foto-links

raamdom-gr

Korenfestival Zingen van verzet en bevrijding op 5 mei

Zaterdagmiddag 5 mei presenteert de raad van Kerken Amsterdam een korenfestival in de oude Lutherse Kerk aan het Spui. Zeven koren uit diverse christelijke stromingen zingen liederen van verzet en bevrijding uit hun eigen repertoire. Er treden koren op uit de orthodoxe (Russisch, Koptisch en Ethiopisch), katholieke, protestantse, oecumenische en evangelische tradities. Zij brengen zeer uiteenlopende kerkmuziek ten gehore, van Gregoriaans tot moderne Black Gospel. Het Dominicuskoor treedt op met drie liederen. Intermezzo’s met piano en saxofoon door Hans en Annet Boetje van het duo Echt(g)enoten wisselen de zang af. Tussen de optredens door studeert dirigente Wilna Wierenga met koren en publiek enkele liederen in die tijdens de afsluitende vesper ten gehore worden gebracht.

Het evenement begint om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) en mondt rond 16.30 uur uit in een korte vesper. Het korenfestival is onderdeel van Amsterdamse programma van het 4 en 5-mei comité.

De toegang is gratis.

Intrede Eva Martens

Op zondag 6 mei a.s. zal Eva Martens, onze nieuwe pastor, voor het eerst voorgaan in de viering. Eva zal in deze viering ook gezegend worden.

Na de dienst is er gelegenheid om met Eva kennis te maken. U en jij bent allen van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke gelegenheid aanwezig te zijn.

De Beleidsraad en de voorgangers.

Zie ook dit bericht

 

Vrijwilligers voor werkgroep Kind en Crèche gezocht

Er worden vrijwilligers voor de kinderdienst en de crèche gezocht. Hieronder vindt je alle informatie:

Voor de Crèche (0-4): Al enige tijd is er geen crèche meer tijdens de dienst voor onze allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar) . Wij vinden dit erg jammer en willen de crèche nieuw leven inblazen, zodat ouders met jonge kinderen weer deel kunnen nemen aan de vieringen. Het liefste bemensen we de crèche telkens met twee volwassenen. We willen rustig beginnen met de crèche op de 1e en 3e zondag van de maand en hopen dat dan weer uit te bouwen naar een wekelijkse crèche. Wij zijn dus hard op zoek naar gemeenteleden/(groot)ouders/jongeren vanaf 16 jaar die een van de volgende zondagen willen oppassen: 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli of 15 juli. Zullen we als gemeente onze schouders hier onder zetten?

Als je een van deze data zou willen oppassen,  stuur dan een mailtje naar Rieke Hart en/of Frederik Lobbrecht. Appen of bellen mag ook! Wij zorgen dan voor een rooster en instructies.

riekehart@gmail.com    - 06 2004 94 53    f.lobbrecht@xs4all.nl     - 06 4450 47 86

 

Voor de kinderwerkgroep van de Dominicus (4-12) zijn we weer op zoek naar vrijwilligers! Lijkt het je leuk eens per 4 à 6 weken de kinderen te begeleiden tijdens de kindernevendienst? kan je knutselen? verhalen vertellen? muziek maken? theater spelen? Alle talenten zijn welkom!  Meer weten? Je kunt contact opnemen met Jantien ( 06-52163018, jantien.brouwer@gmail.com) of Frederik (06-44504786, f.lobbrecht@xs4all.nl  )

 

Stemmen in de tijd: hedendaagse profeten

Dominicus-serie 15 april – 20 mei 2018

Een profeet is een mens die groots durft te dromen over hoe de wereld ook zou kunnen zijn. Die durft tegen de status quo in te gaan. Daagt uit, klaagt aan en zwijgt niet. Profeten putten uit de bron van hartstochtelijke betrokkenheid bij deze wereld, liefde zelfs.

Toch is ‘profeet’ in de bijbel geen heldere taakomschrijving. Een nurks type als Jona wordt als profeet aangeduid, de troostende stem uit Jesaja 40 is profetisch, maar ook het scherpe zwaard van een paar hoofdstukken verderop. Er is Nathan die opkomt voor de zwakken en Jeremia die heult met de vijand. We hoeven profeten nu ook weer niet te idealiseren. Juist niet, zelfs: dan kunnen ze hun kracht verliezen. Het is een kunst stemmen te horen, zachte en luide, die werkelijk iets profetisch te zeggen hebben, nu, in onze situatie.

Niet zelden ook roept een profeet iets van irritatie bij ons op.  Misschien omdat diegene te ver gaat, of juist omdat die profeet iets zegt dat raak is en ook over ons gaat. Dat roept ongemak op. Misschien hebben we dat nodig:  het voorkomt dat we in hetzelfde kringetje rond draaien en alleen nog horen wat we al wisten. Zo laat een profeet een ander perspectief zien. Een nieuw gezichtspunt, in het groot of in het klein, dat ons kan wegleiden van doodlopende paden.

In deze serie delen voorgangers wie voor hen hedendaagse profetische stemmen zijn. Door wiens geluid worden zij geprikkeld?  Wie inspireert hen? Waarom is die profeet, dat geluid, nodig is nu, in deze wereld, in onze samenleving, in ons eigen bestaan?

 

15 april, Janneke Stegeman: Stiaan van der Merwe

Als ‘mijn’ profeet koos ik Stiaan van der Merwe, een naam die weinig mensen iets zal zeggen. Voor mij is Stiaan van grote betekenis en zelfs levensveranderd. Ik ontmoette hem in Israël en Palestina en leerde veel van hem: hij nodigde  mij uit voorbij mijn verontwaardiging te gaan en te kijken naar mijn (of onze) eigen rol in geweld en conflict.

Lezingen: een gedicht van de Palestijnse dichteres Rafeef Ziadeh en een gedeelte uit Jeremia 31.

 

22 april, Marcel Elsenaar: Sandra Janoff

De profeet die mij nieuwe wegen heeft gewezen is Sandra Janoff, die ik vorig jaar tegen kwam tijdens een conferentie van seculiere profeten. In conflictgebieden, organisaties en bedrijven helpt zij omstandigheden creëren waarin mensen samen gaan werken aan nieuwe toekomstmogelijkheden, visioenen van vrede en gerechtigheid.  Dwars door alle onmogelijkheden heen, met liefde.

Lezingen: een gedeelte uit de profeet Zacharia

 

29 april, Erik Borgman: Edward Schillebeeckx, buiten de wereld geen heil

Geloof is een vorm van bewustzijn, een vorm van weten. Maar er is in de Westerse christenheid wel altijd erg veel nadruk gelegd op dat bewustzijn, dat weten. Maar waarvan zijn gelovige mensen zich bewust? Het antwoord dat Edward Schillebeeckx (1914-2009) gaandeweg ontdekte was: het heil van Godswege dat werkzaam is in de wereld. Dat heil is er dus al en is al werkzaam, met name waar mensen verontwaardigd zijn over wat er aan onheil in de wereld plaatsvindt. Dan getuigen zij van een beweging in de richting van het goede waardoor zij en hun verlangen gedragen wordt. Gelovigen zien hierin Gods presentie. We lezen een kort stukje tekst van Schillebeeckx waarin hij van zijn hiervan getuigt en enkele gelijkenissen van Jezus.

Lezingen: Matteüs 13:31-33, 44

 

6 mei, Eva Martens: Marina Abramović

Marina Abramović was toen ik aan de theaterschool studeerde een ontzag- maar ook afschrikwekkend voorbeeld voor me. Ik bewonderde haar lef en de overgave waarmee ze performances deed, maar vond haar ook eng: te extreem, over de top. Ik vond het fascinerend hoe ze met publiek omging, kijken is lijden.

Nu, als pastor, raakt haar werk me nog steeds en heeft  ze mij – en ik denk veel mensen van deze tijd, levend in een vluchtige, steeds meer digitale wereld – opnieuw iets​ te zeggen. Over echt​ aanwezig zijn, honger naar lichamelijkheid, over eenzaamheid en ontmoeting.

Lezing: gedeelte uit 1 Koningen 19 en een fragment van Abramović ​

 

13 mei, Mirjam Wolthuis: Willigis Jäger

Arjan Lubach gooit hoge ogen als oprechte maar machteloze anti-facebook-profeet. Toch kies ik voor een andere benadering van het onbehagen van deze tijd. Zoals de Duitse monnik en zen-leraar Willigis Jäger die aanreikt. Inmiddels is hij op hoge leeftijd, en zeker geen roepende in de woestijn meer, al blijft er ogenschijnlijk veel bij het oude in godsdiensten.

Lezingen: Mattheüs 21, 10-14 en een tekst van Jäger

 

20 mei, Claartje Kruijff :  Pinksteren, de kracht van het getal

We staren ons vaak blind op kwantiteit. Is het een bestseller? Komen er genoeg mensen? Soms is het moeilijk om de juiste stemmen te horen, om door de bomen van het bos kwaliteit te blijven horen. Welke stem is de profetische? Degene die zo genoemd wordt door de meesten?

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen en dat is zeven keer zeven plus een.

‘Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige geest.’ Het bijbelse getal negen staat voor oordeel en vuur.

Over de macht en de kracht van het getal gaat het deze Pinksterdag.

De Dominicus, een groene kerk

Onlangs heeft de Dominicus zich aangemeld als groene kerk www.groenekerken.nl. Daarmee werd het voornemen uitgesproken de kerk (nog) duurzamer te maken.

Als symbool van dit streven naar duurzaamheid wordt op zondag 8 april 2018 het schildje van de groene kerken actie overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Dominicus. Dit schildje zal goed zichtbaar worden bevestigd aan de buitenkant van de kerk.

Op zondag 8 april zal een serie diensten over duurzaamheid worden afgesloten met een dienst waarin Herman Wijffels de overweging zal houden.

Plastic vrijwilligers gezocht

We willen in de Dominicus het scheiden van afval nog wat verder doorvoeren. Glas en papier worden al gescheiden afgevoerd naar de daarvoor bestemde verzamelbakken. Dat willen we nu ook gaan doen met plastic.

Dat handige plastic dreigt het leven op aarde te verstikken: oceanen, steden en natuurgebieden liggen er vol mee. Statiegeld op kleine petflesjes komt er op z’n vroegst in 2021.

We willen in de beide keukens van de Dominicus een bak plaatsen voor het verzamelen van schoon(gemaakt) plastic. Het is belangrijk dat gebruikers van de keukens erop toezien dat er geen plastic met etensresten in de bakken terechtkomt. Het plastic moet één keer per week worden afgevoerd naar een inzamelpunt voor plastic. Zo’n inzamelpunt is niet in de directe omgeving van de Dominicus te vinden, wel elders in het centrum en in de stad. Lieke van Duin is bereid zich in te zetten voor het afvoeren van plastic, maar het zou prettig zijn als er een klein groepje vrijwilligers gevormd zou kunnen worden dat gezamenlijk die taak op zich wil nemen.

Wie wil meehelpen met het afvoeren van plastic naar een inzamelpunt kan zich melden bij Lieke van Duin. Lieke is vrijwel elke zondag te vinden in het koor bij de sopranen.

Werkgroep Dominicus duurzaam.

Coördinerend secretaris m/v voor 18-20 uur per week

In verband met het naderende vertrek wegens pensionering van Emile Linssen zoeken wij voor de Dominicusgemeente een:

Coördinerend secretaris m/v

voor 18-20 uur per week

 Functie-inhoud

 • Beheer van het secretariaat van de Dominicus
 • Secretariële ondersteuning van het Liturgisch Team en andere werkgroepen
 • Bewaken en stimuleren van de verbinding tussen de werkvelden
 • Aankondigen van vieringen en activiteiten via internet en sociale media
 • Agendabeheer vieringen, groepen, activiteiten en verhuur
 • Coördinatie van het vrijwilligerswerk
 • Coördinatie verhuur kerk en grote zaal
 • Aansturing koster*

Globale profielschets:

 • Affiniteit met liturgie en kerk
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Taalvaardig
 • Bedreven in het gebruik van website en social media
 • Kennis en ervaring op het gebied van ict
 • Bereid zijn om op onregelmatige tijden te werken
 • In het bezit van een EHBO-diploma of bereid dit te halen

 

We bieden een contract voor een jaar dat bij gebleken geschiktheid wordt omgezet in een vast dienstverband. Daarbij zijn er goede arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers van de Protestantse Kerk Nederland. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Aan het einde van de sollicitatieprocedure wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Reageren

Deze vacature wordt eerst in eigen kring aangeboden. Interesse? Mail dan vóór 31 maart uw motivatie met CV aan de voorzitter van de sollicitatiecommissie Paul Kruyswijk, pnkruyswijk@gmail.com. Bij hem kunt u ook terecht voor meer informatie.

*De functie van Emile Linssen wordt in tweeën gesplitst. Behalve een coördinerend secretaris zal in een later stadium gezocht worden naar iemand die de kosterstaken op zich wil nemen. De invulling en bemensing van die taak hangt af van o.a. een onderzoek naar de verhuuractiviteiten van de Dominicus dat momenteel wordt uitgevoerd in opdracht van de Beheercommissie en de invulling van de vacature van secretaris. Ook voor de kostersfunctie zal eerst in eigen kring geworven worden.

 

Eva Martens 2

Eva Martens wordt nieuwe pastor Dominicus

Na een uitgebreide zoekperiode kunnen we als Dominicusgemeente een nieuwe pastor verwelkomen: Eva Martens. Per 1 april 2018 wordt zij voor 15 uur per week de collega van Juut Meijer.

Eva is 35 jaar, ze is getrouwd met Remco Graat, woont in Lent en heeft een dochter, Rivka, van 2,5 jaar en een zoon, Avital, van 7 maanden. Eva komt uit een katholiek nest. Na een propedeuse psychologie studeerde ze vier jaar voor theatermaker aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Ze zocht meer verdieping in haar leven en vond die in de theologiestudie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daar deed ze ook haar Master of Theology en een beroepsjaar Geestelijke verzorging. Sinds 2016 is ze – als lid van het team van studentpastores van de Studentenkerk Nijmegen – studentenpastor voor de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit werk combineert ze voorlopig met haar werk voor de Dominicus.

Eva heeft veel zin in haar nieuwe baan. Zelf zegt ze daarover: “Ik vind het een eer te mogen werken in deze mooie en bruisende kerkgemeenschap. Ik verheug me op inspirerende vieringen en ontmoetingen.”

Veel dank gaat uit naar de sollicitatiecommissie met als leden: Paul Kruyswijk (personeelsfunctionaris, voorzitter), Jan Bade (BR), Olga Wagenaar (WP), Juut Meijer (pastor), Claartje Cruijff (LT, eerste ronde) en Willem Koperdraat (WP, tweede ronde). Na een eerste poging die op niets uitliep, gaf de commissie niet op, plaatste een nieuwe advertentie en doorliep het hele traject van voren af aan. De keuze voor Eva was unaniem, het kennismakingsgesprek met de BR en het klikgesprek met Juut Meijer bevestigden deze keuze.

Speciale dank ook aan Juut Meijer die in de afgelopen maanden op het gebied van pastoraat veel extra werk op zich heeft genomen.

We heten Eva van harte welkom en wensen haar een goede start in de Dominicus.

De Beleidsraad

 

 

 

 

Kinderboekentip over Duurzaamheid

Aansluitend aan het thema van deze veertigdagentijd in de Dominicus en in overleg met de werkgroep ‘Duurzaamheid’ heeft Lieke haar kinderboekentip aangepast aan dit thema. Ze heeft ook nog een lijst met goede kinderboeken over duurzaamheid, samengesteld,gesorteerd naar leeftijd.
Deze lijst kun je HIER vinden en is ook gratis af te halen bij de boekentafel.

Lees HIER de kinderboekentip.

 

 

Diensten in de Veertigdagentijd en rond Pasen

Ook de informatie over de diensten in de Goede week en Pasen vindt u in dit bericht.

Tijdens  de Veertigdagentijd, die vanouds een tijd van bezinning en reflectie is op de wereld waarin we leven, willen we dit jaar aandacht besteden aan het thema Duurzaamheid. De vernietiging, vervuiling en uitputting van de natuur is een van de meest zorgwekkende onderwerpen geworden. Op alle mogelijke manieren staat het begrip Duurzaamheid daarom in de belangstelling: overal zijn groepen bezig met de toekomst van onze aarde in het klein en in het groot, en dat is nodig ook. Nederland heeft een nieuw ministerie voor economische zaken en klimaat, maar Trump trok zich terug uit het klimaatakkoord van Parijs. De plasticsoep in oceanen en rivieren breidt zich uit, fijnstof is een groeiend probleem, net als tekort aan water.

Ook de Dominicus telt sinds vorig jaar een Werkgroep Dominicus Duurzaam die over dit onderwerp in de Dominicuskrant schrijft om de thematiek meer onder de aandacht te brengen van ieder van ons en de Dominicus als geheel.

De bijbel spreekt van het beschermen van leven. Juist in de tijd van Pasen vieren we in de Christelijke traditie de overwinning van het leven op de dood.  We zingen van liefde die duren zal en van een God  die niet laat varen wat eenmaal begon. Hoe verhoudt zich dat tot hoe wij de natuur naar ons hand zetten en de aarde uitputten?

En hoe vertaalt duurzaamheid zich naar andere aspecten van ons leven?

De lange duur lijkt op veel meer terreinen in het nauw te raken. Men spreekt van de duurzaamheid van onze economie, de arbeid en de zorg,  van relaties, kerk en geloof en van kunst en cultuur. Overal wordt bezuinigd en ingedikt. Allerlei toezeggingen, afspraken, (verblijfs-)vergunningen en contracten zijn eerder tijdelijk dan blijvend. En nu we dikwijls zoveel langer leven dan voorheen, komt ook nog de vraag op naar het ingrijpen in onze levensduur.

Deze spanning tussen tijdelijkheid, eindigheid en eeuwigheidswaarde die met het leven gegeven is, willen we overdenken. Hoe kunnen wij barmhartigheid verkondigen en gestalte geven in de wereld van nu : liefde en leven voor een langere duur. Gedurende de weken tot en met Pasen zullen we het begrip Duurzaamheid  van verschillende kanten verkennen en ons bezinnen op de ‘’lange adem’’ die in de Schrift hoog aangeschreven staat naast recht en zorg en durende liefde.

14 februari:  Aswoensdag – Mens ben je, wees gezegend  – Henk Hillenaar

Zondag 18 februari – inleiding op de serie
lezing : fragmenten van Genesis 1 en 2  voorganger : Henk Hillenaar

Zondag 25 februari  Duurzaamheid van relaties
Lezing:  Handelingen 8, 26 – 40   Voorganger: Janneke Stegeman

Zondag 4 maart : Duurzaamheid en beheersen
Lezing: Psalm 8.  Voorganger: Christiaan M. Erwich

Zondag 11 maart:  Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar – over duurzaamheid en hoop. In deze viering vindt het jaarlijkse ritueel van de handwassing plaats, symbool van omkering en hoop op nieuwe toekomst.
Voorganger: Germain Creyghton

Zondag 18 maart:  Aarde, deze.
Lezing: Jeremia 18, Jesaja 24   Voorganger: Colet van der Ven

Zondag 25 maart:  Palmpasen – Duurzaam Leiderschap
In samenwerking met de Werkgroep Kind en Annigje Bos

 

Witte Donderdag – Janneke Stegeman en Germain Creyghton

Pasen draait om mysteries van transformatie. Een graankorrel die in de aarde verdwijnt en daar weer uit tevoorschijn komt, maar als iets anders. Misschien is het eerder te beleven in ritueel dan in taal. Zoals in het ritueel dat op Witte Donderdag centraal staat, van eten en drinken dat niet alleen maar eten en drinken is. Waarin Jezus onder onze huid kruipt en wij elkaar nabij komen. Delen dat boven zichzelf uitstijgt – niet in taal te vangen.

Goede Vrijdag – Juut Meijer

Op Goede Vrijdag is er een bloemenhulde rond het kruis. Wie daaraan mee wil doen, wordt verzocht zelf bloemen mee te nemen. De bloemen zullen worden gebruikt voor de versiering van de kerk met Pasen.

Paasavond – Henk Hillenaar. In deze Paaswake zullen we De grote litanie zingen. Lees HIER wat Arjan van Baest daarover schrijft.

Paasmorgen – Arjan Broers

Het is Pasen en het is 1 april. De dag waarop je niets moet geloven. Je veter is los! Je gulp staat open! De Heer is waarlijk opgestaan! Toch klopt het wel, dat Pasen een gekke dag is. Paulus wist dat ook al. Christus’ dood en verrijzenis is ‘een ergernis voor de Joden, een dwaasheid voor de Grieken’, schreef hij. En het is een rariteit voor mensen van nu, die wel massaal eieren zoeken, maar niet het mysterie. Arjan Broers verkent het mysterie van Pasen.

 

Zondag 8 april: Beloken Pasen – Fundamenteel anders denken
Voorganger: Herman Wijffels
Na de dienst besluiten we de serie over duurzaamheid met een vegetarische lunch en een nagesprek met Herman Wijffels.