergrond dit werk doen!

Wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar?
Voor de BR intern is het belangrijk dat de Structuurnota uit 2010 herzien wordt vanwege verouderde, onvolledige of ontbrekende procedures. Dat zal in dit jaar gaan gebeuren, een grote klus voor de mensen die zich hiermee gaan bezighouden.
In de laatste vergadering stelde de BR de nota ‘vrijwilligersbeleid’ vast, dit beleid gaat in 2019 ingevoerd worden. Sommige vrijwilligers zullen merken dat ze verplicht een Verklaring rondom Gedrag, de zogenoemde VOG, zullen moeten aanvragen. De kosten hiervan worden door de Dominicus vergoed. Een VOG biedt geen garantie om ‘ellende’ te voorkomen maar het is wel een teken dat we zorgvuldig kijken wie er met taken in onze kerk bezig gaan en waar we op moeten letten.

Een verbouwing van de entree van de kerk staat op de agenda dit jaar. Het gaat met name om de ingang en de toiletten drempelloos te maken. Dat is hard nodig om voor alle mensen die de Dominicus willen bezoeken een moeiteloze toegang te verzorgen. Het fijne hiervan gaat u ongetwijfeld van de beheercommissie vernemen.

En verder gaan we door op de ingeslagen weg, het zorgen voor goed bestuur van onze gemeente en ons kerkgebouw. U mag ons daarop aanspreken en wij op onze beurt zullen ons zo goed mogelijk naar u verantwoorden.

Dat is beloofd en het belooft dus een mooi jaar te worden!

Met hartelijke groet, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen, secretaris

OPEN HUIS : FAQ’s

Hier enkele veel gestelde vragen, dd 23/12/2018, over het Open Huis:

Q: Hoe laat begint het Open Huis?
A: De deur gaat open om 14.00.

Q: Ik wil helpen, kan dat nog?
A:voor de meeste activiteiten hebben zich intussen voldoende vrijwilligers aangemeld. U kunt nog helpen: tussen 19 en 24u bij Ontvangst en Veiligheid en bij de Schoonmaak en wellicht komt er ergens anders nog een plek vrij. Meld u vooral aan bij de tafel van de centrale coördinatie tijdens het Open Huis zelf!

Q: Kunnen wij bekendheid geven aan/ reclame maken voor het Open Huis?
A: Heel vriendelijk aangeboden, (van-mond-op-mond) reclame maken mag altijd

Q: Kan ik zomaar langskomen? Moet ik voor het diner reserveren? Toegang betalen?
A: U kunt vrijblijvend binnenkomen. Deelname aan het diner is gratis maar gelieve wel om 17:30u in de kerk te zijn, voordat de deur dicht gaat.

Q: Hoe ziet het programma er uit?
A: Het programma vindt u hier

Q: Kan ik iemand spreken van het Open Huis?
A: De telefoonnummers van de coördinatoren vindt u onderaan dit bericht.

48417520_2228414283837845_5224838822369427456_n

Open Huis Programma 2018

48417520_2228414283837845_5224838822369427456_n

Het programma van het Open Huis. Iedereen is welkom van 14u-24u!

Niet goed leesbaar? Klik HIER

Kerstkaarten verkoop 2018

Dominicus Amsterdam KerstVoor de late dienst (22.30u) zijn nog voldoende kaarten en u kunt deze kopen (€5,-) voor aanvang van de dienst aan de deur van de kerk. Als u tussen 22.00u  en 22.20u komt, zult u zeker naar binnen kunnen. Wees welkom!

Vroege dienst om 19.00 u, Overweging: Eva Martens
Tijdens deze dienst, voor jong én oud, is er opvang voor de kinderen tot ca 6 jaar. De iets oudere kinderen zijn welkom in de dienst. Kinderen zullen ook bijdragen aan de dienst.

Late dienst om 22.30, Overweging: Germain Creyghton.
Tijdens deze dienst zal klinken: “Belofte van toekomst”, een woorddienst voor kerstavond, een samenspel van zang, muziek en gesproken teksten, geschreven door Franck Ploum en Arjan van Baest.

Uiteraard zingt het Dominicuskoor in beide vieringen en zal in beide vieringen brood en wijn gedeeld worden. De kerk zal feestelijk versierd en verlicht zijn.

Dingmetveertjes

Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen.

Van Niek Schuman verscheen net het boek “Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen.”

De Adventserie dit jaar is op dit boek gebaseerd, en u leest er ook over in een stuk van de hand van Niek Schuman in de aanstaande Dominicuskrant. Een deel van dit artikel publiceren we hier alvast:

Hoop is dat ding met veertjes

Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij er stil

Hoe hard de wind ook waaien zal
Hoe hevig ook de storm
Hij die zovelen warmte biedt
Dat vogeltje houdt vol

Het klonk zelfs in het koudste land
En in het verste oord
Toch vroeg het mij in grote nood
Nog nooit om kruimels brood

Emily Dickinson (1830 – 1886)
Ans Bouter, liedtekst- & poëzievertalingen

Komt het goed? Natuurlijk niet – hopelijk wel

We zingen het, en wat mij betreft niet gauw te vaak: ‘Hoe ver te gaan? En of er wegen zijn? Nooit meer gebaande. Hoeveel paar voeten zijn zij?’. Het is een vreemde stoet van mensen, dat is wel duidelijk: ‘Kreupelen, blinden, maar met iets in hun hoofd dat stroomt en licht geeft’. Zo blijven zij gaan, ‘angstig te moede, met grote hinkstapsprongen’.
Dit lied deinde door mijn hoofd toen ik in voorjaar 2015 terugreed naar huis van het Eernewoude, bij de Friese meren. Ik had daar een lezing gehouden in de ‘Earnewâldster Rûnte’, een leerhuis van hoog niveau. Woorden als ‘visioen’ en ‘brede perspectieven’ waren langs gekomen. In de pauze mocht ook de spreker even rust nemen, koffie drinken en vragen in ontvangst nemen. De laatste stond op een klein papiertje, en dat was deze dubbelvraag: ‘Komt het goed met deze wereld; wat is úw droom (onder verwijzing naar M.L. King)?’. Nu, daar had ik zo gauw geen aardig antwoord op – en ik zeg er alvast bij: nog steeds niet. Maar goed, ik brabbelde iets over de lange stoet van geloofsfiguren in Hebreeën 11 en vroeg of ik nog iets meer dan de afgesproken tijd kon krijgen. Nee, dat kon echt niet meer. Ik begreep het en dacht vaag: dan maar een boek hierover?

Ziekte en ander malheur leken tot dit jaar toe in de weg te staan. En wat zou ik trouwens over moeten zeggen wat er al niet over gezegd ís? Maar toch. ‘En of er wegen zijn?’: het deed me al die tijd denken aan een uitspraak van de Chinese wijze Lee Sjuun over de vraag wat hopen eigenlijk betekent: ‘Het is als met de wegen op aarde. Eerst zijn er helemaal geen wegen, maar dan ontstaan ze als steeds meer mensen in dezelfde richting gaan lopen’.
Welnu, het heeft me niet meer losgelaten, en in de mooie zomer van dit jaar 2018 vond ik gelegenheid om de eerder opgeschreven notities toch uit te werken tot een boek: Dat ding met veertjes (een dichtregel van Emily Dickinson), met de meer zakelijke ondertitel: Hopen door alle kwaad heen. Ruim uitgegeven (vind ik zelf), beslaat het boek 280 pagina’s mét aantekeningen en verwijzingen; het kost € 19,95.
U vindt het bij de boekentafel.

Platformbijeenkomst Diaconaat

Op zondag 7 oktober wordt de vierde platformbijeenkomst Diaconaat gehouden.

Na de dienst om 12.30 uur nodigen wij de groepen binnen het diaconaat en andere belangstellenden uit in de Pastoraatskamer van de pastorie.

Deze keer staat centraal: de Wereldwinkel. Adriaan van de Bosch zal met de medewerkers van de Wereldwinkel er het een en ander over vertellen. Er is ook ruimte voor de andere groepen hun plannen en werkzaamheden uit te wisselen. Belangstellenden kunnen hiervan kennis nemen en mogelijk hun vragen stellen.

De werkgroep diaconaat zorgt voor koffie en thee, u mag zelf uw lunch meebrengen. Uiterlijk 14.00 uur willen we afronden.

We zien uit naar uw komst!
Namens de werkgroep diaconaat: Herman Huijmans

Nieuws uit het secretariaat

Contactgegevens en openingstijden Secretariaat

Zoals u ongetwijfeld reeds lang weet is het oude mailadres van het secretariaat vervangen door ‘secretariaat@dominicusamsterdam.nl‘ – wij vragen u dat in uw adresboek te wijzigen (indien dat nog nodig is).

Emile Linssen heeft inmiddels afscheid genomen als secretaris – maar hij is nog betrokken bij de verhuur. Hij is voortaan bereikbaar via het mailadres emflinssen@gmail.com. Bij deze een vriendelijk verzoek ook dit adres zo nodig aan uw adresboek aan te passen of toe te voegen.  Over enige tijd zullen we nl. het ‘domsecr’- adres opheffen.

De openingstijden van het secretariaat zijn di – vrijdag van 9.00-12.00, daarnaast is Frederik Lobbrecht, de nieuwe secretaris, ook vaak op zaterdag aanwezig (maar niet op vaste tijden) en zondag voor en na de dienst.

Wel is Frederik mobiel bereikbaar – via 06-45503644 en is het altijd mogelijk een afspraak te maken!

Verhuur en kalender

Voor de verhuur is een nieuwe coördinator aangesteld: Jan Pieter de Jong- u vindt er meer informatie over in dit bericht van de Beleidsraad

Emile Linssen staat hem de komende tijd met raad en daad terzijde.  Jan Pieter is per mail bereikbaar via verhuur@dominicusamsterdam.nl

Voor werkgroepen heeft dat allereerst gevolgen voor het reserveren van ruimtes via de kalender: omdat Jan Pieter en Frederik de kalender samen beheren kunt u er niet zonder meer van uit gaan dat een ruimte niet verhuurd is als deze op de kalender nog open staat.

Een bericht naar Frederik of Jan Pieter is raadzaam alvorens een reservering als definitief te beschouwen!

Verder zullen u de komende tijd (niet te veel als het goed is) kleine veranderingen aan de website gaan opvallen,  ik hoop dat u die als verbeteringen zal ervaren.

Voor vragen en opmerking kunt u mij altijd bereiken!

Met vriendelijke groet,

Frederik Lobbrecht

secretaris

 

Vieringen in september 2018: Sjaloom, een scherpe koers kiezen

september 2018

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze Hem zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Eeuwige mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’

Joh. 20, 19 -21

Na de zomer. Kinderen gaan weer naar school, allerlei activiteiten en vaste patronen komen weer op gang. We pakken de draad op van de Bijbelse verhalen die ons helpen om ons leven te richten aan de hand van het bijbelse grondwoord Sjaloom dat meest vertaald wordt als vrede. Juist na de zomerse onderbreking van vaste patronen kunnen we onderscheiden hoe het met ons leven, onze levenspatronen gesteld is. Welke koers varen we?

Sjaloom is een rijk begrip, en betekent in de Hebreeuwse Bijbel zoveel méér dan vrede. Sjaloom heeft ook te maken met gaafheid, heelheid, veiligheid, met welzijn voor mens en schepping in de meest brede zin van het woord. Het wordt gebruikt om heilzame verbonden tussen volken te benoemen, een veilige aankomst op je bestemming, een niet meer verwachte genezing, nieuwe rust die je gevonden hebt. Het is de droom van God die ons uitnodigt om mee te werken door trouw te zijn aan haar principes.

Bij profeten is de belofte van sjaloom het positief tegenovergestelde van de onheilsprofetieën. Aanklacht en belofte vormen samen een richting voor ons gezamenlijke leven. Zoals elk positief begrip roept sjaloom ook de weerbarstige werkelijkheid op. Het gebrek aan gerechtigheid is soms nog schrijnender als je een voorspelling maakt van wat er mogelijk is. Anderzijds kan het helpen om vol te houden en ook middenin moeilijke omstandigheden al vrede te vinden. Daar zijn in de bijbel veel voorbeelden van. Nu nog pijn en eenzaamheid, oorlog en natuurrampen. Maar ooit…

Op vijf zondagen verdiepen we ons verstaan van het woord Sjaloom en van de alledaagse werkelijkheid waar we mee te maken hebben. We laten ons aanspreken en uitnodigen, als mens en als gemeenschap om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Dat is geen lieflijke, harmonieuze koers, maar een scherpe, die keuzes vraagt.

Zondag 2 september 2018 – Een altaar voor de vrede

Toespraak: Marcel Elsenaar

Lezing: Rechters 6: 7 – 24

Het is ellende bij het volk van Israël. ze worden voortdurend geplunderd door omliggende volkeren. God heeft het verbond blijkbaar opgezegd. Totdat Gideon benaderd wordt door een engel. Als zijn offer tot zijn verwondering en schrik wordt aanvaard richt hij een altaar op met de naam: ‘de eeuwige schenkt sjaloom’.

Zondag 9 september – Sjaloom voor iedereen

Toespraak: Bram Grandia

Lezingen: Jesaja 57, 12-21, Mattheüs 5: 43-48

“Vrede, vrede voor iedereen ver weg of dichtbij” schrijft Jesaia. Wat mensen ook doen, tot welk volk ze ook behoren, welke goden ze ook aanbeden hebben – wie nu kiest om de rechte weg te bewandelen zal rust hebben op zijn sterfbed en de vrede binnengaan. Alleen de goddelozen zullen geen vrede kennen.

Zondag 16 september - Vrede als erfenis – vredeszondag

Toespraak: Henk Hillenaar

Lezing: Johannes 14, 15-31

Jezus kondigt bij zijn leerlingen aan dat hij ze zijn vrede nalaat. De vrede die de wereld niet geven kan. Als ze zich in liefde met hem verbinden zijn ze ook met de Vader verbonden. En dan ben je eigenlijk nooit meer verloren.

Zondag 23 september Vrede als gerechtigheid

Toespraak: Janneke Stegeman

Lezing: Gen. 14 – 17-21 Abraham en Melchisedek

Nadat Abraham zijn neef Lot heeft bevrijd van Kedorlaomer kan hij alle bezittingen van de overwonnenen bij het zijne voegen. Maar als hij de zegen krijgt van Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste, geeft hij aan niet meer te willen nemen dan rechtvaardig is.

Zondag 30 september – 12 jarigen-dienst

Toespraak: Michaël van der Meer

Lezing: Gen 33 Jacob’s hereniging met Ezau , aangevuld met lezingen die kinderen uitkiezen.

In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.

september 2018