foto-links

raamdom-gr

Eva Martens 2

Eva Martens wordt nieuwe pastor Dominicus

Na een uitgebreide zoekperiode kunnen we als Dominicusgemeente een nieuwe pastor verwelkomen: Eva Martens. Per 1 april 2018 wordt zij voor 15 uur per week de collega van Juut Meijer.

Eva is 35 jaar, ze is getrouwd met Remco Graat, woont in Lent en heeft een dochter, Rivka, van 2,5 jaar en een zoon, Avital, van 7 maanden. Eva komt uit een katholiek nest. Na een propedeuse psychologie studeerde ze vier jaar voor theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze zocht meer verdieping in haar leven en vond die in de theologiestudie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar deed ze ook haar Master of Theology en een beroepsjaar Geestelijke verzorging. Sinds 2016 is ze – als lid van het team van studentpastores van de Studentenkerk Nijmegen – studentenpastor voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit werk combineert ze voorlopig met haar werk voor de Dominicus.

Eva heeft veel zin in haar nieuwe baan. Zelf zegt ze daarover: “Ik vind het een eer te mogen werken in deze mooie en bruisende kerkgemeenschap. Ik verheug me op inspirerende vieringen en ontmoetingen.”

Veel dank gaat uit naar de sollicitatiecommissie met als leden: Paul Kruyswijk (personeelsfunctionaris, voorzitter), Jan Bade (BR), Olga Wagenaar (WP), Juut Meijer (pastor), Claartje Cruijff (LT, eerste ronde) en Willem Koperdraat (WP, tweede ronde). Na een eerste poging die op niets uitliep, gaf de commissie niet op, plaatste een nieuwe advertentie en doorliep het hele traject van voren af aan. De keuze voor Eva was unaniem, het kennismakingsgesprek met de BR en het klikgesprek met Juut Meijer bevestigden deze keuze.

Speciale dank ook aan Juut Meijer die in de afgelopen maanden op het gebied van pastoraat veel extra werk op zich heeft genomen.

We heten Eva van harte welkom en wensen haar een goede start in de Dominicus.

De Beleidsraad

 

 

 

 

Kinderboekentip over Duurzaamheid

Aansluitend aan het thema van deze veertigdagentijd in de Dominicus en in overleg met de werkgroep ‘Duurzaamheid’ heeft Lieke haar kinderboekentip aangepast aan dit thema. Ze heeft ook nog een lijst met goede kinderboeken over duurzaamheid, samengesteld,gesorteerd naar leeftijd.
Deze lijst kun je HIER vinden en is ook gratis af te halen bij de boekentafel.

Lees HIER de kinderboekentip.

 

 

Stof zijt gij – een serie diensten over duurzaamheid in de veertigdagentijd

Tijdens  de Veertigdagentijd, die vanouds een tijd van bezinning en reflectie is op de wereld waarin we leven, willen we dit jaar aandacht besteden aan het thema Duurzaamheid. De vernietiging, vervuiling en uitputting van de natuur is een van de meest zorgwekkende onderwerpen geworden. Op alle mogelijke manieren staat het begrip Duurzaamheid daarom in de belangstelling: overal zijn groepen bezig met de toekomst van onze aarde in het klein en in het groot, en dat is nodig ook. Nederland heeft een nieuw ministerie voor economische zaken en klimaat, maar Trump trok zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. De plasticsoep in oceanen en rivieren breidt zich uit, fijnstof is een groeiend probleem, net als tekort aan water.

Ook de Dominicus telt sinds vorig jaar een Werkgroep Dominicus Duurzaam die over dit onderwerp in de Dominicuskrant schrijft om de thematiek meer onder de aandacht te brengen van ieder van ons en de Dominicus als geheel.

De bijbel spreekt van het beschermen van leven. Juist in de tijd van Pasen vieren we in de Christelijke traditie de overwinning van het leven op de dood.  We zingen van liefde die duren zal en van een God  die niet laat varen wat eenmaal begon. Hoe verhoudt zich dat tot hoe wij de natuur naar ons hand zetten en de aarde uitputten?

En hoe vertaalt duurzaamheid zich naar andere aspecten van ons leven?

De lange duur lijkt op veel meer terreinen in het nauw te raken. Men spreekt van de duurzaamheid van onze economie, de arbeid en de zorg,  van relaties, kerk en geloof en van kunst en cultuur. Overal wordt bezuinigd en ingedikt. Allerlei toezeggingen, afspraken, (verblijfs-)vergunningen en contracten zijn eerder tijdelijk dan blijvend. En nu we dikwijls zoveel langer leven dan voorheen, komt ook nog de vraag op naar het ingrijpen in onze levensduur.

Deze spanning tussen tijdelijkheid, eindigheid en eeuwigheidswaarde die met het leven gegeven is, willen we overdenken. Hoe kunnen wij barmhartigheid verkondigen en gestalte geven in de wereld van nu : liefde en leven voor een langere duur. Gedurende de weken tot en met Pasen zullen we het begrip Duurzaamheid  van verschillende kanten verkennen en ons bezinnen op de ‘’lange adem’’ die in de Schrift hoog aangeschreven staat naast recht en zorg en durende liefde.

14 februari:  Aswoensdag – Mens ben je, wees gezegend  – Henk Hillenaar

Zondag 18 februari – inleiding op de serie

lezing : fragmenten van Genesis 1 en 2  voorganger : Henk Hillenaar

 

Zondag 25 februari  Duurzaamheid van relaties

Lezing:  Handelingen 8, 26 – 40?   Voorganger: Janneke Stegeman

 

Zondag 4 maart : Duurzaamheid en beheersen

Lezing: Psalm 8.  Voorganger: Christiaan M. Erwich

 

Zondag 11 maart:  Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar – over duurzaamheid en hoop

In deze viering vindt het jaarlijkse ritueel van de handwassing plaats, symbool van omkering en hoop op nieuwe toekomst.

Voorganger: Germain Creyghton

 

Zondag 18 maart:  Aarde, deze.

Lezing: Jeremia 18, Jesaja 24   Voorganger: Colet van der Ven

 

Zondag 25 maart:  Palmpasen – Duurzaam Leiderschap

In samenwerking met de Werkgroep Kind en Annigje Bos

 

 

Witte Donderdag – Janneke Stegeman en Germain Creyghton

Goede Vrijdag – Juut Meijer

Paasavond – Henk Hillenaar

Paasmorgen – Arjan Broers

 

Zondag 8 april: Beloken Pasen – Fundamenteel anders denken

Voorganger: Herman Wijffels

Na de dienst besluiten we de serie over duurzaamheid met een vegetarische lunch en een nagesprek met Herman Wijffels.

 

Geluidsproblemen voor meeluisteren opgelost

De laatste tijd ontvingen we veel klachten van mensen die thuis of elders meeluisteren naar de vieringen. De kwaliteit van het geluid was niet goed. Er zijn nu aanpassingen aan de microfoons in de kerk gedaan en daarmee zouden de problemen opgelost moeten zijn. Wij hopen daarom dat iedereen weer een goede ontvangst van de diensten uit de Dominicus heeft. Mochten er toch weer problemen met de geluidskwaliteit zijn dan kunt u deze melden bij Carla van der Heijden carla.vanderheijden@upcmail.nl

 

 LUISTER HIER. Zondagochtend om 11 uur of achteraf.

The Universe Provides, Thom Jansen, piano

Een dubbel Cd met vertrouwde Dominicusklanken. Een warm thuisgevoel komt over je heen als het geluid van onze prachtige Faziolivleugel je huiskamer vult. Je hoort het direct: Dit is Thom!

Door Carla van der Heijden

Zijn favorieten uit de muziekliteratuur, bijvoorbeeld het Andante van Mozart, een Prelude van Chopin, de Träumerei van Schumann en Solvejgs Lied van Grieg, klinken vertrouwd. Maar je herkent vooral ook liederen van hemzelf en van Bernard Huijbers, zijn grote voorbeeld. En zelfs in de improvisaties die niet de naam van een lied dragen, resoneren de melodieën mee die ik talloze malen zong en zich vastgezet hebben in mijn hoofd en hart.

In het boekje dat bij de dubbel Cd hoort, schrijft Thom over zijn gave om te improviseren, wat hij dan ook veelvuldig doet tijdens de kerkdiensten. Het kost hem weinig moeite. ‘De geest van wat er allemaal om ons heen zweeft’ neemt bezit van zijn handen en dan ontstaat vanzelf de muziek waar vele mensen elke week weer van genieten. Maar omdat het dan te gezellig en te lawaaierig is, zijn daarvan zijn geen opnames te maken. Thom heeft echter ervaren dat het heel anders is als je alleen in de lege Dominicus aan de vleugel zit en de opnameknop hebt aangezet om een improvisatie te gaan opnemen. Dan is de zondagse positieve ‘geladenheid’ niet zo maar op te roepen vanuit het niets.

Toch kan het wel, een improvisatie opnemen met publiek erbij. Ooit maakte ik het mee. Een onvergetelijke ervaring. Het koor nam een Cd op voor iemand persoonlijk, bij wijze van groet. We zongen enkele liederen en Thom zou ook een improvisatie spelen. Zondagse gezelligheid moest natuurlijk niet in de opname terecht komen. Maar het koor was daar wel, met de neus bijna bovenop de vleugel, zoals altijd, en dus ook vlak onder de opname microfoons. Thom speelde, minutenlang, en wij zaten daar, roerloos en hielden onze adem in.

Natuurlijk is er met Thom in de laatste anderhalf jaar veel gebeurd. Zoals bekend is Thom behalve pianist/organist, ook een fervente klusser. En dat nu kan een risico met zich meebrengen, zo bleek in de zomer van 2016, toen een cirkelzaag de 4 vingers van zijn linkerhand ernstig beschadigde. Hoewel er allerlei beperkingen zijn gebleven, waar Thom soms veel last van heeft, kunnen we toch stellen dat de arts wonderen heeft verricht. Waardoor Thom op zijn beurt ook een wonder kon verrichten: De opname van deze dubbel Cd.

The Universe Provides wordt feestelijk gepresenteerd op zondag 18 februari om kwart voor 1, na de dienst in de Dominicus. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Na afloop is de dubbel Cd te koop voor €20,00. De Cd kan ook online besteld worden, zie daarvoor deze link

Carla van der Heijden is lid van het Dominicuskoor.

Zie ook de website van Thom.

 

Inzamelen van oude mobieltjes en lege cartridges

U hebt ze misschien ook nog ergens liggen, één of meer oude mobieltjes en lege cartridges. Daar kunt u iets nuttigs mee doen door ze in te leveren, zodat de waardevolle stoffen die ze bevatten, kunnen worden hergebruikt.

Dat inleveren kan de komende weken in de Dominicus. Er komt achter in de kerk een inzamelbox te staan van Eeko. Eeko is een ideële organisatie die zich al jaren bezighoudt met het recyclen van mobieltjes en cartridges. Met de opbrengst steunt Eeko een aantal goede doelen, zoals stichting Aap, het Wereld Natuurfonds en Light for the World.

Mobieltjes bevatten, naast een klein beetje zilver en goud, het mineraal coltan. Coltan zorgt ervoor dat de telefoon niet te warm wordt. Zonder coltan zou het mobieltje vele malen groter moeten zijn.

Helaas wordt coltan maar op een paar plaatsen in de wereld gevonden. Een van die plaatsen is de Democratische Republiek Congo. In Congo wordt strijd gevoerd om deze waardevolle grondstof, wat grote schade toebrengt aan het oerwoud en aan de daar levende gorilla’s. Bovendien worden voor het winnen van coltan in de mijnen kinderen ingezet, omdat zij zich makkelijker in de nauwe mijngangen kunnen bewegen. Het is zwaar werk dat bij hoge temperaturen moet worden gedaan en de kinderen maken heel lange werkdagen.

Met het terugwinnen van coltan uit oude mobieltjes kan dus kinderarbeid worden bestreden, vernietiging van het oerwoud worden tegengegaan en de levens van gorilla’s worden gespaard.

Als uw printer meldt dat een cartridge moet worden vervangen, bevat die nog een hoeveelheid inkt (toner) die hergebruikt kan worden. Eeko is een van de organisaties die zich daarmee bezighouden.

Neem dus uw oude mobieltjes en lege cartridges mee naar de Dominicus en leg ze in de verzamelbox achter in de kerk naast het trefpunt.

Eeko geeft een vergoeding van €3 voor elk ingeleverd mobieltje. Dat geld zal door Eeko worden overgemaakt aan ‘Light for the world’. Light for the world biedt steun aan mensen met een handicap in ontwikkelingslanden in de vorm van medische zorg, hulpmiddelen, aangepast onderwijs en revalidatie.

U ziet wel: u kunt met uw oude mobieltjes en cartridges meerdere goede doelen tegelijk dienen en u krijgt weer wat meer kastruimte.

Hartelijk dank namens de werkgroep Dominicus duurzaam, de kinderen in Congo en de gorilla’s, Ronald Polderman.

Bericht uit de beleidsraad

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud als u dit leest. Een nieuwjaarswens van de Beleidsraad voor u en jullie allen, bezoekers van de Dominicus, is dus wel oudbakken, een overjarige oliebol als het ware.

Maar toch  willen we u graag al het goede wensen voor dit jaar. Voor ieder die in 2018 de diensten bezoekt. Voor alle vrijwilligers die samen de Dominicusgemeente en kerk administratief, huishoudelijk en geestelijk verzorgen. En voor alle professionals die ons wekelijks verwennen met mooie vieringen en ons pastorale bezoeken bieden als we dit van node hebben.

Mogen wij met z’n allen een mooi, inspirerend en goed jaar hebben, in openheid naar de buitenwereld en de binnenwereld.

Als BR zijn we het jaar goed begonnen met drie nieuwe leden: Geert-Jan Meijerhof, Jan van der Meulen en Mirjam Nieboer vullen de vrijgekomen plaatsen in, zodat de BR weer op sterkte is. De blijvers zijn Jan Bade, Marjanne Tamminga en Joanne Kruijswijk Jansen.  De gegevens van de BR-leden vindt u HIER op de website.

Aan de eerste vergadering ging een gezamenlijke maaltijd in de pastorie vooraf, ieder bracht iets te eten of te drinken mee en zo maakten we op de oudchristelijke manier kennis met elkaar.

In die vergadering zijn de taken en de aandachtsvelden besproken en verdeeld. Die verdeling ziet er zo uit:

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Jan Bade, voorzitter, Joanne, secretaris, en Geert-Jan, derde lid. Dit bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de vergaderingen voor.

De aandachtsvelden zijn als volgt verdeeld:

- liturgie: Marjanne en Jan Bade

- beheer: Mirjam en Geert-Jan

- diaconaat: Jan van der Meulen

- pastoraat: Joanne

- interne communicatie: Joanne

- externe betrekkingen: Jan van der Meulen en Marjanne

In een korte terugblik willen we enkele mooie ontwikkelingen en gebeurtenissen memoreren:

- na twee prachtige en goed bezochte kerstavondviering volgde een geslaagd Open Huis op eerste kerstdag. Er kwamen ongeveer 1500 bezoekers waarvan 750 deelnemers aan het driegangendiner. En dit alles dankzij een groot aantal vrijwilligers, die de kerk feestelijk versierden, het hele Open Huis voor en achter de schermen vorm en inhoud gaven en degenen die voor het opruimen en schoonmaken zorgden na de kerst. Van de vrijwilligers noemen we hier speciaal Danny van Ommen en Lina van Steenis. Danny was voor het eerst algemeen coördinator, samen met Lina die dit voor het tweede jaar op zich nam. Het bleek een geslaagd duo!

- de Dominicus wordt ‘groene kerk’, dankzij een initiatief van de werkgroep Dominicus Duurzaam. Dit houdt in dat ons kerkgebouw wordt aangemeld als deelnemer bij de Stichting Groene Kerken. Die deelname wordt zichtbaar door een schildje dat bij de entreedeur in de Korsjespoortsteeg zal worden aangebracht. Daar mogen we toch trots op zijn, ondanks dat ons gebouw niet optimaal vergroend kan worden.

- verder is de BR verheugd met het aspirant-lidmaatschap van het Liturgisch Team van de ons al bekende Marcel Elsenaar en van de theoloog van het jaar 2017, Janneke Stegeman.

De procedure voor het werven van een pastor is in vergevorderd stadium en het ziet er hoopvol uit. Mogelijk weet u al meer als u deze krant leest, en zo niet, dan zult u er spoedig van horen.  Voor de sollicitatiecommissie bleek het geen sinecure te zijn om een pastor te vinden die èn past in het profiel van de Dominicus èn akkoord gaat met de werkwijze in onze kerk en de beschikbare arbeidsvoorwaarden. Maar zoals het er nu – 23 januari – uitziet gaat zal de procedure succesvol afgerond worden.

In de komende tijd wordt er door BR en Beheercommissie gekeken naar de mogelijke opvolging van Emile. Zijn takenpakket is enorm uitgebreid over diverse terreinen, zoals de zondagse kerkdiensten, overige diensten, de verhuur van het gebouw en de administratieve werkzaamheden. Bij zo’n functie komt het ook aan op heel veel klussen en klusjes. En natuurlijk ook op het grote aantal contacten met uiteenlopende personen en organisaties dat deze functie vereist. Het opstellen van een profiel ten behoeve van de werving zal de eerste stap in deze procedure zijn.

Tenslotte vieren we op 18 februari de presentatie van de nieuwe CD van Thom Jansen, ‘volgespeeld’ – en dit vast met de van hem bekende virtuositeit – met pianomuziek. Na de viering bent u op deze zondag allen uitgenodigd om bij de presentatie te zijn en de kans te hebben, als eersten, om de nieuwe CD aan te schaffen. Thom feliciteren we alvast met zijn 65ste verjaardag in dezelfde maand.  Meer informatie over deze feestelijke bijeenkomst vindt u HIER

De vergaderingen van de Beleidsraad zijn openbaar. Meer informatie daarover vindt u HIER

Met een hartelijke groet voor u allen, namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

serie na epifanie

Nieuwe serie: Zondagen na Epifanie

foto Sagrada Familia Barcelona

In onze traditie worden de zondagen tussen Kerstmis en het begin van de veertigdagentijd ‘zondagen na Epifanie’ genoemd. Het feest van Epifanie – ons ‘Driekoningen’ – plaatst het meer intieme geboortefeest van Kerstmis in een wijdere, theologische samenhang en viert ‘de verschijning – epifanie – van Gods gezondene in deze wereld’. Die ‘ontmoeting van hemel en aarde’, het mysterie van de menswording, proberen we op deze ‘zondagen na Epifanie’ te verhelderen en te verdiepen.

Dat doen we door een serie vragen te stellen over onze aarde waar dood en geweld, corruptie en ook godsdienstige tegenstellingen die ontmoeting met de Levende God en de liefde die Jezus predikt, voortdurend lijken te logenstraffen.

We gaan door met de viering van Kerstmis en tegelijk stellen we al vragen over leven en dood die straks in de veertigdagentijd en in de viering van Pasen centraal zullen staan.

We sluiten deze zondagen deels aan bij de lezingen die het oecumenisch leesrooster ons biedt

(afbeelding: beeldengroep van de 3 wijzen, Sagrada Familia in Barcelona)

 

Zondag 14 januari : apocalyptiek als ontsluiering van de tijd

Voorganger: Anton Wessels  Lezing:  Daniel 7: 1-14

 

Zondag 21 januari: Luister, luister!

Voorganger: Marcel Elsenaar Lezing: 1 Samuel 3, 1 – 10

In deze dienst zal Lucia Sala worden gedoopt

 

Zondag 28 januari Het leven gewekt in de ouderdom en bij dementie

Voorganger: Tim van Iersel   Lezing: Lucas 16, 19-31

 

Zondag 4 februari  Hoe God verschijnt waar wij verliezen

Voorganger: Juut Meijer Lezing: 2 Koningen 4,18-37  Marcus 1: 29vv

 

Zondag 11 februari   een Bachcantate met Arjan van Baest

Voorganger: Claartje Kruijff    lezing: Psalm 32

 

 

Vergaderingen Beleidsraad in 2018

De  Beleidsraad heeft de vergaderplanning voor 2018 vastgesteld en laat u graag weten hoe die eruit ziet. Dit met het oog op de openbaarheid van deze vergaderingen, geïnteresseerde bezoekers van de Dominicus zijn hierbij van harte welkom zonder opgave vooraf. De vergaderingen vinden altijd plaats in de pastorie van 20.00 – 22.00 uur, behalve het coördinerend overleg, dat tussen 19.00 en 20.00 uur plaatsvindt.

Overzicht:

- de beleidsraad komt bijeen op 22 jan, 26 febr., 26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 27 augustus, 24 september, 29 oktober,  26 november en 17 december.

- het voor- en najaarsoverleg van de beleidsraad met de werkgroepen wordt georganiseerd op  11 april en 14 november.

 

Vieringen in de Advent en kersttijd

Ook dit jaar vieren we in de advent en met kerstmis onze gevoelens van verlangen en verwachting.

We vieren het geloof dat we ons dankzij dat verlangen en die verwachting  mogen en kunnen inzetten voor een beter leven en een betere wereld, ondanks het feit dat  zo veel in die wereld en in ons zelf naar het tegendeel lijkt te verwijzen.

De komende drie adventszondagen  (er is in 2017 geen vierde omdat deze samenvalt met kerstavond) gaan we opnieuw luisteren naar de oude verhalen van Johannes, Lucas en Mattheus waarin de komst en de geboorte van Jezus van Nazareth worden  aangekondigd.

We zien uit naar Kerstavond waarop we het waarschijnlijk meest bekende en geliefde verhaal uit de wereldliteratuur weer zullen horen en bezingen: over zijn geboorte in Bethlehem, en over het nachtelijk bezoek van de herders aan de stal waar dit gebeurde.

En natuurlijk horen we in het nieuwe jaar, na de viering van het Open Huis, ook weer het fraaie sluitstuk van dit alles: het verhaal van de magiërs – ‘de drie koningen’ – uit het verre Oosten die Jezus komen eren.

 

Op 3 december, de eerste adventszondag, horen we Johannes de Doper Jezus’ komst aankondigen. We staan naar aanleiding van diens optreden stil bij het heel ouderwetse woord ‘deemoed’ : een woord dat we niet meer kennen of waar we niet meer van houden, terwijl we toch onder de indruk kunnen raken van mensen die deemoedig zijn.

Lezing: Johannes 1, 19-30   Voorganger: Claartje Kruijff

 

Op 10 December, tweede adventszondag,  vieren we verlangen en verwachting met het verhaal van de ‘annunciatie’ : de aankondiging aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden. We zingen het Magnificat, Maria’s danklied over Gods weldaden, dat Lucas haar laat aanheffen tijdens haar bezoek aan Elisabeth, die zwanger is van Johannes.

Lezing: Lucas 1, 26-56    Voorganger: Nick Schuman

 

Op 17 december, de laatste adventszondag, gaat het over Godsverlangen. Is Godsverlangen van deze tijd? Ja en nee. De een verlangt matig of soms een beetje, een ander zonder het te weten, een derde zegt het überhaupt niets en een volgende verlangt diep, zozeer dat het huidige leven ver van Gods volle glorie erbij verbleekt. Weer een ander verlangt vooral naar Gods liefde, vrede en recht. Deze zondag voor Kerst gaat over de vraag wat verlangen naar God eigenlijk is.

Lezing: Psalm 139  Tweede lezing: een verrassing    Voorganger: Annewieke Vroom

 

Op 24 december, Kerstavond, vieren we het hoogfeest van geboorte en nieuw leven.

Voorganger : Juut Meijer

Er zijn twee vieringen, om 19.00 en om 22.30 uur.  Tijdens de viering van 19.00u is er een programma voor kinderen.

Er zijn toegangskaarten nodig omdat om veiligheidsredenen het aantal plaatsen aan een maximum gebonden is. Voor de tweede viering zijn er nog voldoende kaarten beschikbaar. De eerste viering is helaas al uitverkocht.U kunt deze kaarten kopen bij het secretariaat van de Dominicus, op woensdag 20 dec, donderdag 21 dec, vrijdag 22 dec en zaterdag 23 december, steeds tussen 13 en 17u. Aanbellen bij de pastorie, Spuistraat 12

Richtprijs is €2,- voor kinderen onder 14 jaar en €5,- voor personen boven de 14 jaar.

 

Op eerste Kerstdag, 25 december, houden we in de Dominicus voor de 48e keer Open Huis.

De kerk gaat open om 14.00 uur. De maaltijd is om 18.00 uur

 

Op 31 december houden we een speciale oudejaarsdienst: ‘Omzien in verwondering’ naar wat achter ons ligt dit jaar, in de Dominicus, en in stad, land en wereld.  Na afloop drinken we een glaasje ‘glühwein’.

Met: Ko Bordens, Mirjam Wolthuis, Jannet Delver en Gerard Swüste

 

Op 7 januari 2018 wensen we elkaar een goed jaar toe in de Dominicus.

We lezen als afsluiting van onze Kerstviering het verhaal over ‘de drie koningen’ die Jezus zoeken, over de ster die de weg naar hem wijst, en over de droom die hun een andere weg naar huis aanzegt. Dit mythische verhaal over je weg vinden kan ons ook in het nieuwe jaar inspireren.

Lezing: Mattheus, 2, 1-12   Voorganger: Henk Hillenaar