foto-links

raamdom-gr

Uitslag van de verkiezing voor de beleidsraad

Op 10 december heeft de verkiezing voor de Beleidsraad van de Dominicus plaatsgevonden. De uitslag van de verkiezingen is als volgt: Er zijn 239 stemmen uitgebracht, waarvan 1 ongeldige en 2 blanco stemmen.

Gekozen zijn Mirjam Nieboer met 112 stemmen, Geert-Jan Meijerhof met 65 stemmen en Jan van der Meulen met 37 stemmen.

Rienk Theisens heeft 22 stemmen behaald. Hij heeft wel de kiesdrempel gehaald, maar is niet gekozen in de beleidsraad.

Wij feliciteren de nieuwe leden van de beleidsraad en zijn tevreden over het verloop van deze verkiezingen. Zijn er vragen of opmerking over de verkiezing, dan hoort de verkiezingscommissie dat graag: Jop Mendelts (jopmendelts@telfort.nl)  en Tineke Dijkstra (tineke-dijkstra@live.nl)

Open Huis op Eerste Kerstdag

De leukste dag van het jaar in de Dominicuskerk wordt nu alweer voor de 48ste keer gehouden op Eerste Kerstdag: Open Huis. Een kerstfeest waar iedereen welkom is: gelovig of ongelovig, met of zonder dak boven je hoofd, alleen of samen. Om alles goed te laten lopen en vooral gezellig te maken kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Meer info over het Open Huis en wat er allemaal te doen zal zijn, kun je hier vinden. We hebben je hulp hard nodig. Geef je op als vrijwilliger via het inschrijfformulier.

Speciale aandacht gevraagd voor de volgende vrijwilligerstaken

Ontvangst & Veiligheid

Als vrijwilliger bij de Ontvangst en Veiligheid verwelkomt u in eerste plaats de gasten met een vriendelijke lach. Maar, naast die lach is het tevens van belang alert te zijn zodat onverwachte gebeurtenissen gesignaleerd worden en er bovendien naar gehandeld kan worden. Dronken mensen kunnen niet worden toegelaten in de kerk en soms moeten mensen op de huisregels gewezen worden. Daarnaast moet de doorstroom van mensen op sommige plekken worden bevorderd. Al deze taken behoren tot het aandachtsgebied van de O&V. Het is aan de ene kant een verantwoordelijke functie maar geeft aan de andere kant ook ontzettend veel ruimte om van een zijlijn te genieten van het feest!

Rond het kerstdiner als gastvrouw of gastheer

Als gastvrouw of gastheer krijgt u samen met een ander een tafel toebedeeld die u van een prettig avondmaal voorziet. U dekt de tafel, schenkt de wijn in en haalt het eten bij de ophaalpunten. Het is een kwestie van open en gastvrij te werk gaan door bijvoorbeeld de namen van uw gasten te leren en gesprekken met ze aan te knopen. Op die manier zullen de gasten niet alleen vol van het maal zijn, maar ook van uw warmte.

 

Zie mij – De Bijbel in 609 foto’s

Tentoonstelling in het Bijbels Museum

Fotograaf: Caroline Waltman

Caroline Waltman is sterk geïnspireerd door de Dominicus ook en maakte ook illustraties in het jubileumboek. Er zullen ook foto’s gebruikt worden voor de Orde van Dienst met kerst.

Het is alweer bijna een jaar geleden dat haar fotoboek Paradisewill.com is verschenen.
De tentoonstelling toont foto’s uit dat boek op groot en levensgroot formaat. Van de tentoonstelling is een video gemaakt door NH Media: Nieuwe beelden bij oude teksten (08:21)

De tentoonstelling ‘Zie mij’, de Bijbel in 609 foto’s is te zien in het Bijbels Museum, Herengracht in Amsterdam tot 14 januari 2018.

Vieringen in de Advent en kersttijd

Ook dit jaar vieren we in de advent en met kerstmis onze gevoelens van verlangen en verwachting.

We vieren het geloof dat we ons dankzij dat verlangen en die verwachting  mogen en kunnen inzetten voor een beter leven en een betere wereld, ondanks het feit dat  zo veel in die wereld en in ons zelf naar het tegendeel lijkt te verwijzen.

De komende drie adventszondagen  (er is in 2017 geen vierde omdat deze samenvalt met kerstavond) gaan we opnieuw luisteren naar de oude verhalen van Johannes, Lucas en Mattheus waarin de komst en de geboorte van Jezus van Nazareth worden  aangekondigd.

We zien uit naar Kerstavond waarop we het waarschijnlijk meest bekende en geliefde verhaal uit de wereldliteratuur weer zullen horen en bezingen: over zijn geboorte in Bethlehem, en over het nachtelijk bezoek van de herders aan de stal waar dit gebeurde.

En natuurlijk horen we in het nieuwe jaar, na de viering van het Open Huis, ook weer het fraaie sluitstuk van dit alles: het verhaal van de magiërs – ‘de drie koningen’ – uit het verre Oosten die Jezus komen eren.

 

Op 3 december, de eerste adventszondag, horen we Johannes de Doper Jezus’ komst aankondigen. We staan naar aanleiding van diens optreden stil bij het heel ouderwetse woord ‘deemoed’ : een woord dat we niet meer kennen of waar we niet meer van houden, terwijl we toch onder de indruk kunnen raken van mensen die deemoedig zijn.

Lezing: Johannes 1, 19-30   Voorganger: Claartje Kruijff

 

Op 10 December, tweede adventszondag,  vieren we verlangen en verwachting met het verhaal van de ‘annunciatie’ : de aankondiging aan Maria dat ze de moeder van Jezus zal worden. We zingen het Magnificat, Maria’s danklied over Gods weldaden, dat Lucas haar laat aanheffen tijdens haar bezoek aan Elisabeth, die zwanger is van Johannes.

Lezing: Lucas 1, 26-56    Voorganger: Nick Schuman

 

Op 17 december, de laatste adventszondag, gaat het over Godsverlangen. Is Godsverlangen van deze tijd? Ja en nee. De een verlangt matig of soms een beetje, een ander zonder het te weten, een derde zegt het überhaupt niets en een volgende verlangt diep, zozeer dat het huidige leven ver van Gods volle glorie erbij verbleekt. Weer een ander verlangt vooral naar Gods liefde, vrede en recht. Deze zondag voor Kerst gaat over de vraag wat verlangen naar God eigenlijk is.

Lezing: Psalm 139  Tweede lezing: een verrassing    Voorganger: Annewieke Vroom

 

Op 24 december, Kerstavond, vieren we het hoogfeest van geboorte en nieuw leven.

Voorganger : Juut Meijer

Er zijn twee vieringen, om 19.00 en om 22.30 uur.  Tijdens de viering van 19.00u is er een programma voor kinderen.

Er zijn toegangskaarten nodig omdat om veiligheidsredenen het aantal plaatsen aan een maximum gebonden is. Voor de tweede viering zijn er nog voldoende kaarten beschikbaar. De eerste viering is helaas al uitverkocht. Reeds bestelde kaarten kunnen afgehaald worden na de diensten van 10 en 17 december.  U kunt dan ook kaarten kopen voor de tweede viering. U kunt ook mailen naar het secretariaat: domsecr@zonnet.nl

Richtprijs is €2,- voor kinderen onder 14 jaar en €5,- voor personen boven de 14 jaar.

 

Op eerste Kerstdag, 25 december, houden we in de Dominicus voor de 48e keer Open Huis.

De kerk gaat open om 14.00 uur. De maaltijd is om 18.00 uur

 

Op 31 december houden we een speciale oudejaarsdienst: ‘Omzien in verwondering’ naar wat achter ons ligt dit jaar, in de Dominicus, en in stad, land en wereld.  Na afloop drinken we een glaasje ‘glühwein’.

Voorganger: Ko Bordens

 

Op 7 januari 2018 wensen we elkaar een goed jaar toe in de Dominicus.

We lezen als afsluiting van onze Kerstviering het verhaal over ‘de drie koningen’ die Jezus zoeken, over de ster die de weg naar hem wijst, en over de droom die hun een andere weg naar huis aanzegt. Dit mythische verhaal over je weg vinden kan ons ook in het nieuwe jaar inspireren.

Lezing: Mattheus, 2, 1-12   Voorganger: Henk Hillenaar

 

Verkiezingen beleidsraad Dominicuskerk

Per 1 januari 2018 komen er drie plaatsen vrij in de Beleidsraad. Op 10 december zijn er verkiezingen om deze plaatsen op te vullen. De Beleidsraad is een groep mensen die verantwoordelijkheid draagt voor de koers, de contacten, het werkgeverschap en de financiën van onze Dominicuskerk. Wij zijn op zoek naar enthousiaste en betrokken Dominicusgangers die een bijdrage willen leveren aan het beleid van de Dominicuskerk. Mensen die kunnen meedenken met werkgroepen, aanzet geven tot nieuwe ontwikkelingen, die praktisch regelen combineren met vooruitzien en besluiten. Kortom een veelzijdige functie!  Aanstelling in de beleidsraad is voor 4 jaar. Met de goed ingewerkte collega bestuurders worden de portefeuilles verdeeld. Tot 20 november kunt u zich aanmelden als kandidaat. Informatie over de beleidsraad en de functie kunt u vragen bij Tineke Dijkstra of Jop Mendelts: tineke-dijkstra@live.nl ofjopmendelts@telfort.nl Heeft u belangstelling: laat het ons weten!

 

Berichten uit de Beleidsraad

Een overzicht van de lopende zaken waar de Beleidsraad (BR) in oktober mee bezig was:

-           een nieuwe voorzitter voor het Liturgisch Team (LT):  dit wordt Alle van Steenis. Hij zal, als niet-liturg, fungeren als technisch voorzitter, voorlopig voor een kennismakingsperiode. Daarna kan hij op voordracht van het LT door de BR benoemd worden als lid van het LT.

-           verkiezingen voor de BR. Er zijn drie vacatures, twee ontstaan vanwege regulier aftreden en de derde, omdat voorzitter Anne Marie Hoogland vertrekt nu haar partner Alle voorzitter van het LT wordt. Een onverenigbaarheid van functies, vinden zij. De verkiezingen worden gehouden op zondag 10 december a.s.

-           de vacature voor een pastor. De  wervingsadvertentie is begin oktober verschenen in Trouw en andere bladen, we hopen op een goed aanbod van gegadigden.

-           de naderende pensionering van Emile Linssen, onze secretaris/beheerder. De Beheercommissie is bezig met onderzoek naar de verhuurmogelijkheden van de kerk en pastorie, de uitslag zal mede bepalen hoe de functie van de opvolger/ster van Emile eruit zal zien.

Lees voor een uitgebreider verslag de Dominicuskrant van november die vanaf 5 november te koop zal zijn in de Dominicus

 

Claartje Kruijff verkozen tot Theoloog des Vaderlands

Claartje Kruijff is vanavond verkozen tot Theoloog des Vaderlands, gefeliciteerd Claartje! 

Samen met Almatine Leene, predikant in de NG Kerk Stellenbosch-Wes in Zuid-Afrika, docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan de Viaa Hogeschool in Zwolle en auteur; Rikko Voorberg, theoloog, community artist, opiniemaker, auteur en oprichter van de PopUpKerken was Claartje Kruijff, psycholoog, theoloog, auteur, predikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam, pastor en gesprekspartner buiten de kerk, genomineerd.

Het komend jaar gaat Claartje met een denktank aan de slag rondom het Onze Vader. Een denktank die vragen stelt, verdieping zoekt en gezamenlijk schrijft over kernthema’s uit het alom bekende gebed: het Onze Vader. Wie is ons? Wie of wat is ons heilig? Geef ons heden ons dagelijks brood, Verlos ons van het kwaad.

“Ik gun mensen – voornamelijk buiten de kerk – die met lege handen staan – taal, woorden, en ruimte om over de dieptedimensie van het bestaan te spreken. Ik wil mensen buiten de kerk bereiken en hen woorden en ruimte teruggeven waar ze naar verlangen. Hun taal, hun gespreksruimte die ze kunnen opdelven en die aansluit bij de oeroude verlangens die mensen hebben.”

Zondag 8 oktober houdt Claartje Kruijff in de Dominicus een overweging over tevoorschijn komen, je kwetsbare gezicht laten zien. Wat kan leven Coram Deo, voor het aangezicht van God, voor ons betekenen? Weet je van harte welkom.

Video: De Elevator pitch van Claartje Kruijff tijdens de Nacht van de Theologie. Bron: Nacht van de Theologie.

De Dominicuskrant verschijnt op 1 oktober

In deze krant aandacht voor de veranderingen in het Pastoraal Team en het Liturgisch Team en voor de rol van de Beleidsraad bij deze vernieuwingen.

‘Als ik jonger was geweest had ik zeker gesolliciteerd,’ vertelt emeritus-predikant Meindert Boersma. Een interessant interview over de vernieuwingen die hij destijds in ‘zijn’ gemeentes initieerde.

Ruime aandacht voor de 12jarigendienst op 17 september j.l. , en voor de activiteiten van de Werkgroep Kind.

De commissie ‘Legaat Tolhuis’ heeft deze zomer niet stilgezeten. In deze krant geeft de commissie een overzicht van de gekozen projecten, en een toelichting op de monitoring van de beoogde uitvoering.

Tot slot doet de redactie een beroep op u. In de decemberkrant, die uitkomt op de 1e advents zondag, willen we het thema Verlangen’ of ‘Verwachting’ centraal stellen. De redactie nodigt u uit om uw verlangens en verwachtingen met ons te delen. We ontvangen uw bijdrage voor de decemberkrant graag voor 15 november a.s. Meer hierover op pagina 18.

Namens de redactie wens ik u veel plezier met deze krant.

Jacqueline Raeven

Inhoudsopgave:

De Dominicus zit op een kantelmoment                  2

Emeritus-predikant Meindert Boersma

Werkgroep Kind                 9
Serie werkgroepen geportretteerd, aflevering 5

Twaalfjarigendienst        13

Op weg gaan met een verhaal in je hart

Dominicuskoor in Hamburg        15

Berichten:

Van de beleidsraad         6

Allerzielen           8

Claartje Kruijff Theoloog der Vaderlands              8

Kunst in de kerk               12

Oproep Decemberkrant               18

Zomerdiensten 19

Lezers reageren: Van je paard stappen  22

Een keuze van projecten uit het legaat   23

In memoriam, Pieter Kroon        31

Maandelijkse rubrieken:

Van de pastores               7

Tour de Chant: Tijdloos lied        27

Kunst, niet te geloven: Tranen   29

Column: Ik geloof niks   30

Dominicusbron 32

plaatje sept 2017

Om te beginnen – een serie diensten in september

plaatje sept 2017

Opnieuw beginnen en nog wel in september is eigenlijk onzin in de liturgie.

Toch hebben we, door de schoolvakanties te volgen na een periode van twee maanden  ieder jaar  rond deze tijd een nieuw begin. Een nieuwe kans er iets van te maken geeft altijd een bepaalde spanning: gaat het lukken, wat zal het worden dit jaar?

Maar opnieuw beginnen is ook een zeer bijbels beginsel. Het woord ‘’begin’’ komt er vaak in voor. En al in het boek Genesis gaat het dan niet over een begin lang geleden bij de aanvang van de aarde, maar over een begin dat telkens weer plaatsvinden kan. Het is een oerervaring van mensen dat van alles zich aan ons voor kan doen aan voor– en tegenspoed, maar de meest verwonderlijke ervaring is  wel dat er iets nieuws kan beginnen. Nieuwe geboorte, een nieuw licht over de dingen. Altijd komt er weer zo’n moment en meestal onverwacht. Midden in het leven, na de meest duistere episodes soms kan het er zijn: het begin van iets nieuws.

Het is dan ook niet voor niets dat zulke verhalen over dat nieuwe begin in de bijbel vaak poëzie zijn: Zo is het met het scheppingsverhaal. Zo is het met de psalmen en niet minder met de visioenen van de profeten.  De ontroerendste ervaringen worden verteld in de vorm van een lied.

Zo beginnen we ook deze september met de psalmen. En we bezinnen ons deze maand op de wereld waarin we leven met al zijn goed en kwaad en vieren we te midden van veel geweld rondom de vredesweek en staan we stil bij wat verbeelding vermag. In de poëzie en de verhalen van de Schrift niet minder dan in ons eigen lied.

 

3 september: We zullen doorgaan
We openen op deze eerste zondag na de vakantiemaanden ons nieuwe liturgische seizoen en staan stil bij van de psalmen 1 en 2 : over de mens die goed doet, niet meedoet met het kwaad, en over de goede mens bij uitstek, de koning-messias. We bidden de Levende, lieve God :

“Kom over ons met uw geest’, en we zingen elkaar toe :’We zullen doorgaan’.

 

10 september:  Een rede tot de gemeente en het verloren schaap

Wat te doen met je naaste die een misstap begaat, is het thema van deze zondag.  De wereld  is er vol van. Geweld en terreur zijn dagelijks aan de orde. We zien het nieuws en houden ons hart vast. ‘’Spreek hem er onder vier ogen op aan’’, zegt Mattheus.  ‘’Wat jullie op aarde binden, zal in de hemel gebonden zijn’’.

Gelezen: Mattheus 18, 15-20

17 september: Twaalf – jarigen viering

In deze dienst markeren en vieren we de overgang van kinderen van de basisschool naar de middelbare school. Dit jaar willen de kinderen dat graag doen in het kader van de vredesweek en vrede in de wereld. Een nieuwe generatie treedt aan.

24 september:  Spelen

André Droogers, emeritus hoogleraar culture antropologie, laat zien wat er gebeurt als je zomaar enkele bijbelteksten op een speelse manier leest. Het blijkt dat je kunt spelen met de tekst, en, beter nog, dat zelfs de auteur speelde bij het componeren. Nu wij nog?

Lezingen (van het leesrooster): Jona 3, 10 – 4, 11. Matth 20, 1-16

De afbeelding tekende cartoonist Len Munnik voor de Vredesweek:  ‘’Jouw verbeelding en de mijne in dienst van de vrede’’

 

 

Terugblik op de gemeentemiddag en de nieuwe Dominicuskrant

In de nieuwe Dominicuskrant van september staat een uitvoerig verslag van een zeer geslaagde gemeentemiddag, die gehouden werd op 28 mei jl.

De Beleidsraad was blij verrast met de opkomst, zo’n 70 bezoekers bleven na de kerkdienst of kwamen er speciaal voor, en dat op een onverwacht hete zondag.

Voorzitter Anne Marie Hoogland leidde het programma in met een kort praatje over het thema ‘kennen en gekend worden’  dat uit het Blikopenerproject naar voren is gekomen als een heel belangrijk onderwerp voor het welbevinden van de bezoekers van de Dominicus. Daarna konden de bezoekers konden drie maal tien minuten aanschuiven bij een werkgroep en daar vragen stellen.

Marjanne Tamminga en Mirjam Nieboer presenteerden een onderzoeksspel, dat bestond uit het poneren van een aantal stellingen over het thema ‘kennen en gekend worden’.  Bij elke stelling konden de deelnemers een positie kiezen op een lijn  van ja tot nee en daar tussenin.  In de Dominicuskrant zijn een aantal stellingen de reacties van deelnemers toegelicht.

De Beleidsraad dankt alle deelnemers aan deze middag hartelijk voor hun belangstelling en inzet en belooft dat er gewerkt gaat worden aan de zaken die door de deelnemers van deze middag belangrijk gevonden worden, zoals het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het adressenbestand. Zodat ‘kennen en gekend worden’, het thema van deze middag ook in de praktijk gemakkelijker zal zijn.

 

DE INHOUDSOPGAVE VAN HET SEPTEMBERNUMMER VAN DE DOMINICUSKRANT

De levensfase van het moeten is voorbij: Interview met André Wesche

In de schijnwerper: Gesprek met Toisette en Louis Pietersen

Terug naar de kerk: Aart Jonker

Kennen en gekend worden: Terugblik op de gemeentemiddag

Jaarverslag Beheercommissie: Jos Valke

Vakantie mijmeringen:  Joanne Kruijswijk Jansen

Berichten

Gedicht: Dienst van het kleine leven

Nieuws uit het Liturgisch Team

Uitnodiging Familieweekend

Vergaderdata BR

In Memoriam:

Wim Hendriks

Marga Uhlenbusch

Wil de Greef

Honger is niet nodig, er is eten genoeg

Oproep voor internationale werkgroep

Activiteiten Dominicus Duurzaam

Karel Eykman bij boekhandel Kirchner

 

Maandelijkse rubrieken

Column: Geef ons heden ons dagelijks brood

Tour de Chant: Arde, deze

Van de pastores: Een bijbel en ik meende het

Spirituele poëzie: Achter de hemelpoort

Kunst, niet te geloven: Het onzichtbare briesje

Dominicusbron

Colofon

Infopagina