foto-links

raamdom-gr

‘s Zomers verpozen – ook in augustus

Op donderdagmorgen staat, ook in de maand augustus, de koffie klaar om 11 uur in de keuken van de pastorie. Even aanbellen bij Spuistraat 12 en gezellig aanschuiven. Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers bij de koffie. Gewoon om in de zomer samen te verpozen: bij te praten, elkaar te ontmoeten. Als er nieuwe mensen zijn, beginnen we met een korte voorstelronde. Daarna zijn er meestal gesprekken in kleine groepjes en zo leer je elkaar beter kennen. Kom langs, iedereen is van harte welkom!

Voor de koffie en of thee wordt gezorgd door Juut, Astrid en Olga

frederik

Bericht uit de beleidsraad 9

Er is sinds het vorige bericht weer heel wat gepasseerd in de Dominicus.

Zo was er de bevestiging en zegening van Eva Martens als pastor, in de eerste dienst waarin zij voorging op zondag 6 mei. We zijn heel blij dat hiermee de periode van het zoeken naar en vinden van een pastor en collega voor Juut is afgerond.

De zondag daarop kwam de aankondiging vanaf het podium door Jan Bade, voorzitter van de beleidsraad, over de aanstelling van de opvolger van Emile als secretaris van de Dominicus.

frederikDie opvolger is Frederik Lobbrecht, bekend als kerkganger sinds 2012 en ook als medewerker aan de kindernevendienst. Frederik is eigenaar van boekhandel Kirchner, gespecialiseerd in filosofie en spirituele en religieuze lectuur. De winkel is dichtbij de kerk en de Boekentafel betrekt haar assortiment voornamelijk via Kirchner. Op 1 juni is Frederik in dienst getreden, hij zal in de komende maanden door Emile worden ingewerkt wat het secretariaat betreft.

 

Emile is niet alleen secretaris maar doet nog onnoemelijk veel meer: het in goede banen leiden van de zondagse vieringen, uitvaarten en andere bijzondere vieringen en de hele coördinatie en begeleiding van de verhuur. Wat het laatste betreft: de BC heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verhuur van de Dominicus. De uitkomsten daarvan worden eind deze maand verwacht. Met het oog op al deze taken was eerst het plan om een koster te gaan werven, maar er wordt nu door BR, BC en LT gekeken naar andere, bredere oplossingen. Daarover kunnen we in de volgende krant meer berichten.

De BR is blij met Frederik, en dat was de gemeente ook, er volgde een hartelijk applaus  toen hij werd voorgesteld. Frederik zelf nam ook even de microfoon ter hand voor een dankwoord en deed daarmee al een eerste stap op zijn inwerktraject.

Emile zal op 23 september a.s. afscheid nemen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, zoals dat tegenwoordig wordt aangeduid. Het is een grote stap na ruim 40 jaar trouwe dienst als duizendpoot en alleskunner. We kunnen ons de Dominicus nauwelijks voorstellen zonder hem, en dat hoeft voorlopig ook nog niet. Want Emile blijft de eerste maanden op een apart contract nog wel zorgen voor de verhuurzaken van de kerk. Zo blijft hij nog betrokken en is voor ons het afscheid niet zo definitief.

Een werkgroepje zorgt samen met Emile dat in de overgangsperiode alles goed verloopt. Het werkgroepje wordt gevormd door Mirjam Nieboer en Geert-Jan Meijerhof van de BR en Theo van Kamp van de Beheercommissie. Wie vragen, zorgen of aandachtspunten heeft rond de opvolging van Emile, kan bij hen terecht.

Met een hartelijke groet aan u allen,

namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

 

 

 

Profielschets van een nieuw lid van de Werkgroep Diaconaat

Er is ruimte voor 1 à 2 nieuwe, betrokken leden van de Werkgroep Diaconaat in onze gemeente. De Werkgroep heeft als motto:  ‘Samen delen; helpen waar geen helper is; roepen waar onrecht is.’ Ze is initiator van activiteiten, met name in de 40-Dagen-Tijd, en een klankbord voor groepen die binnen de gemeente aan diaconaat doen: de taalgroep, de wereldwinkelgroep, de Amnesty-groep, de werkgroep Solidariteit, et cetera. Binnen het Diaconaal Platform laat zij inspirerende uitwisseling plaatsvinden aan de hand van presentaties door actieve gemeenteleden.

De Werkgroep Diaconaat geeft vorm aan de visie, dat de Dominicus een gemeenschap is die zorg heeft voor elkaar en gevoelig is voor de noden daarbuiten. De werkgroep overlegt met de Beleidsraad, het Liturgisch team en de Werkgroep Pastoraat. De werkgroep komt elke 6-8 weken bijeen. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Kees Sluis, in de kerk of via  sluiskimm@planet.nl.

Nieuwe serie diensten: Wees heilig want ik ben heilig

‘Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is.

Wees heilig want ik ben heilig.’

1 Petrus 16

‘Laat je vernieuwen door de Geest, ondanks alle tegenslagen en gefaalde pogingen.’

Paus Franciscus, exhortatie Gaudete et Exultate, april 2018

Na het Pinksterfeest worden we uitgenodigd om te speuren naar de transformerende werking van Gods Geest in ons leven. Het helpt om te kijken waar we in onszelf en om ons heen al sporen van de geest aantreffen, en te kijken hoe we daar in kunnen oefenen. Heel praktisch. De recente oproep van paus Franciscus om zelf heilig te worden biedt daarvoor goede handvatten. Heilig leven betekent voor hem niet ‘perfect leven’, maar vooral om met je eigen falen en fouten te leven en te blijven voortgaan met God’s liefde voor ogen.

Heilig worden klinkt  aanmatigend, totdat je je realiseert dat het draait om  trouw zijn, en steeds meer worden, aan je diepste wezen, in het  alledaagse leven. Waar je samen met anderen leeft en zorgt. Waar je je eigen plek inneemt als deel van het geheel. Niemand wordt in zijn eentje verlost, maar God trekt ons naar zich toe in de verbondenheid van gewone mensen. In allerhande vormen van gemeenschap worden wij voortdurend uitgenodigd om te doen wat goed is.

Deze zondagen zullen we verhalen lezen die ons een blik geven op verschillende concrete uitnodigingen om onszelf te oefenen in  ‘meer van het goede’, zoals uithoudingsvermogen, geduld en zachtheid, vreugde en gevoel voor humor, onverschrokkenheid en hartstocht, de gemeenschap en het gebed.

zondag 3 juni              Alledaags heilig

De kern van heiligheid ligt volgens paus Franciscus niet besloten in vroomdoenerij maar in geleefde compassie. Niet het eigenbelang vooropstellen maar bijdragen aan het goede leven voor allen. Geen geringe eis. Kunnen we dat wel? En hoe doe je dat? In de film Maria Magdalena en de brief van Paulus aan de Romeinen krijgen we waardevolle tips.

Lezing: Romeinen 12, 1 – 8

Overweging: Manuela Kalsky

 

zondag 10 juni            Als christenen zijn wij geroepen heilig te worden, aldus Paus Franciscus. Dat klinkt gewichtig. Maar volgens de Paus is het licht; iets dat vreugde zou moeten brengen. Bovendien wordt je slechts heilige in het leven zelf, niet door gebed of studie alleen. Het is een levenslange oefening in spontaniteit. Laten we vanochtend (opnieuw) beginnen.

Overweging: Eva Martens

 

zondag 17 juni            Heilige familie

Vanouds in de heilige familie, het kerngezin waarin Jezus geboren wordt, voorwerp van bijzondere devotie. Toch is met dit gezin van alles aan de hand, zoals met haast elk gezin in de bijbel. Bestaat de heilige familie eigenlijk wel, kun je je afvragen. En is dat verontrustend of ook troostrijk ?

Lezing: Genesis 16 en Mattheus 2

Overweging: Juut Meijer

Vandaag brandt de INLIA Kaars in de Dominicus.  INLIA ( Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Opgericht in 1988. Al 30 jaar is deze organisatie dienstverlenend, en dat is een goed moment om dit werk in het licht te zetten. Hiertoe is er een kaarsenestafette vanuit INLIA Groningen het land in gegaan. De grote INLIA-kaars brandde op 13 mei jl in de Keizersgrachtkerk. Waar andere kerken weer kleinere kaarsen konden ontsteken. Twee vertegenwoordigers van de Dominicus waren aanwezig en namen deze kaars mee. Vandaag zal die kaars weer branden. Zo worden verbindingen gelegd tussen gemeenschappen ter aanmoediging van kerken, instellingen, de plaatselijke politiek en vrijwilligers om te blijven werken aan een rechtvaardig bestaan voor vluchtelingen. Zie ook: www.inlia.nl

 

zondag 24 juni            Slotdienst van het seizoen 2018 – 2019

In deze dienst worden 4 kinderen gedoopt.

Overweging: Janneke Stegeman

 

 

Versterking verhuurteam gezocht!

We zoeken flink wat mensen om het verhuurteam van de Dominicus te versterken.
Dit team zorgt ervoor dat alle partijen die de Dominicus huren voor een concert, een lezing of andere bijeenkomst, gastvrij worden ontvangen.
We schenken koffie/thee, helpen bij de inrichting van de kerk, zorgen voor schone toiletten en afvalbakken, et cetera. Na afloop ruimen we alles op, zetten de stoelen weer op hun plek en maken we de toiletten schoon. Emile (en straks zijn opvolger) heeft de supervisie. Bij grote evenementen zijn er altijd twee mensen van het verhuurteam aanwezig. Je wordt goed ingewerkt en je geeft zelf aan wanneer je ingeroosterd wilt worden. Het is een gezellige en dankbare klus, want de verhuur is een belangrijke bron van inkomsten voor de Dominicus. Wel vergt het een goede conditie en het is mooi meegenomen als je van klassieke muziek houdt. We zoeken tien nieuwe medewerkers, dan is het team op sterkte en kunnen we de taken zo verdelen dat niemand te zwaar belast wordt. Heb je interesse? Neem dan contact op met Emile Linssen, op zondag na de dienst of stuur een mail naar: domsecr@zonnet.nl
Alvast van harte welkom in ons team!

Bericht uit de beleidsraad 8

Op 1 april j.l. hebben we in de viering onze nieuwe pastor Eva Martens begroet. Blijdschap alom, niet alleen omdat de vacature die Mirjam Wolthuis achterliet, vervuld is, maar ook omdat Eva die invult.

Eva is inmiddels bezig om zich vertrouwd te maken met alles wat er zoal in onze gemeente omgaat. Op 6 mei a.s. zal ze voor het eerst voorgaan in de viering en daarin ook gezegend worden.

Dat er in onze gemeente heel veel gebeurt was te horen tijden het voorjaarsoverleg op woensdagavond 11 april. Dit overleg, waarvan de BR de samenroeper is, werd goed bezocht door de afvaardigingen van allerlei werkgroepen. Een mooie kans voor Eva Martens om een overzicht te krijgen van een flink deel van het vrijwilligerswerk dat in onze kerk gedaan wordt.  Om u daarvan een indruk te geven: vertegenwoordigd waren de werkgroepen diaconaat en pastoraat, jeugd, taallessen, Dominicus Duurzaam en de beheercommissie. Ieder vertelde waar de werkgroep mee bezig was in de afgelopen tijd en wat de plannen voor de zomerperiode zijn. Er werden over en weer praktische tips gegeven waaruit je kon opmaken dat veel mensen ook buiten de Dominicus hun contacten hebben, en er werden levendige gesprekken gevoerd.

 

Inmiddels is de voorbereiding van de zomeropenstelling van de kerk in gang gezet. Op de zondagmiddagen van juli en augustus zal de kerk weer open zijn voor geïnteresseerden. De werkgroep die dit organiseert heeft nieuw informatiemateriaal gemaakt en is bezig om musici en zangers te interesseren voor een optreden. En u kunt zich binnenkort melden als gastheer of gastvrouw.

 

In het najaar organiseert de BR weer een gemeentemiddag. Het thema zal waarschijnlijk ‘pelgrimage’ zijn, maar daarbij komt ook een stukje historie. Het is dit jaar, op 8 mei om precies te zijn, 125 jaar geleden, dat de Dominicuskerk ingewijd werd. Een feit om aandacht aan te besteden en dat zal ook gebeuren.

De datum voor die gemeentemiddag, die op een zondag zal vallen, wordt u zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Bij het verschijnen van dit meibericht zult u waarschijnlijk al op de hoogte zijn van de opvolging van onze secretaris Emile. De sollicitatieprocedure, vooralsnog alleen intern gevoerd, verloopt voorspoedig.

En tenslotte zijn er ontwikkelingen te melden over de crèche voor de kleintjes tijdens de kerkdienst. Daar komt nieuw leven in de brouwerij, de crèche zal tot de zomer eenmaal per twee weken ‘draaien’ en er wordt gezorgd dat er altijd twee (jong)volwassenen aanwezig zijn. Rieke Hart van de BC en Frederik Lobbrecht van de kindernevendienst zijn bezig dit te organiseren. Omdat dit bericht al half april bij de redactie moet zijn, kan ik u niet over alle ontwikkelingen na die tijd informeren, maar de orde van dienst doet hiervoor vast goed werk.

Graag groet ik u allen namens de beleidsraad,

Joanne Kruijswijk Jansen

 

 

De Dominicus wordt steeds groener

Sinds 8 april is de Dominicus officieel een groene kerk. Op die dag werden aan de voorzitter van de werkgroep Dominicus duurzaam twee groenekerken bordjes overhandigd: één voor de ingang aan de Korte Korsjespoortsteeg en één voor de ingang aan de Spuistraat.

Vanaf 1 mei brandt de ledverlichting in de kerk op groene stroom, want de Dominicus is overgegaan op een groenestroom leverancier.

Het plastic afval wordt verzameld in speciale bakken en wekelijks afgevoerd naar een van de inzamelpunten in de stad.

Vrijwilligers voor werkgroep Kind en Crèche gezocht

Er worden vrijwilligers voor de kinderdienst en de crèche gezocht. Hieronder vindt je alle informatie:

Voor de Crèche (0-4): Al enige tijd is er geen crèche meer tijdens de dienst voor onze allerjongste gemeenteleden (0-4 jaar) . Wij vinden dit erg jammer en willen de crèche nieuw leven inblazen, zodat ouders met jonge kinderen weer deel kunnen nemen aan de vieringen. Het liefste bemensen we de crèche telkens met twee volwassenen. We willen rustig beginnen met de crèche op de 1e en 3e zondag van de maand en hopen dat dan weer uit te bouwen naar een wekelijkse crèche. Wij zijn dus hard op zoek naar gemeenteleden/(groot)ouders/jongeren vanaf 16 jaar die een van de volgende zondagen willen oppassen: 6 mei, 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli of 15 juli. Zullen we als gemeente onze schouders hier onder zetten?

Als je een van deze data zou willen oppassen,  stuur dan een mailtje naar Rieke Hart en/of Frederik Lobbrecht. Appen of bellen mag ook! Wij zorgen dan voor een rooster en instructies.

riekehart@gmail.com    - 06 2004 94 53    f.lobbrecht@xs4all.nl     - 06 4450 47 86

 

Voor de kinderwerkgroep van de Dominicus (4-12) zijn we weer op zoek naar vrijwilligers! Lijkt het je leuk eens per 4 à 6 weken de kinderen te begeleiden tijdens de kindernevendienst? kan je knutselen? verhalen vertellen? muziek maken? theater spelen? Alle talenten zijn welkom!  Meer weten? Je kunt contact opnemen met Jantien ( 06-52163018, jantien.brouwer@gmail.com) of Frederik (06-44504786, f.lobbrecht@xs4all.nl  )

 

Stemmen in de tijd: hedendaagse profeten

Dominicus-serie 15 april – 20 mei 2018

Een profeet is een mens die groots durft te dromen over hoe de wereld ook zou kunnen zijn. Die durft tegen de status quo in te gaan. Daagt uit, klaagt aan en zwijgt niet. Profeten putten uit de bron van hartstochtelijke betrokkenheid bij deze wereld, liefde zelfs.

Toch is ‘profeet’ in de bijbel geen heldere taakomschrijving. Een nurks type als Jona wordt als profeet aangeduid, de troostende stem uit Jesaja 40 is profetisch, maar ook het scherpe zwaard van een paar hoofdstukken verderop. Er is Nathan die opkomt voor de zwakken en Jeremia die heult met de vijand. We hoeven profeten nu ook weer niet te idealiseren. Juist niet, zelfs: dan kunnen ze hun kracht verliezen. Het is een kunst stemmen te horen, zachte en luide, die werkelijk iets profetisch te zeggen hebben, nu, in onze situatie.

Niet zelden ook roept een profeet iets van irritatie bij ons op.  Misschien omdat diegene te ver gaat, of juist omdat die profeet iets zegt dat raak is en ook over ons gaat. Dat roept ongemak op. Misschien hebben we dat nodig:  het voorkomt dat we in hetzelfde kringetje rond draaien en alleen nog horen wat we al wisten. Zo laat een profeet een ander perspectief zien. Een nieuw gezichtspunt, in het groot of in het klein, dat ons kan wegleiden van doodlopende paden.

In deze serie delen voorgangers wie voor hen hedendaagse profetische stemmen zijn. Door wiens geluid worden zij geprikkeld?  Wie inspireert hen? Waarom is die profeet, dat geluid, nodig is nu, in deze wereld, in onze samenleving, in ons eigen bestaan?

 

15 april, Janneke Stegeman: Stiaan van der Merwe

Als ‘mijn’ profeet koos ik Stiaan van der Merwe, een naam die weinig mensen iets zal zeggen. Voor mij is Stiaan van grote betekenis en zelfs levensveranderd. Ik ontmoette hem in Israël en Palestina en leerde veel van hem: hij nodigde  mij uit voorbij mijn verontwaardiging te gaan en te kijken naar mijn (of onze) eigen rol in geweld en conflict.

Lezingen: een gedicht van de Palestijnse dichteres Rafeef Ziadeh en een gedeelte uit Jeremia 31.

 

22 april, Marcel Elsenaar: Sandra Janoff

De profeet die mij nieuwe wegen heeft gewezen is Sandra Janoff, die ik vorig jaar tegen kwam tijdens een conferentie van seculiere profeten. In conflictgebieden, organisaties en bedrijven helpt zij omstandigheden creëren waarin mensen samen gaan werken aan nieuwe toekomstmogelijkheden, visioenen van vrede en gerechtigheid.  Dwars door alle onmogelijkheden heen, met liefde.

Lezingen: een gedeelte uit de profeet Zacharia

 

29 april, Erik Borgman: Edward Schillebeeckx, buiten de wereld geen heil

Geloof is een vorm van bewustzijn, een vorm van weten. Maar er is in de Westerse christenheid wel altijd erg veel nadruk gelegd op dat bewustzijn, dat weten. Maar waarvan zijn gelovige mensen zich bewust? Het antwoord dat Edward Schillebeeckx (1914-2009) gaandeweg ontdekte was: het heil van Godswege dat werkzaam is in de wereld. Dat heil is er dus al en is al werkzaam, met name waar mensen verontwaardigd zijn over wat er aan onheil in de wereld plaatsvindt. Dan getuigen zij van een beweging in de richting van het goede waardoor zij en hun verlangen gedragen wordt. Gelovigen zien hierin Gods presentie. We lezen een kort stukje tekst van Schillebeeckx waarin hij van zijn hiervan getuigt en enkele gelijkenissen van Jezus.

Lezingen: Matteüs 13:31-33, 44

 

6 mei, Eva Martens: Marina Abramović

Marina Abramović was toen ik aan de theaterschool studeerde een ontzag- maar ook afschrikwekkend voorbeeld voor me. Ik bewonderde haar lef en de overgave waarmee ze performances deed, maar vond haar ook eng: te extreem, over de top. Ik vond het fascinerend hoe ze met publiek omging, kijken is lijden.

Nu, als pastor, raakt haar werk me nog steeds en heeft  ze mij – en ik denk veel mensen van deze tijd, levend in een vluchtige, steeds meer digitale wereld – opnieuw iets​ te zeggen. Over echt​ aanwezig zijn, honger naar lichamelijkheid, over eenzaamheid en ontmoeting.

Lezing: gedeelte uit 1 Koningen 19 en een fragment van Abramović ​

 

13 mei, Mirjam Wolthuis: Willigis Jäger

Arjan Lubach gooit hoge ogen als oprechte maar machteloze anti-facebook-profeet. Toch kies ik voor een andere benadering van het onbehagen van deze tijd. Zoals de Duitse monnik en zen-leraar Willigis Jäger die aanreikt. Inmiddels is hij op hoge leeftijd, en zeker geen roepende in de woestijn meer, al blijft er ogenschijnlijk veel bij het oude in godsdiensten.

Lezingen: Mattheüs 21, 10-14 en een tekst van Jäger

 

20 mei, Claartje Kruijff :  Pinksteren, de kracht van het getal

We staren ons vaak blind op kwantiteit. Is het een bestseller? Komen er genoeg mensen? Soms is het moeilijk om de juiste stemmen te horen, om door de bomen van het bos kwaliteit te blijven horen. Welke stem is de profetische? Degene die zo genoemd wordt door de meesten?

Pinksteren is vijftig dagen na Pasen en dat is zeven keer zeven plus een.

‘Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige geest.’ Het bijbelse getal negen staat voor oordeel en vuur.

Over de macht en de kracht van het getal gaat het deze Pinksterdag.

De Dominicus, een groene kerk

Onlangs heeft de Dominicus zich aangemeld als groene kerk www.groenekerken.nl. Daarmee werd het voornemen uitgesproken de kerk (nog) duurzamer te maken.

Als symbool van dit streven naar duurzaamheid wordt op zondag 8 april 2018 het schildje van de groene kerken actie overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Dominicus. Dit schildje zal goed zichtbaar worden bevestigd aan de buitenkant van de kerk.

Op zondag 8 april zal een serie diensten over duurzaamheid worden afgesloten met een dienst waarin Herman Wijffels de overweging zal houden.